Sluiten

Methode beoordeling dieren voor positieflijst ter inzage

26-11-2018

De overheid is al enige tijd bezig een lijst op te stellen van zoogdieren die als huisdier gehouden kunnen worden, tot nog toe bekend als de 'Positieflijst'. Niet elke diersoort wordt geschikt geacht om door particulieren te worden gehouden. Diersoorten die als huis- of hobbydier gehouden kunnen worden vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, dier- en volksgezondheid, komen daarom op een lijst te staan. Allereerst wordt dit gedaan voor zoogdieren, later volgen ook de vogels, reptielen en amfibieën. Wetenschappers hebben een methode ontwikkeld om objectief te kunnen toetsen of een zoogdier geschikt is als huis- of hobbydier. Deze methode ligt nu tot 21-12-2018 ter inzage voor commentaar.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat er een lijst komt met zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën die door elke particulier gehouden kunnen worden. Na de inzageperiode van de voorgestelde methoden gaat de Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren de 249 in Nederland gehouden zoogdieren beoordelen. Op basis van deze risicobeoordeling besluit minister Schouten welke soorten in Nederland door een ieder mogen worden gehouden. De verwachting is dat de lijst met huis- en hobbydieren de eerste helft 2019 verschijnt.

Wie de methode wil inzien en hierop eventueel wil reageren kan terecht op https://www.internetconsultatie.nl/toetsingskader_huisdieren  

Bron: Rijksoverheid.nl