Volg ons

TwitterFacebookLinkedIn

 

NIEUWSBRIEF

Ontvangt u graag de LICG nieuwsbrief? Voer dan hier uw e-mailadres in:


Wie maken het LICG mogelijk?

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) wordt mogelijk gemaakt door een aantal organisaties.

Dierenbescherming

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (kortweg Dierenbescherming) is met een achterban van 200.000 leden, donateurs en vrijwilligers de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren. Bijvoorbeeld door de vee-industrie aan de kaak te stellen en diervriendelijke houderijsystemen te steunen. Door met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming dierenmishandeling en -verwaarlozing aan te pakken. Of door hulp te bieden aan dieren in nood, zoals het jaarlijks opvangen van tienduizenden 'dakloze' huisdieren, via de asielen van de Dierenbescherming. Door inzet van vrijwilligers voor preventie, maar ook door het geven van (bijvoorbeeld scholen-)voorlichting, wil de Dierenbescherming dierenleed voorkomen. Daarnaast ijvert de Dierenbescherming in samenwerking met Eurogroup for Animals ook hard voor verbetering van de Europese wetgeving en stimuleert diervriendelijker (koop) gedrag door het voeren van het Beter Leven Keurmerk.

Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht
De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Naast het opleiden van studenten tot dierenarts vindt er ook wetenschappelijk onderzoek plaats. De faculteit is daardoor nationaal (en in toenemende mate internationaal) aanspreekpunt en kenniscentrum is voor alle diergeneeskundige aangelegenheden. Het gaat dan om de gezondheid en het welzijn van landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren (zoals onze huisdieren ook wel genoemd worden). Maar de faculteit heeft ook veel kennis over specifieke volksgezondheidsaspecten. Voorbeelden van zulke specifieke volksgezondheidsaspecten zijn het voorkomen van zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) en het waarborgen van de voedselveiligheid. De faculteit is toonaangevend in Europa en behoort wereldwijd tot de top vijf van diergeneeskundige instituten.

Aeres MBO Barneveld
Aeres MBO Barneveld biedt algemeen vormend en beroepsonderwijs aan iedereen die met dieren wil werken. Zowel op mbo- als op hbo-niveau verzorgt het opleidingen op het gebied van Dierverzorging, Paardenhouderij en Veehouderij/loonwerk. Aeres MBO Barneveld streeft er naar dat iedereen die daar onderwijs volgt een individuele leerweg kan volgen die past bij zijn of haar aard en mogelijkheden. Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het onderwijs. Aeres MBO Barneveld wil een open instelling zijn waarin respect is voor de natuur en de mens als uniek wezen. Het werkt samen met het Aeres Training Centre Barneveld en Aeres Training Centre International. Bij het Aeres Training Centre Barneveld kunnen professionals én particulieren terecht voor cursussen, bij Aeres Training Centre International voor praktijktrainingen.

Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. Binnen de KNMvD vertegenwoordigt de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG) alle dierenartsen die zich vooral bezighouden met huisdieren. De GGG verzorgt onder andere nascholing voor dierenartsen en paraveterinairen, zodat hun kennis up to date blijft. Daarnaast heeft de GGG diverse werkgroepen en commissies, die zich elk bezighouden met een specifiek vakgebied.

Ministerie van Economische Zaken
Het Ministerie van Economische Zaken wil een economisch toonaangevend Nederland realiseren met een agrofoodsector van wereldformaat. Het Ministerie wil daarvoor de concurrentiekracht van Nederland structureel versterken en het bedrijfsleven steunen bij het verdienen van geld. Naast gebieden als chemie, water en energie heeft ook diergezondheid en dierenwelzijn de aandacht van dit Ministerie. Natuurlijk is de eigenaar van een dier primair verantwoordelijk voor de zorg voor zijn dieren, maar de overheid stelt wel regels aan de omgang met dieren. Zo is wettelijk vastgelegd dat je dieren niet mag mishandelen en dat je ze ook de benodigde zorg niet mag onthouden.

Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
Dibevo komt op voor de belangen van ondernemers in de hele huisdierenbranche. Het gaat dan om mensen die een dierenspeciaalzaak of groothandel hebben, mensen die levende dieren in- en exporteren, maar ook om mensen met bijvoorbeeld een dierenpension of een trimsalon. In totaal vertegenwoordigt Dibevo zo’n 1.600 ondernemers. Dibevo behartigt de belangen door te overleggen met andere organisaties. Ook participeert het in een aantal overlegorganen. Daarnaast organiseert Dibevo allerlei activiteiten. Doel is om er voor te zorgen dat er verantwoord gehandeld wordt in en met dieren.

Wageningen University & Research
Wageningen University & Research is de belangrijkste Europese universiteit op het gebied van Life Sciences. De opleidingen gaan over voeding, gezondheid van mens en dier, natuur, klimaat en leefomgeving. Deze thema’s worden benaderd vanuit verschillende invalshoeken, zoals economie, management, research, productontwikkeling, technologie of internationale samenwerking. Naast het aanbieden van onderwijs voert Wageningen University & Research ook onderzoek uit. Daarbij maakt het onderscheid tussen fundamenteel, toepassingsgericht en praktijkonderzoek. Het onderzoek vindt plaats in 92 leerstoelgroepen, negen onderzoeksinstituten en een aantal expertisecentra. Allemaal werken ze samen met andere nationale en internationale kennisinstellingen en met het bedrijfsleven.