Sluiten

Minister Schouten komt met maatregelen voor beter dierenwelzijn

04-10-2018

Om potentiële kopers te helpen bij het kiezen van een goede verkoper van een pup ondersteunt minister Schouten de Dierenbescherming bij de verkenning naar een keurmerk voor kleinschalige hondenfokkerij. Daarnaast komt een lijst met huis- en hobbydieren waarmee duidelijk wordt welke zoogdieren makkelijker te houden zijn. Ook komt er een paspoortplicht voor elke hond vanaf 2020. Dat staat in de brief over dierenwelzijn die minister Schouten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Witte lijst fokkers en handelaren

De Minister wil potentiële eigenaren helpen en stimuleren bij het maken van verantwoorde keuzes, waardoor ook de misstanden in de handel en fokkerij worden tegengegaan. Dat wil zij onder andere doen door het in beeld brengen van de goede fokkers en handelaren, waardoor de verantwoorde aanschaf van een hond eenvoudiger wordt (witte lijst). Om potentiële kopers te ondersteunen bij het kiezen van een goede verkoper bij de aanschaf van een pup zal de Minister de Dierenbescherming ondersteunen bij de verkenning naar een keurmerk voor de kleinschalige hondenfokkerij.

Hondenpaspoort

Vanaf 1 januari 2020 moet elke hond in Nederland een Europees paspoort hebben. Met een paspoort weten de kopers waar een hond vandaan komt en welke inentingen de hond heeft gehad. Dit paspoort kan alleen door een dierenarts worden afgegeven. Het risico wordt dan kleiner dat een buitenlandse hond een Nederlands paspoort krijgt. In dit document staat het land van herkomst en fokker. Ook wordt het paspoort gekoppeld aan de registratie van de hond. Dierenartsen en erkende chippers worden verantwoordelijk voor een correcte geboorteregistratie, in plaats van de fokker. Handelaren en fokkers kunnen dan niet meer doen alsof er sprake is van een gelegenheidsnestje of een buitenlandse hond als Nederlandse hond verkopen.

Positieflijst

De Minister wil alleen diersoorten die door een ieder te houden zijn, diersoorten met relatief lage risico’s op aantasting van het welzijn en de veiligheid van mensen en dieren, zonder voorwaarden toestaan. Deze diersoorten komen op een huis- en hobbydierenlijst te staan. Diersoorten die niet op deze lijst voorkomen vragen over het algemeen meer kennis en kunde van de houder. De Minister bekijkt momenteel of meer specialistische houders, die kunnen voldoen aan extra voorwaarden, in aanmerking kunnen komen voor ruimere mogelijkheden om dieren te houden. 

De risicobeoordeling wordt gedaan door een breed samengestelde wetenschappelijke commissie. Deze commissie legt nu de laatste hand aan de beoordelingssystematiek. Deze systematiek zal naar verwachting begin november ter consultatie op internet worden gepubliceerd.

Fokkerij

Door het fokken op extreme vormen en eigenschappen, en beperkte genetische spreiding zijn flinke gezondheids- en welzijnsproblemen ontstaan bij diverse soorten gezelschapsdieren. De Raad van Beheer heeft deze problematiek voor honden de afgelopen jaren aangepakt in samenwerking met o.a. dierenartsen (KNMvD) en wetenschappers (Universiteiten van Utrecht en Wageningen). "Alhoewel nog lang niet voltooid, lijkt in de rashondenfokkerij langzaamaan een omslag in denken in gang gezet", aldus Minister Schouten. "Ook bij kattenrassen komen veelvuldig problemen voor zoals platte snuiten waardoor ademhaling van dieren wordt belemmerd, en het bewust fokken op lichamelijke afwijkingen zoals korte pootjes en naaktheid". De Minister zal daarom de komende jaren extra aandacht besteden aan voorlichting op het terrein van de misstanden in de kattenfokkerij.   

Couperen van gezelschapsdieren

In Nederland is het couperen van oren en staarten bij dieren (bijvoorbeeld paarden en honden) verboden, tenzij er een medische noodzaak is. Het wordt verboden gecoupeerde dieren tentoon te stellen ongeacht of er sprake is van een medische noodzaak. Het streven is dit per 1 januari 2020 in te laten gaan.

(Bron: Rijksoverheid)