Sluiten

Minister: fok Bambino Sphynx ongewenst, handhaving mogelijk

04-04-2019

Minister Schouten heeft in haar kamerbrief van 4 april aangegeven dat de NVWA kan gaan handhaven op de fok van de Bambino Sphynx.

De Bambino Sphynx is een zogeheten 'designerkat': een kat die ontworpen is door doelbewust te fokken op bepaalde lichamelijke kenmerken. De Bambino Sphynx ("Bambino") is het resultaat van kruisingen tussen de kortpotige Munchkin en de haarloze Sphynx. De Bambino Sphynx kenmerkt zich door de combinatie van haarloosheid en korte poten.

In de kamerbrief zegt de Minister: "Helaas staat bij het fokken met dieren nog niet bij iedereen gezondheid voorop. Het fokken op uiterlijke kenmerken kan leiden tot ernstige gezondheids- en welzijnsproblemen bij dieren. Het creëren van nieuwe rassen voor het plezier van de mens, zonder inachtneming van de consequenties voor het dier, zoals korte pootjes bijvoorbeeld, toont mijns inziens geen respect voor de integriteit, het welzijn en de gezondheid van het dier."

De Minister vervolgt: "In de dierenwelzijnsregelgeving is opgenomen dat bij het fokken van dieren de gezondheid en het welzijn van dieren niet mag worden benadeeld. Het is lastig gebleken dit artikel daadwerkelijk te handhaven zonder inhoudelijke wetenschappelijke onderbouwing over het voorkomen van en het doorgeven van specifieke gezondheids- of welzijnsproblemen. De NVWA heeft daarom een rapport laten maken door de Universiteit Utrecht over de problemen bij de Bambino Sphynx aan de hand waarvan beter kan worden bepaald of sprake is van een overtreding. Op basis van dit rapport zal de NVWA daadwerkelijk kunnen optreden. Het rapport zal op korte termijn daarom ook op website van de NVWA te vinden zijn."

Rapport

De Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht geeft in haar rapport aan dat voor het fokken van een Bambino Sphynx bewust meerdere schadelijke erfelijke kenmerken zijn geselecteerd (mutantenfokkerij). "Deze verstoring van de diersoorteigen uiterlijke en functionele eigenschappen vormt niet alleen een risico voor het welzijn en gezondheid van het dier, maar gaat ook voorbij aan de eigenwaarde van het dier en de diersoort. De Faculteit benadrukt dat dit niet alleen geldt voor de Bambino Sphynx kat, maar ook voor andere en toekomstige 'designerkatten' of designergezelschapsdieren die voortkomen uit mutantenfokkerij."

In de deskundigenverklaring worden mogelijke welzijnsaandoeningen vermeld die voortkomen uit het ontbreken van vacht en snorharen en het hebben van verkorte poten. Genoemd wordt onder andere de vergrote kans op zonnebrand, een verhoogde gevoeligheid voor het optreden van bepaalde gistinfecties, problemen met het regelen van de lichaamstemperatuur, moeilijkheden met springen en een vergrote kans op het ontwikkelen van patella luxatie, artrose en hernia's.

In verschillende andere landen is het uitdrukkelijk verboden om te fokken met naaktkatten of katten met verkorte poten. Zowel de Munchkin als de Bambino Sphynx zijn niet als ras erkend door verschillende Europese overkoepelende organisaties. In Nederland zijn er in het Besluit houders van dieren algemene regels en voorwaarden gesteld voor het fokken met gezelschapsdieren. Daarin staat vermeld dat het verboden is te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.

De volledige deskundigenverklaring van de Faculteit Diergeneeskunde is HIER te lezen. De deskundigenverklaring kan worden benut door de NVWA bij de handhaving van de regels op het terrein van fokkerij.

(bron: Rijksoverheid)