Sluiten

Wat vinden Nederlanders van de manier waarop er met dieren in ons land wordt omgegaan?

14-02-2019

Nederlanders denken dat dieren tegenwoordig meer aandacht en zorg krijgen dan vijfentwintig jaar geleden. Ook denkt men dat ze beter worden beschermd door wetten en regels. Nederland steekt daarbij gunstig af tegen andere landen. Dat komt uit het publieksonderzoek naar De Staat van het Dier door de Raad voor Dieraangelegenheden.

Wat die eigen waarde van dieren precies inhoudt, verschilt tussen mensen en tussen diercategorieën: gaat het om gezelschapsdieren, productiedieren, proefdieren of dieren in de natuur? Steeds meer lijkt de wijze waarop we het welzijn van gezelschapsdieren benaderen de norm te worden voor de omgang met alle soorten dieren.

De RDA constateert dat er een belangrijke middengroep is die genuanceerder over dieren denkt dan uit het gepolariseerde beeld in de (sociale) media naar voren komt. Er zijn geen grote verschillen in opvattingen tussen mannen en vrouwen, tussen mensen uit stedelijke omgeving en landelijk gebied. Jongeren geven wel sterker aan dat dieren hen aan het hart gaan dan ouderen.

Wilt u de rapportage van deze publieksenquête lezen? Ga dan naar de website van het RDA en download het rapport.

Bron: www.RDA.nl