Sluiten

NVWA spoort geiten- en schapenhouders aan om te vaccineren tegen Q-koorts

18-02-2020

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) spoort schapen- en geitenhouders aan om hun dieren te laten vaccineren tegen Q-koorts.

Vaccinatie tegen Q-koorts is verplicht voor alle houders van schapen en geiten die bezoekers toelaten bij hun dieren, bijvoorbeeld kinderboerderijen, bedrijven die aaidagen met lammetjes organiseren en boerencampings. De vaccinatieplicht geldt ook voor bedrijven die 50 of meer melkschapen of -geiten houden.

Schapen en geiten kunnen Q-koorts overdragen op andere dieren en op mensen. Tussen 2007 en 2009 hebben duizenden Nederlanders Q-koorts gekregen. Vaccinatie van schapen en geiten tegen Q-koorts verkleint de kans op besmetting. Als een dier toch besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat de dieren minder Q-koortsbacteriën uitscheiden.

De Q-koortsvaccinatie is maximaal 12 maanden geldig en moet ieder jaar vóór 1 augustus uitgevoerd en vastgelegd zijn in het identificatie- en registratiesysteem (I&R) van RVO.nl. Publieksbedrijven mogen geen bezoekers bij hun dieren toelaten als hun dieren niet of niet op tijd zijn gevaccineerd. Geiten- en schapenhouders die hun dieren niet of niet op tijd hebben laten vaccineren of de vaccinatie niet op tijd hebben geregistreerd, kunnen een boete krijgen.

Meer informatie over de verplichte Q-koortsvaccinatie en alle andere maatregelen die schapen- en geitenhouders moeten nemen om te voorkomen dat schapen en geiten Q-koorts kunnen overdragen op andere dieren en op mensen staat op de website van de NVWA.

(bron: NVWA)