Sluiten

Maatregelen ter voorkoming van bijtincidenten met honden

15-11-2018

Onlangs heeft minister Schouten van LNV de kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot honden met een hoger risico op agressief gedrag. Ze laat onder andere weten dat ze een wetsvoorstel heeft ingediend dat  het mogelijk moet maken om hondeneigenaren die hun dier ophitsen een houdverbod op te leggen.

De minister vindt het belangrijk dat er niet alleen opgetreden kan worden nadat, maar juist ook voordat een bijtincident heeft plaatsgevonden. Ze heeft daarom het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gevraagd om de factoren en risicomomenten die er voor kunnen zorgen dat een hond agressief wordt, in kaart te brengen. Mede naar aanleiding hiervan worden een aantal zaken in gang gezet.

Zo laat de minister een risicobeoordelingstest ontwikkelen. Hiermee kunnen ouderdieren met ongewenste gedragingen op objectieve gronden worden onderscheiden en uitgesloten van de fokkerij. De minister wil samen met de gemeenten bekijken of en in welke gevallen een hondeneigenaar verplicht kan worden om een dergelijke test te laten doen.

Verder zal er een lijst worden vastgesteld op grond waarvan kan worden bepaald of sprake is van een hond met een verhoogd risico. De lijst zal gebaseerd zijn op genetische (fysieke en mentale) karakteristieken die maken dat het ene soort of het type hond sneller risicovol gedrag vertoont dan het andere.

Om goed inzicht te verkrijgen in welke hondenrassen of hondentypen bijtincidenten veroorzaken is het van belang om te beschikken over betrouwbare data. Daarom moeten gemeenten en politie met eenzelfde model op uniforme wijze data over bijtincidenten bij gaan houden.

Verder vindt de minister het belangrijk dat hondenbezitters voldoende kennis over de socialisatie en opvoeding van honden hebben. Ze heeft daarom opdracht gegeven tot het opstellen van leerdoelen voor een cursus voor houders van honden. Maar ook voor toezichthouders wordt, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, een cursus ontwikkeld waarbij ook kennis over het kunnen uitvoeren van een risico-evaluatie wordt bijgebracht.

Volgens de minister zijn gemeenten en politie met dit pakket aan maatregelen in de toekomst beter in staat om in een vroeg stadium gevaarlijke situaties met honden en hun eigenaar te herkennen en actie te ondernemen.