Sluiten

Landelijke ophokplicht voor pluimvee, afschermplicht hobbyvogels

26-10-2021

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt per 26 oktober 2021 om 12:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een vondst van vogelgriep (H5) bij leghennen op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde (Flevoland).

De landelijke ophokplicht wordt ingesteld vanwege de uitbraak in Zeewolde, toenemende vondsten van dode wilde vogels in noord Nederland én besmette wilde vogels in Duitsland. Dit gebeurt om het risico op insleep van het vogelgriepvirus uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland te verkleinen. 

Afschermen hobbydieren, tentoonstellingsverbod

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels (zoals kippen en eenden) zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Vervoersverbod Zeewolde

Minister Schouten heeft een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Zeewolde. Het vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. 

Maak melding van dode wilde vogels

Het is belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. Meer informatie over waar dit het beste kan is te vinden op de website van de NVWA. Voor houders van vogels geldt een meldplicht, zij moeten melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreidingen kleiner. 

Let op met honden en katten

Ook honden en katten kunnen gevoelig zijn voor vogelgriep, waarschijnlijk vooral via het eten van dode vogels. Daarom wordt aangeraden om honden aan te lijnen op plaatsen waar dode vogels liggen. Een hond of kat met vogelgriep kan verschijnselen hebben als koorts, hijgen en benauwdheid, sloomheid, oogontsteking en soms oog- en neusuitvloeiing en zenuwverschijnselen zoals trillen of wankel lopen.

Kijk hier voor meer meldingen en updates over vogelgriep.

(bron: Rijksoverheid, Levende Have)