Sluiten

Invoereisen per land - Europa

Wanneer u uw huisdier mee naar het buitenland wilt nemen, moet u zich houden aan de buitenlandse wet- en regelgeving. De invoereisen voor de landen van de EU en voor de meeste overige landen in Europa kunt u hier vinden.

TIP: Staat de informatie die u zoekt hier niet vermeld? Kijk dan op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 'Op reis met mijn huisdier'.

Belangrijk: lees eerst deze algemene reiszaken

Waarheen u ook reist, let ook op het volgende:

 • Zorg ervoor dat uw hond, kat of fret gechipt is vóórdat hij zijn rabiësvaccinatie of overige behandelingen krijgt (op dezelfde dag mag ook). Ook moet hij een Europees dierenpaspoort hebben, zo'n paspoort koopt u bij uw dierenarts. Sinds 29-12-2014 is er een nieuw EU dierenpaspoort, dat alleen door de dierenarts mag worden meegegeven nadat de identificatiegegevens van het dier zijn ingevuld en gelamineerd. Oude paspoorten die voor die datum zijn uitgegeven en ingevuld blijven geldig.
 • Let op! U heeft niet alleen te maken met de regels van het land dat uw eindbestemming is, maar ook met de regels van ALLE landen waar u doorheen reist!
 • In sommige gevallen moet er voor vertrek naar een land buiten de EU een bloedtest gedaan worden om de rabiëstiter te bepalen. Dit is een test om te zien of de inenting tegen hondsdolheid goed is aangeslagen. Na een eerste rabiësvaccinatie moet er tenminste 30 dagen gewacht worden voordat de bloedtest kan worden gedaan. Als een eventuele eerdere rabiësvaccinatie nog geldig is, kan er wel meteen bloed afgenomen worden. Na de bloedtest is er soms nog een wachttijd van meerdere maanden, dus begin op tijd met de voorbereidingen.
  • Let op: soms is de bloedtest niet verplicht om naar het buitenland te reizen, maar wel om daarna met uw dier weer terug naar de EU te kunnen.
 • De regels bij genoemde landen gelden voor dieren vanuit Nederland. Voor dieren die vanuit andere landen reizen (vooral als dit landen buiten de EU zijn) kunnen andere regels gelden.
 • Regels kunnen snel veranderen, neem daarom voor de meest recente regels contact op met de ambassade van het gewenste land.
 • Dieren jonger dan 12 weken, die te jong zijn om te worden ingeënt tegen rabiës, kunnen meestal niet worden meegenomen op vakantie. Wel is het in sommige landen toegestaan deze dieren eenmalig de grens te laten passeren. Vaak moet u dan een verklaring hebben dat het dier niet in contact is geweest met wilde dieren die mogelijk besmet zijn met rabiës.
 • Sinds 29-12-2014 mogen honden, katten en fretten alleen worden meegenomen naar Nederland als zij een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag worden gegeven vanaf een leeftijd van 12 weken en daarna geldt een wachttijd van 3 weken. Dieren van deze soorten moeten dus minimaal 15 weken oud zijn om naar Nederland te komen.
 • In veel Europese landen en regio's is het voor hondenbezitters verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Als u met uw hond op reis gaat naar of door zo’n land zonder aansprakelijkheidsverzekering, dan kunt u een boete krijgen. Meer hierover kunt u nakijken op de website van het A.I.C. en de website van WA.nl.

Honden, katten en fretten

Voor het reizen met honden, katten en fretten zijn binnen de landen van de EU de basis-eisen gelijk. Wel kunnen er soms aanvullende eisen zijn over wormenbehandeling en zijn er regels over mogelijk gevaarlijke hondenrassen.

Voor landen in Europa die niet onder de EU vallen, kunnen de eisen anders zijn. Ook moet u rekening houden met voorwaarden om te kunnen reizen van een land binnen de EU naar een land buiten de EU en omgekeerd.

Een aantal basisregels worden hieronder uitgelegd. Onderaan dit artikel vindt u een lijst met de eisen per land.

Reizen binnen de EU

Vanaf 3 juli 2004 gelden voor het vervoer van honden, katten en fretten binnen de Europese Unie de volgende algemene regels:

 • De dieren moeten een Europees dierenpaspoort hebben. Sinds 29-12-2014 mogen deze alleen nog door dierenartsen worden uitgegeven.
 • De dieren moeten geïdentificeerd kunnen worden. Sinds 3 juli 2011 is daarvoor alleen de chip toegestaan. Een tatoeage is alleen geldig als u kunt aantonen dat die voor 3 juli 2011 is gezet en als hij goed leesbaar is.
 • De dieren moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid (rabiës vaccinatie) tenminste 21 dagen voor de reis. De chip moet zijn ingebracht voordat de inenting tegen rabiës wordt gegeven (op dezelfde dag mag wel).
 • De hier genoemde regels gelden voor niet-commercieel verkeer. Hieronder valt volgens de EU verordening “elke verplaatsing die niet tot doel heeft om een gezelschapsdier te verkopen of de eigendom ervan over te dragen”.
 • LET OP: Voor commercieel verkeer (oftewel handelsverkeer) gelden meestal andere regels. Kijk op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor meer informatie over commercieel en niet-commercieel verkeer.

Bepaalde Europese landen hebben aanvullende regels, zoals bijvoorbeeld verplichte wormenbehandeling of het verbod van bepaalde rassen. Ook zijn er verschillende regels bij dieren jonger dan 12 weken, die nog niet tegen rabiës ingeënt kunnen worden.

Reizen met dieren jonger dan 12 weken en dieren tussen 12 en 16 weken

Import van dieren jonger dan 12 weken of tussen 12 en 16 weken is per land geregeld. Het reizen met dieren jonger dan drie maanden is in veel landen niet toegestaan omdat zij nog niet kunnen worden gevaccineerd tegen rabiës. Er zijn echter landen waar dit wel mag, als u een verklaring heeft dat het dier niet in aanraking is geweest met mogelijk met rabiës besmette dieren. Ook kan het zijn toegestaan om te reizen met dieren tussen 12 en 16 weken, mits zij zijn gevaccineerd en u bovenstaande verklaring kunt laten zien. Veel landen eisen echter een geldige rabiësvaccinatie die tenminste 3 weken oud moet zijn.

Ga na wat de eisen zijn van de landen waar u heen of doorheen wilt reizen als u met een pup wilt reizen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de betreffende ambassade.

Reizen naar Nederland met een pup, kitten of frettenpup zonder geldige rabiësvaccinatie (dus jonger dan 15 weken) is vanaf 29-12-2014 niet meer toegestaan.

Reizen met meer dan vijf dieren

Als een eigenaar met meer dan vijf dieren gaat reizen binnen de EU voor een tentoonstelling, wedstrijd, sport of training daarvoor moet u kunnen aantonen dat de dieren niet bestemd zijn voor handel. Dit kan bijvoorbeeld door een inschrijving van een wedstrijd of tentoonstelling te laten zien. U moet een verklaring kunnen tonen waarin staat:

“de betreffende dieren vertonen op het ogenblik van verzending geen duidelijke ziekteverschijnselen en er gelden op het bedrijf geen veterinairrechtelijke beperkende maatregelen ”

In het Engels is dit: “the animals in question do not show any obvious signs of disease at the time of dispatch and the holding is not subject to any animal-health restrictions”. 

Als u om andere redenen met meer dan vijf dieren wilt reizen dan valt dit onder handelstransport en gelden er andere regels. Daarover kunt u informatie inwinnen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het maximum van vijf dieren geldt per eigenaar, niet per vervoersmiddel.

Overige Europese landen

Voor Europese landen die niet aangesloten zijn bij de EU kunnen andere eisen gelden. In sommige gevallen zijn de eisen hetzelfde als die van de EU landen, maar niet altijd. Van de landen waarvan wij informatie hebben ontvangen, leest u hieronder de invoereisen. Voor handelstransport naar landen van Europa die niet tot de EU behoren kunt u kijken op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Als u met uw dier naar een Europees land buiten de EU reist, moet u ook opletten wat de eisen zijn om uw dier weer mee terug te kunnen nemen naar de EU (terug naar Nederland)! Soms zijn de eisen in zo’n land zelf niet zo streng, maar moet u om weer terug te mogen naar een land van de EU zorgen voor een bloedtest. Regel dit voor u vertrekt, zodat u niet in de problemen komt als u terug naar huis gaat.

Als u met uw dier vanuit een land buiten de EU naar een land binnen de EU reist, moet u altijd een eigenaarsverklaring invullen en meenemen, zie hier.

Konijnen, kleine knaagdieren, vogels, vissen en amfibieën en reptielen

Voor het niet-commercieel verkeer van deze dieren zijn geen algemeen geldende EU-eisen vastgesteld. In veel gevallen is een door de dierenarts afgegeven gezondheidsverklaring voldoende, maar soms moet u rekening houden met specifieke eisen per diersoort.

Sommige landen geven hierover informatie op hun website. Bij landen waarvoor wij hieronder een link geven naar informatie over kat en hond loont het daarom de moeite om daar ook eens rond te kijken naar informatie over andere dieren. Kunt u daar niets vinden, dan kan voor de juiste informatie het beste contact worden gezocht met de ambassade van het land van bestemming. Wij kunnen u hierover niet verder informeren.

Wat als uw land of uw dier niet vermeld staat?

Van de landen binnen Europa maar buiten de EU die hieronder niet vermeld staan, hebben wij geen informatie kunnen achterhalen. Deze informatie zult u zelf moeten opzoeken.

Dat geldt ook als u wilt reizen met een ander dier dan hond, kat of fret. In sommige gevallen geeft een land daarover informatie op de website die wij hieronder aangeven bij het betreffende land, dus het kan de moeite lonen om daar eens te kijken. Vindt u daar niets, dan zult u de informatie zelf moeten achterhalen. Wij kunnen daarover dan geen informatie geven.

Tips voor het opzoeken wat uw dier nodig heeft om mee te mogen naar het buitenland:

Opzoeken wat uw dier nodig heeft om na vakantie terug te keren naar Nederland

Na een vakantie in een land buiten de EU is het belangrijk dat u weet wat de eisen zijn om uw dier weer mee terug te mogen nemen. U kunt voor honden en katten de eisen om terug te keren naar Nederland opzoeken op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 'Op reis met mijn huisdier'.

U kunt dit (ook voor andere dieren) ook nagaan via de speciale NVWA-website Import Veterinair Online

Een dier meenemen naar Nederland

Wilt u een dier meenemen naar Nederland vanuit een land binnen de EU? Dan vindt u voor hond, kat of fret de eisen in het landenoverzicht hieronder bij Nederland.

Wilt u een dier meenemen naar Nederland vanuit een land buiten de EU? Dan moet u opzoeken aan welke eisen het dier moet voldoen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een regelhulp die u kunt invullen om te weten waar u aan moet voldoen om een hond of kat mee te nemen naar Nederland (vanuit zowel landen binnen als buiten de EU). U kunt deze regelhulp ook vinden via de algemene 'Op reis met mijn huisdier' pagina van de NVWA.

U kunt de invoereisen (ook voor andere dieren) ook nagaan via de speciale NVWA-website Import Veterinair Online

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de NVWA via 0900-0388 / info@nvwa.nl.

Honden, katten en fretten jonger dan 15 weken mogen niet worden ingevoerd omdat zij nog geen geldige rabiës vaccinatie kunnen hebben.

Denk ook aan de chip- en registratieverplichting. Alle honden die na 1 april 2013 Nederland binnenkomen moeten binnen twee weken na aankomst worden geregistreerd bij een daarvoor aangewezen portaal. Vanaf 1 november 2021 moet de eerste registratie door een dierenarts gedaan worden. U moet hiervoor een UBN hebben. Meer informatie en de aangewezen portalen vindt u op www.chipjedier.nl.

Als uw dier in het buitenland overlijdt

Mocht uw dier in het buitenland komen te overlijden, dan mag u het niet zomaar mee terug nemen naar Nederland U heeft daar een invoertoestemming voor nodig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vaak is meenemen in verband met de reistijd ook niet praktisch haalbaar.

Het is wel mogelijk het dier in het buitenland te laten cremeren. Daarvoor moet u toestemming vragen van de veterinaire dienst van het land waar u bent. De lokale dierenarts kan u vertellen waar u moet zijn. Om de as mee terug naar Nederland te mogen nemen, moet u een invoertoestemming aanvragen bij de NVWA.

Zowel het overleden dier als de as vallen wettelijk onder ‘dierlijke bijproducten’.

Invoer van buiten de EU

De controles bij invoer in de Europese Unie worden verscherpt voor niet-commercieel verkeer. Als het dier uit een land van buiten de EU komt (met uitzondering van enkele sterk aan de EU gelinkte landen zoals Zwitserland en Noorwegen), dan is de eigenaar of verantwoordelijke verplicht om uit eigen beweging het dier op de plaats van binnenkomst voor controle aan te bieden bij de douane!

U moet bovendien een eigenaarsverklaring invullen en meenemen, zie formulier (en uitleg).

Kijk voor meer informatie over invoer van buiten de EU naar Nederland op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Uw route: punten waar u de EU mag binnenkomen met uw dier

Haalt u een dier naar Nederland of maakt u een rondreis waarbij u ook door niet-EU-landen komt? Denk er dan aan dat u de EU alléén mag binnenkomen via speciale punten waar de documenten van uw dier gecheckt kunnen worden.

Een lijst van deze plaatsen vindt u op de website van de EU

Legaliseren van reisdocumenten bij de NVWA; contactgegevens

Soms is het verplicht om reisdocumenten te laten legaliseren door de Afdeling Certificeren op Afstand (CoA) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor het maken van een afspraak of voor vragen hierover zijn zij te bereiken via E-mailadres nvwacoadierenpaspoort@nvwa.nl. Vermeld in uw mail de volgende zaken:

 • de diersoort: hond of kat;
 • het land van bestemming;
 • eventuele tussenstops tijdens de reis;
 • verwachte vertrekdatum of vertrekperiode;
 • het doel van de reis;
 • uw telefoonnummer.

De afdeling CoA is vaak erg druk, zeker in vakantietijden, dus neem tenminste twee weken voor uw reis contact op met de NVWA voor het maken van een afspraak.

Albanië

Let op: Albanië is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht, de eerste keer tenminste 21 dagen voor de reis, daarna binnen het vaccinatieschema hervaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip of tatoeage, voordat de rabiësvaccinatie is gegeven.

Gezondheidscertificaat:
Een klinisch onderzoek dat wordt vermeld in het EU dierenpaspoort is verplicht. Maximaal 10 dagen voor vertrek. Een gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten is verplicht. Dit gaat via de afdeling CoA (Certificeren op Afstand) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zie hierboven bij ‘Legaliseren van reisdocumenten bij de NVWA; contactgegevens’. 

Dieren jonger dan 3 maanden, niet gevaccineerd:
Als het dier sinds de geboorte in hetzelfde land heeft verbleven en niet met wilde dieren in contact is geweest, of als deze nog vergezeld en afhankelijk is van de moeder, mag het dier zonder rabiësvaccinatie Albanië binnenkomen.

Let op:
Indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:

 • Verplichte chip.
 • EU dierenpaspoort verplicht.
 • U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie formulier (en uitleg).
 • Vóórdat u uit Nederland vertrekt, moet met behulp van een bloedtest de rabiës titer bepaald worden. Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

België

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar België. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voor hij België binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar België.

Bijzonderheden:
U mag maximaal 5 dieren tegelijkertijd meenemen naar België.
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen België.

Bosnië en Herzegovina

Let op: Bosnië en Herzegovina is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip (voordat de rabiësvaccinatie is gegeven).

Gezondheidscertificaat:
Een klinisch onderzoek dat wordt vermeld in het EU dierenpaspoort is verplicht. Een gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Let op:
Indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:

 • Verplichte chip.
 • EU dierenpaspoort verplicht.
 • Rabiësvaccinatie, minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven.
 • Een bloedtest op rabiës titer is niet nodig (vrijgesteld).
 • U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie formulier (en uitleg).

Bulgarije

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 16 weken:
Dieren jonger dan 12 weken kunnen nog niet gevaccineerd worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken moeten een rabiësvaccinatie gehad hebben, maar deze is pas geldig vanaf 3 weken na de vaccinatie. Voor dieren onder 16 weken zonder geldige rabiësvaccinatie geldt: Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden.
Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (rabiës). Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Cyprus

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Cyprus. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Cyprus binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Cyprus.

Bijzonderheden

Bepaalde hondenrassen mogen niet worden ingevoerd: Pit Bull Terrier (American Pit Bull), Japanse Tosa (Tosa Inu), Argentijnse Mastiff (Dogo Argentino), Braziliaanse Mastiff (Fila Brasileiro).

Katten die niet behoren tot de soort 'Felis silvestris catus', zoals de Savannah, Bengaal, Caracal enzovoorts, zijn verboden. Datzelfde geldt voor hun hybriden.

U moet kunnen aantonen dat het dier wordt ingevoerd vanuit een ander EU land.

Voor meer vragen kunt u terecht bij Cyprus Veterinary Services.

Let op:
Enkel de delen van de republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus feitelijk het gezag uitoefent worden gezien als EU. Reist u naar Noord-Cyprus dan gelden er andere eisen indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland! Er zijn dan de volgende regels:

 • Verplichte chip.
 • EU dierenpaspoort verplicht.
 • Eigenaarsverklaring verplicht.
 • Vóórdat u uit Nederland vertrekt, moet met behulp van een bloedtest de rabiës titer bepaald worden. Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

Denemarken

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid (rabiës).

Identificatie:
Verplichte chip. Deze moet geplaatst zijn vóórdat de rabiësvaccinatie wordt gegeven!

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 16 weken:
Dieren jonger dan 12 weken kunnen nog niet gevaccineerd worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken moeten een rabiësvaccinatie gehad hebben, maar deze is pas geldig vanaf 3 weken na de vaccinatie. Voor dieren onder 16 weken zonder geldige rabiësvaccinatie geldt: Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden.
Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (rabiës). Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Deze uitzondering voor het meenemen van jonge dieren zonder geldige rabiësvaccinatie eindigt per 31 december 2024; daarna moeten alle honden, katten en fretten een geldige rabiësvaccinatie hebben en dus ouder zijn dan 15 weken.

Bijzonderheden:
Voor andere dieren dan een hond, kat of fret moet een invoervergunning gevraagd worden.

Bepaalde hondenrassen en kruisingen van deze rassen zijn niet toegestaan:

 • Pit bull terriër, Tosa Inu, American Staffordshire Terriër, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, American Bulldog, Boerboel, Kangal, Centraal-Aziatische Ovtcharka, Kaukasische Ovtcharka, Zuid-Russische Ovtcharka, Sarplaninac, Tornjak.
 • Voor dieren die op deze rassen lijken, moet de eigenaar kunnen bewijzen dat zij niet tot (kruisingen van) deze rassen behoren.
 • Honden die vóór 17 maart 2010 zijn aangeschaft (u moet dit kunnen bewijzen), mogen Denemarken wel in, maar moeten aangelijnd worden aan een korte lijn (maximaal 2m lengte), moeten voorzien zijn van een veilige gesloten muilkorf en mogen niet in Denemarken van eigenaar wisselen.
 • Kijk hier voor meer informatie.

Wanneer uw hond langer dan 4 weken in Denemarken verblijft, is registratie in het Deense hondenregister verplicht. 

Let op:

 • Voor de Faroër eilanden is invoer van alle dieren verboden.
 • Voor invoer naar Groenland moet van te voren een invoervergunning aangevraagd worden bij de autoriteiten.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Denemarken.

Duitsland

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken mogen sinds 29 december 2014 niet meer worden meegenomen naar Duitsland omdat zij nog niet kunnen worden gevaccineerd tegen rabiës. De vaccinatie mag gegeven worden vanaf 12 weken, daarna moet men 21 dagen wachten voor het dier mag worden meegenomen. Pups en kittens onder 15 weken kunnen daardoor niet naar Duitsland reizen.

Bijzonderheden:
Wanneer u uw hond met de auto vervoert, is het verplicht uw hond in de auto veilig vast te zetten, bijvoorbeeld door middel van een hondengordel, een reiskennel of achter een hondenrek. Kijk voor praktische tips hier.

Invoer van dieren van buiten de Europese Unie is alleen mogelijk uit een Annex II derde land. Dit wordt van geval tot geval bekeken. Zie voor meer informatie EG-verordening nr 425/2005 en neem contact op met de ambassade.

Regels over honden kunnen per deelstaat verschillen, bijvoorbeeld wat betreft aanlijnplicht of muilkorfplicht. Zie ook hier.

Het is verboden om in Duitsland met bepaalde gevaarlijke hondenrassen langer dan vier weken te verblijven.

 • Dit geldt in elk geval voor de volgende rassen (en kruisingen daarvan): Pitbull-Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier en Bullterrier.
 • U heeft voor hen bovendien speciale papieren nodig.
 • Meer informatie daarover vindt u op Invoer bepaalde gevaarlijke hondenrassen (zie ook deze site voor de beschrijving van de vier weken termijn).
 • Sommige deelstaten kennen een eigen, aanvullende lijst van verboden hondenrassen, zie ook hier. Daarnaast kunnen gemeenten ook nog eigen regels hebben. Neem contact op met de plaats waar u heen gaat/overnacht om de plaatselijke regels na te vragen.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Duitsland.

Engeland

Zie 'Groot-Brittannië & kanaaleilanden Jersey en Guernsey en Isle of Man​'.

Estland

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid (rabiës).

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 16 weken:
Pups en kittens jonger dan 12 weken zijn te jong om een rabiësvaccinatie te krijgen. Pups en kittens tussen 12 en 16 weken kunnen vanaf 12 weken een rabiësvaccinatie krijgen, die dan echter vaak nog geen 21 dagen oud is op het moment van de reis. Voor deze jonge dieren geldt: zij mogen worden meegenomen als de eigenaar een verklaring ondertekent dat de dieren vanaf de geboorte geen contact hebben gehad met mogelijk besmette wilde dieren.

Een andere mogelijkheid is dat de dieren vervoerd worden samen met hun moeder van wie zij nog afhankelijk zijn, mits deze moeder al voor de geboorte een geldige rabiësvaccinatie had.

Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden:
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Estland.

Finland

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 16 weken:
Dieren jonger dan 12 weken kunnen nog niet gevaccineerd worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken moeten een rabiësvaccinatie gehad hebben, maar deze is pas geldig vanaf 3 weken na de vaccinatie. Voor dieren onder 16 weken zonder geldige rabiësvaccinatie geldt: Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden.
Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (rabiës). Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden:
Behandeling tegen lintworm (echinococcus) is alleen verplicht voor de hond. Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in Finland moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen!

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Finland.

Frankrijk

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan. Elke hond, kat en fret moet een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Frankrijk binnen mag.

Bijzonderheden:

Frankrijk hanteert twee categorieën gevaarlijke honden.

Categorie 1:

 • Honden die geen door de FCI erkende stamboom hebben en die qua lichaamsbouw lijken op de rassen American Staffordshire terrier (“pit bulls”), Mastiff en Tosa.
  • Daaronder vallen dus ook pitbulls, kruisingen met pitbulls, Boerboels, kruisingen American Staffordshire Terriers, kruisingen Mastiff en kruisingen Tosa.
 • De honden van categorie 1 zijn verboden om te houden, in te voeren of door te voeren. 

Categorie 2:

 • Honden met een erkende stamboom van het ras American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler en kruisingen lijkend op de Rottweiler.
 • De stambomen moeten erkend zijn door het Franse ministerie van Landbouw. Bij twijfel kan dit worden gecheckt op de website van de “Société Centrale Canine”.
 • De invoer van honden van categorie 2 is onder strikte voorwaarden toegelaten.
  • De voorwaarden die aan deze rassen gesteld worden, zijn echter zeer zwaar. Er moet onder andere een Franstalige cursus en een gedragstest worden gedaan. Om die reden is het eigenlijk niet mogelijk om deze honden voor korte periode (bijvoorbeeld vakantie) mee te nemen naar Frankrijk.

Let op: bovenstaande regels gelden ook wanneer u op doorreis bent!

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Frankrijk (Franse site) en bij dit document over de honden die niet of alleen onder zware voorwaarden toegestaan zijn. Het LICG kan daarover geen advies geven voor specifieke gevallen.

Neem bij twijfel contact op met de ambassade en uw dierenarts.

U kunt bij vragen ook contact opnemen met de agrifood-afdeling van de Nederlandse ambassade (ook over overzeese gebiedsdelen van Frankrijk).

Griekenland

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan. Elke hond, kat en fret moet een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Griekenland binnen mag.

Groot-Brittannië & kanaaleilanden Jersey en Guernsey en Isle of Man

Groot-Brittannië = Engeland, Schotland en Wales
Verenigd Koninkrijk = Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales

Let op:  het Verenigd Koninkrijk is geen lid meer van de EU! Groot-Brittannië (GB), Jersey (JE), Guernsey (GG) en Isle of Man (IM) zijn vanaf 1 januari 2021 zogenaamde derde landen. Dat geldt niet voor Noord-Ierland; daarvoor gelden de eisen zoals voor reizen binnen de EU. Kijk voor importeisen van Noord-Ierland bij ‘Noord-Ierland’.

Brexit: Er zijn afspraken gemaakt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Daardoor is het niet nodig om een rabiës titerbepaling te laten doen voor het reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU of andersom. Zie ook de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hierover.

Informatie is ook terug te vinden op de Engelse website van de overheid

Kijk voor reizen naar Noord-Ierland bij ‘Noord-Ierland’.

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste inenting moet minstens 21 dagen voor vertrek gegeven worden, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven!

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Voor reizen naar Groot-Brittannië mag ook een EU dierenpaspoort worden gebruikt dat is uitgegeven in het VK vóór 1 januari 2021. Dat paspoort mag echter NIET worden gebruikt om terug naar de EU of naar Noord-Ierland te reizen!

Let op: Sinds 1 januari 2021 mag een dierenarts in Groot-Brittannië (en op de eilanden JE, GG en IM) de rabiësvaccinaties niet meer in het Europees dierenpaspoort zetten. Wordt uw huisdier na 1 januari 2021 in Groot-Brittannië of op de eilanden gevaccineerd tegen rabiës en wilt u terug naar de EU? Dan moet uw dier met een gezondheidscertificaat naar de EU reizen.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
Wanneer dieren in een auto vervoerd worden, is het verplicht om dit op een veilige manier te doen. In de Engelse wet (Higway Code) staat dat een dier u niet mag afleiden en dat dieren zichzelf of u niet in gevaar moeten brengen wanneer u onverwachts snel moet remmen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een speciale hondenriem, een bench, reismand of hondenrek. Kijk voor praktische tips hier.

Bepaalde typen honden zijn verboden in het VK:

 • Pittbull, Japanse Tosa, Dogo Argentino en Fila Brasileiro.
 • Let op: het gaat daarbij niet noodzakelijkerwijze om rashonden, maar ook om honden die op deze rassen lijken!
 • Klik hier voor uitgebreide informatie: Verboden honden.

Wanneer u een fret meeneemt naar Engeland, moet u zorgen dat deze de eerste 21 dagen niet in aanraking komt met andere mensen en andere fretten.

Een hond moet verplicht behandeld worden tegen wormen (Praziquantel). Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in het VK moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de naam en producent van het ontwormingsmiddel en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen. Dit moet gebeuren op de juiste plek, bij "echinococcose behandeling", zie ook hier.

Let op als u tijdens uw reis van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland reist; er is dan óók een ontworming nodig tussen 24 en 120 uur voor binnenkomst van Noord-Ierland! Zie hier. 

Behandeling tegen teken is niet verplicht maar wordt wel zeer aangeraden.

Wij adviseren om de dierenarts naast de rabiësvaccinatie ook de verplichte ontworming te laten lamineren in het EU dierenpaspoort.

Geadviseerd wordt om behalve het EU dierenpaspoort ook eventuele oude vaccinatiedocumenten mee te nemen, ter ondersteuning van de rabiësvaccinatie.

U mag dieren alleen importeren via de officiële goedgekeurde transportroutes, zie ook hier.

Als uw dier reist zonder EU-dierenpaspoort is er een gezondheidscertificaat nodig dat gelegaliseerd moet worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zie hier.

Extra informatie:
Als het oude paspoort vol is, zijn dit de regels voor het invullen van een nieuw paspoort door uw dierenarts:

 • Laatste rabiësvaccinatie overnemen (ook als deze al in het oude paspoort genoemd is)
 • Eventuele bloedtest overnemen
 • Pag. 1 t/m 3 volledig invullen (dus ook chip)
 • Oude paspoort hoekje afknippen
 • Beide documenten meenemen

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Groot-Brittannië.

Het PTS Helpline informatienummer is: 0044-370 241 1710 (maandag t/m vrijdag, 8.30 tot 17.00 UK time), of email: pettravel@apha.gov.uk

Zie ook de informatie over reizen naar Jersey en Guernsey op hun website.

Let op:
Indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende regels:

 • Verplichte chip.
 • Rabiësvaccinatie, minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven.
 • Een bloedtest op rabiës titer is niet nodig (vrijgesteld).
 • Voor het reizen vanuit het VK naar de EU is een Europees dierenpaspoort dat is uitgegeven in een lidstaat van de EU of een gezondheidscertificaat afgegeven door de officiële autoriteit (de veterinaire dienst) van het VK verplicht.
  • Een Europees dierenpaspoort dat vóór 1 januari 2021 is uitgegeven in het VK (inclusief Noord-Ierland) of op Jersey, Guernsey of Isle of Man is vanaf 1 januari 2021 geen geldig reisdocument meer om de EU binnen te komen (en ook niet om vanuit GB naar Noord-Ierland te reizen)!
  • Heeft uw dier nog een EU dierenpaspoort dat is uitgegeven in het VK en wilt u met uw dier naar het VK reizen en weer terug, vraag uw dierenarts dan om een Nederlands EU dierenpaspoort voordat u gaat reizen.
 • U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie formulier (en uitleg).
 • Koopt u een hond of kat in het VK en reist u daarmee naar de EU of reist u met meer dan 5 dieren vanuit het VK naar de EU? Dan mag dat alleen per vliegtuig!

Hongarije

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Hongarije. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Hongarije binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Hongarije.

Bijzonderheden:
Neem een muilkorf en riem mee; dit lijkt verplicht te zijn. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Hongarian Veterinary Chamber.

Ierland

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven!

De chip moet overeenkomen met de ISO-standaard 11784 of 11785. Als dat niet het geval is, moet de eigenaar een eigen scanner meenemen waarmee de chip af te lezen is.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
Behandeling tegen wormen met Praziquantel is alleen verplicht voor de hond. Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in Ierland moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen!

Behandeling tegen teken is niet meer verplicht maar wordt wel zeer aangeraden.

Dieren mogen per vliegtuig of Ferry worden geïmporteerd, zie ook hier.

Een aantal rassen valt onder 'restricted breeds' waarvoor speciale regels gelden. Dit geldt voor:

 • American pit bull terrier, English bull terrier, Staffordshire bull terrier, Bull mastiff, Dobermann pinscher, Duitse herder, Rhodesian ridgeback, Rottweiler, Japanese Akita, Japanese tosa, Bandog. 
 • Ze moeten op openbaar terrein gemuilkorfd en aangelijnd worden gehouden (lijnlengte maximaal 2 meter) en begeleid door iemand van minimaal 16 jaar oud.
 • Aan de halsband moet naam en adresinformatie van de eigenaar bevestigd worden op een penning, badge of ander plaatje.
 • Kijk voor meer informatie hier bij 'banned breeds'. 

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Ierland.

IJsland

Let op:  IJsland is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. Minstens 30 dagen na de rabiësenting moet er een bloedtest gedaan worden waarbij de rabiëstiter bepaald wordt en minimaal 0,5 IE/ml is. De uitslag is geldig zolang er volgens de bijsluiter wordt gevaccineerd.

Daarnaast zijn de volgende inentingen verplicht:

 • Honden: Leptospirose, Canine distemper, Canine parvovirus, Infectieuze hepatitis en Canine parainfluenza.
 • Katten: Feline panleukopenie (kattenziekte), Feline rhinotracheitis en Feline calicivirus (niesziekte).

Let op: Voor honden en voor katten geldt dat deze vaccinaties niet mogen worden gedaan in de 14 dagen voor vertrek.

Identificatie:
Verplichte chip. Deze moet geplaatst zijn vóórdat de rabiësvaccinatie wordt gegeven!

Quarantaine:
Er is een quarantaineperiode van 14 dagen. Let op: dit moet gereserveerd worden.

Gezondheidscertificaat:
Verplicht gezondheidscertificaat. Daarnaast is een klinisch onderzoek verplicht, dat vermeld moet worden in het EU dierenpaspoort. Daarbij geldt: tussen de 5 dagen en 10 dagen voor binnenkomst in het land.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Bijzonderheden:

Alle informatie voor reizen naar IJsland vindt u hier (ook informatie over import van andere diersoorten dan hond en kat).

U moet een importvergunning aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze vergunning is vervolgens 1 jaar geldig.

Drachtige en zogende dieren zijn niet toegestaan, net als dieren die gewond zijn of voor de reis geopereerd werden en / of behandeling of nazorg nodig hebben (tenzij men een speciale vergunning heeft).

De volgende rassen en kruisingen zijn niet toegestaan:

 • Pitbull terriër / Staffordshire Bull Terriër, Fila Brasiliero, Tosa Inu, Dogo Argentino, Cane Corso, Presa Canario, Boerboel, kruisingen met wolven tot 10 generaties terug en honden die hier sterk op lijken, dit laatste ter beoordeling van MAST (Icelandic Food and Veterinary Authority). Neem bij twijfel contact met hen op.

Honden moeten getest worden op de volgende ziektes:

 • Brucella canis – test max. 30 dagen oud
 • Leishmania – test max. 30 dagen oud
 • Angiostrongylus vasorum (hart/longworm) – test max. 30 dagen oud óf preventieve behandeling 5-10 dagen voor vertrek

Let op: de doorlooptijd van sommige onderzoeken kan enkele weken bedragen. Wanneer besmetting wordt aangetoond, mag het dier niet ingevoerd worden.

Katten moeten getest worden op de volgende ziektes:

 • Feline leukemie virus (FeLV) – test max. 30 dagen oud.
 • Feline immunodeficiency virus (FIV) – test max. 30 dagen oud.

Wanneer besmetting wordt aangetoond, mag het dier niet ingevoerd worden.

Honden en katten moeten behandeld worden tegen interne en externe parasieten: 21-28 dagen voor vertrek en 5-10 dagen voor vertrek.

Let op:
Indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:

 • Verplichte chip.
 • EU dierenpaspoort verplicht.
 • U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie formulier (en uitleg).
 • Rabiës vaccinatie: tenminste 21 dagen voor vertrek.

Italië

Diersoorten:
Hond, kat/fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Italië. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Italië binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Italië

Bijzonderheden:
U moet altijd een muilkorf bij u hebben die u de hond om kunt doen als er mogelijk risico is voor de veiligheid van andere mensen of dieren, of als de autoriteiten u daarom vragen.

In een stedelijke omgeving of in openbare gelegenheden moet uw hond aangelijnd zijn met een lijn van maximaal 1,5 meter lang.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Italië.

Kroatië

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Pups en kittens jonger dan 12 weken zijn te jong om een rabiësvaccinatie te krijgen. Pups en kittens tussen 12 en 16 weken kunnen vanaf 12 weken een rabiësvaccinatie krijgen, die dan echter vaak nog geen 21 dagen oud is op het moment van de reis. Voor deze jonge dieren geldt: zij mogen worden meegenomen als de eigenaar een verklaring ondertekent dat de dieren vanaf de geboorte geen contact hebben gehad met mogelijk besmette wilde dieren.

Een andere mogelijkheid is dat de dieren vervoerd worden samen met hun moeder van wie zij nog afhankelijk zijn, mits deze moeder al voor de geboorte een geldige rabiësvaccinatie had.

Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden:
De invoer of het tijdelijke verblijf van de Pitbull terriër, die niet is opgenomen in het register van de Internationale Organisatie voor Hondachtigen (FCI) of kruisingen van Pitbull terriërs, is niet toegestaan.

Op veel plaatsen in Kroatië, waaronder in de stad Zagreb, geldt een aanlijnplicht voor honden en voor bepaalde hondenrassen ook een muilkorfplicht.

 • De volgende hondenrassen dienen in openbare ruimten aan de lijn gehouden te worden EN een muilkorf te dragen: Dobermann, American StaffordShire Terriër, Bull Terriër, Rottweiler, Dog, Duitse en Belgische herder, Japanse gevechtshonden, Grote Japanse spits, Mastiff, Sarplaninac en hun kruisingen.
 • Uitzondering: de Bordeaux Dog en de Napolitaanse Mastiff dienen in openbare ruimten aan de lijn gehouden te worden, echter zonder muilkorf.

U mag maximaal 5 huisdieren invoeren.

Huisdieren mogen uitsluitend ingevoerd worden in gezelschap van de eigenaar of een andere begeleider die door de eigenaar is aangewezen.

Kijk voor meer informatie hier.

Letland

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Elke hond, kat en fret moet een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Letland binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Letland.

Bijzonderheden:
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Letland.

Litouwen

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen: 
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 16 weken:
Dieren jonger dan 12 weken kunnen nog niet gevaccineerd worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken moeten een rabiësvaccinatie gehad hebben, maar deze is pas geldig vanaf 3 weken na de vaccinatie. Voor dieren onder 16 weken zonder geldige rabiësvaccinatie geldt: Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden.
Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (rabiës). Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden:
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Litouwen.

Luxemburg

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 12 weken en dieren tussen 12 en 16 weken:
Pups en kittens jonger dan 12 weken zijn te jong om een rabiësvaccinatie te krijgen. Pups en kittens tussen 12 en 16 weken kunnen vanaf 12 weken een rabiësvaccinatie krijgen, die dan echter vaak nog geen 21 dagen oud is op het moment van de reis. Voor deze jonge dieren geldt: zij mogen worden meegenomen als de eigenaar een verklaring ondertekent dat de dieren vanaf de geboorte geen contact hebben gehad met mogelijk besmette wilde dieren. De verklaring vindt u hier.

Een andere mogelijkheid is dat de dieren vervoerd worden samen met hun moeder van wie zij nog afhankelijk zijn, mits deze moeder al voor de geboorte een geldige rabiësvaccinatie had.

Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden:
Bepaalde rassen worden als mogelijk gevaarlijk gezien:

 • Staffordshire Bull terrier, (Engelse) Mastiff, American Staffordshire Terrier, Tosa en honden die in hun bouw op deze rassen lijken maar geen stamboom hebben, zoals Boerboels en Pitbulls.
 • Deze honden mogen alleen ingevoerd worden onder strenge voorwaarden die voor vakantie niet haalbaar zijn: De eigenaar moet een cursus doen om een 'Hundeführerschein' te behalen, de hond moet een specifieke cursus volgen en er moet een vergunning worden aangevraagd bij het ministerie.
 • Meer informatie leest u hier. De betreffende wetgeving vindt u hier (Franstalig). 

Kijk voor meer informatie over invoereisen van Luxemburg hier

Malta

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen: 
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren. De eerste rabiës vaccinatie mag gegeven worden vanaf 12 weken.

Identificatie:
Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven!

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
Behandeling tegen wormen (met Praziquantel) is verplicht voor honden. Uw hond moet dan tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in Malta behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen!

Behandeling tegen teken is niet meer verplicht maar wordt wel zeer aangeraden.

Er is een toelatingsformulier nodig, dit is te verkrijgen via de overheidswebsite van Malta. 

Kijk voor meer informatie over de invoereisen van Malta hier.

Montenegro

Let op:  Montenegro is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

Gezondheidscertificaat:
Een gezondheidscertificaat en een klinisch onderzoek dat wordt vermeld in het EU dierenpaspoort is verplicht. Maximaal 5 dagen voor de reis. 

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten is verplicht. Dit gaat via de afdeling CoA (Certificeren op Afstand) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zie hierboven bij ‘Legaliseren van reisdocumenten bij de NVWA; contactgegevens’. 

Dieren jonger dan 12 weken en dieren tussen 12 en 16 weken:
Pups en kittens jonger dan 12 weken zijn te jong om een rabiësvaccinatie te krijgen. Pups en kittens tussen 12 en 16 weken kunnen vanaf 12 weken een rabiësvaccinatie krijgen, die dan echter vaak nog geen 21 dagen oud is op het moment van de reis. Voor deze jonge dieren geldt: zij mogen worden meegenomen als de eigenaar een verklaring ondertekent dat de dieren vanaf de geboorte geen contact hebben gehad met mogelijk besmette wilde dieren. Een andere mogelijkheid is dat de dieren vervoerd worden samen met hun moeder van wie zij nog afhankelijk zijn, mits deze moeder al voor de geboorte een geldige rabiësvaccinatie had. Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden:
Behandeling tegen Echinococcus multilocularis (vossenlintworm) is verplicht voor honden.

Maximaal 5 dieren toegestaan, uitzondering mogelijk als:

 • Alle dieren >6 maanden oud zijn, én
 • Eigenaar moet bewijs kunnen overleggen van deelname aan wedstrijd, show, etc.

Let op:
Indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:

 • Verplichte chip.
 • EU dierenpaspoort verplicht.
 • U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie formulier (en uitleg).
 • Vóórdat u uit Nederland vertrekt, moet met behulp van een bloedtest de rabiës titer bepaald worden. Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

Nederland

Let op: De hier genoemde regels gelden voor reizen vanuit andere EU landen naar Nederland.

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren. De eerste vaccinatie mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden.

Identificatie:
Verplichte chip (of een goed leesbare tatoeage mits deze bewijsbaar is gezet voor 3 juli 2011).

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is reizen naar Nederland met dieren jonger dan 15 weken NIET meer toegestaan. Elke hond, kat of fret die Nederland binnenkomt moet dan een geldige rabiësvaccinatie hebben. Deze kan gegeven worden vanaf een leeftijd van 12 weken en is dan na 21 dagen geldig. Pups, kittens en frettenpups moeten dus tenminste 15 weken oud zijn om Nederland binnen te mogen komen.

Voor alle landen geldt dat de regels uitgaan van transport onder begeleiding. Bij transport zonder begeleiding kunnen andere regels gelden.

Bijzonderheden:
Meer informatie over invoer naar Nederland van buiten de Europese Unie, vindt u hier.

Alle honden die vanaf 1 april 2013 Nederland binnengebracht worden en langer dan drie maanden blijven, moeten verplicht gechipt zijn en geregistreerd worden bij een van de daarvoor aangewezen portalen. Meer informatie vindt u op www.chipjedier.nl en mijn.rvo.nl.

Noord-Ierland

Verenigd Koninkrijk = Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales
Groot-Brittannië = Engeland, Schotland en Wales

Let op: het Verenigd Koninkrijk is geen lid meer van de EU! Groot-Brittannië (GB), Jersey (JE), Guernsey (GG) en Man (IM) zijn vanaf 1 januari 2021 zogenaamde derde landen. Dat geldt echter niet voor Noord-Ierland; daarvoor gelden de eisen zoals voor reizen binnen de EU.

Brexit: Er zijn afspraken gemaakt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Daardoor is het niet nodig om een rabiës titerbepaling te laten doen voor het reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU of andersom. Zie ook hier.

Informatie over reizen naar Noord-Ierland vindt u hier.

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste inenting moet minstens 21 dagen voor vertrek gegeven worden, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven!

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
Wanneer dieren in een auto vervoerd worden, is het verplicht om dit op een veilige manier te doen. In de wet (Higway Code) staat dat een dier u niet mag afleiden en dat dieren zichzelf of u niet in gevaar moeten brengen wanneer u onverwachts snel moet remmen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een speciale hondenriem, een bench, reismand of hondenrek. Kijk voor praktische tips hier.

Bepaalde typen honden zijn verboden in het VK:

 • Pittbull, Japanse Tosa, Dogo Argentino en Fila Brasileiro.
 • Let op: het gaat daarbij niet noodzakelijkerwijze om rashonden maar ook om honden die op deze rassen lijken!
 • Klik hier voor uitgebreide informatie: Verboden honden.

Honden moeten verplicht behandeld worden tegen wormen (Praziquantel). Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in Noord-Ierland moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de naam en producent van het ontwormingsmiddel en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen. Dit moet gebeuren op de juiste plek, bij "echinococcose behandeling". Dit geldt (anders dan voorheen) nu óók voor reizen vanuit Groot-Brittannië! Zie ook hier.

Noord-Ierland heeft aangegeven dat er tot 1 juli 2021 een overgangsperiode zal gelden waarin niet gecontroleerd wordt op de nu verplichte ontworming voor reizen vanuit Groot-Britannië naar Noord-Ierland, zie ook hier.

Behandeling tegen teken is niet verplicht maar wordt wel zeer aangeraden.

Wij adviseren om de dierenarts naast de rabiësvaccinatie ook de verplichte ontworming te laten lamineren in het EU dierenpaspoort.

Geadviseerd wordt om behalve het EU dierenpaspoort ook eventuele oude vaccinatiedocumenten mee te nemen, ter ondersteuning van de rabiësvaccinatie.

Reizen vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland mag alleen via Travellers’ Point of Entry, zie hier

Als uw dier reist zonder EU-dierenpaspoort is er een gezondheidscertificaat nodig dat gelegaliseerd moet worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zie hier.

Extra informatie:
Als het oude paspoort vol is, zijn dit de regels voor het invullen van een nieuw paspoort door uw dierenarts:

 • Laatste rabiësvaccinatie overnemen (ook als deze al in het oude paspoort genoemd is)
 • Eventuele bloedtest overnemen
 • Pag. 1 t/m 3 volledig invullen (dus ook chip)
 • Oude paspoort hoekje afknippen
 • Beide documenten meenemen

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Noord-Ierland

Let op:
Indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende regels:

 • Verplichte chip.
 • Rabiësvaccinatie, minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven.
 • Een bloedtest op rabiës titer is niet nodig (vrijgesteld).
 • Voor het reizen vanuit het VK naar de EU is een Europees dierenpaspoort dat is uitgegeven in een lidstaat van de EU of een gezondheidscertificaat afgegeven door de officiële autoriteit (de veterinaire dienst) van het VK verplicht.
  • Een Europees dierenpaspoort dat vóór 1 januari 2021 is uitgegeven in Noord-Ierland (of de rest van het VK) is vanaf 1 januari 2021 geen geldig reisdocument meer om de EU binnen te komen!
  • Er zullen na 1 januari 2021 nieuw ontworpen Noord-Ierse EU dierenpaspoorten worden uitgegeven in Noord-Ierland die wél geldig zullen zijn voor het reizen van en naar de EU.
  • Heeft uw dier echter nog een oud EU dierenpaspoort dat is uitgegeven in Noord-Ierland of het overige VK en wilt u met uw dier naar Noord-Ierland reizen en weer terug naar de EU, vraag uw dierenarts dan om een Nederlands EU dierenpaspoort voordat u gaat reizen.
 • U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie formulier (en uitleg).

Noord-Macedonië

Let op:  Macedonië is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat,fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren. De vaccinatie moet tenminste geldig zijn tot het einde van de reis. Minstens 30 dagen na de rabiësenting en tenminste 3 maanden voor de reis moet er een bloedtest gedaan worden waarbij de rabiëstiter bepaald wordt. Deze moet minimaal 0,5 IE/ml zijn. 

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Een klinisch onderzoek dat wordt vermeld in het EU dierenpaspoort is verplicht. Maximaal 30 dagen voor de reis. Een gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten is verplicht. Dit gaat via de afdeling CoA (Certificeren op Afstand) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zie hierboven bij ‘Legaliseren van reisdocumenten bij de NVWA; contactgegevens’. 

Dieren jonger dan 12 weken en dieren tussen 12 en 16 weken:
Pups en kittens jonger dan 12 weken zijn te jong om een rabiësvaccinatie te krijgen. Pups en kittens tussen 12 en 16 weken kunnen vanaf 12 weken een rabiësvaccinatie krijgen, die dan echter vaak nog geen 21 dagen oud is op het moment van de reis. Voor deze jonge dieren geldt: zij mogen worden meegenomen als de eigenaar een verklaring ondertekent dat de dieren vanaf de geboorte geen contact hebben gehad met mogelijk besmette wilde dieren.

Een andere mogelijkheid is dat de dieren vervoerd worden samen met hun moeder van wie zij nog afhankelijk zijn, mits deze moeder al voor de geboorte een geldige rabiësvaccinatie had.

Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden:
Aanbevolen: behandeling tegen teken en wormen (door uw dierenarts laten doen, invullen in het EU dierenpaspoort).

Kijk voor meer informatie op deze PDF en op: Invoereisen Macedonië.

Let op:
Indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:

 • Verplichte identificatie chip.
 • EU dierenpaspoort verplicht.
 • U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie formulier (en uitleg).
 • Rabiësvaccinatie, minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven.

Noorwegen

Let op: Noorwegen is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. Deze moet plaatsvinden minimaal 21 dagen voor invoer. Na de eerste vaccinatie binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren zoals in de bijsluiter aangegeven door de fabrikant van het vaccin.

Identificatie:
Verplichte chip, of een goed leesbare tatoeage mits deze bewijsbaar is gezet voor 3 juli 2011. Uw dier moet gechipt of getatoeëerd zijn voordat de rabiësvaccinatie wordt gegeven!

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
De volgende dieren zijn verboden Noorwegen in te voeren:

 • Pit Bull Terriër, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier, de Tsjechoslowaakse wolfhond en honden die een kruising zijn van de hond met de wolf.
 • Kijk voor meer informatie hier.
 • Voor honden waarvan niet duidelijk is dat zij niet tot bovenstaande rassen of kruisingen behoren, is het verstandig om een originele stamboom mee te nemen om dit aan te tonen. 

Uw hond moet ontwormd worden tegen lintworm (Praziquantel) binnen 120 tot 24 uur voor invoer. Uw dierenarts tekent dit in het paspoort op, hierbij moet de datum en het gebruikte merk vermeld worden. Voor katten en fretten is deze behandeling niet nodig.

Bij binnenkomst dient u zich te melden bij de douane.

Sinds 1 juli 2018 heeft Noorwegen een nieuwe regel ingesteld om invoer van zwerfdieren tegen te gaan. Dit heeft tot gevolg dat u moet kunnen aantonen dat uw hond of kat al tenminste 6 maanden in uw bezit is of bijvoorbeeld een stamboom heeft. Zie ook hier.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Noorwegen.

Let op:
Indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende regels:

 • Verplichte identificatie chip.
 • EU dierenpaspoort verplicht.
 • U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie formulier (en uitleg).
 • Rabiësvaccinatie, minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven.

Oekraïne

Let op:  Oekraïne is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet! 

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Oekraïne is een hoog-risico land voor rabiës. Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De dierenarts moet duidelijk aangeven in het paspoort tot wanneer de vaccinatie geldig is. Dit moet ook door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gelegaliseerd worden.

Er moet een bloedtest op rabiëstiter gedaan worden, tussen 3 en 12 maanden voor vertrek. 

Identificatie:
Verplichte chip, of een goed leesbare tatoeage mits deze bewijsbaar is gezet voor 3 juli 2011. Uw dier moet gechipt of getatoeëerd zijn voordat de rabiësvaccinatie wordt gegeven!

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat: 
Verplicht gezondheidscertificaat. Deze moet in ieder geval ook in het Oekraïens zijn. Zie hier voor een geschikt certificaat. Daarnaast is een klinisch onderzoek verplicht, dat vermeld moet worden in het EU dierenpaspoort. Beiden maximaal 5 dagen voor vertrek.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten is verplicht. Dit gaat via de afdeling CoA (Certificeren op Afstand) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zie hierboven bij ‘Legaliseren van reisdocumenten bij de NVWA; contactgegevens’. 

Dieren jonger dan 16 weken zonder geldige rabiësvaccinatie:
Deze regels gelden voor de volgende dieren:

 • Honden en katten jonger dan 12 weken die niet gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid
 • Honden en katten tussen 12 en 16 weken die gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid, maar waarbij er nog minder dan 21 dagen voorbij zijn sinds het moment van vaccinatie.

- Deze dieren moeten vanaf het moment van geboorte tot het moment van reizen geen contact hebben gehad moet wilde dieren die mogelijk besmet kunnen zijn met rabiës, OF
- Het moederdier, van wie ze niet gescheiden zijn, is gevaccineerd tegen rabiës voorafgaand aan de geboorte van de dieren.

Bijzonderheden:
Een eventuele behandeling van honden tegen vossenlintworm moet duidelijk in het dierenpaspoort vermeld staan.

Kijk voor meer informatie hier, onder Artikel 24 (Oekraïnse website) en hier (State service of Ukraine on food safety and consumer protection).

Let op:
Indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:

 • Verplichte chip.
 • EU dierenpaspoort verplicht. 
 • U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie formulier (en uitleg). 

Vóórdat u uit Nederland vertrekt, moet met behulp van een bloedtest de rabiës titer bepaald worden. Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

Vanwege de oorlogssituatie in Oekraïne werd er in 2022 tijdelijk flexibeler omgegaan met de eisen voor (terug)reis vanuit Oekraïne. Dit is niet langer het geval. Kijk voor meer informatie op de website van de NVWA.

Oostenrijk

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken 
Dieren jonger dan 15 weken zijn sinds 19 oktober 2022 niet meer toegestaan. Elke hond, kat of fret moet een geldige rabiësvaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Oostenrijk binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen.

Bijzonderheden:
U mag maximaal 5 dieren invoeren.

In sommige districten kunnen aanvullende verplichtingen zijn met betrekking tot aanlijnen en muilkorven en het toelaten van specifieke hondenrassen. Dit moet bij het betreffende district worden nagevraagd.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Oostenrijk.

Polen

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren. De rabiës vaccinatie mag worden gegeven vanaf 12 weken.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Polen.

Portugal

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren. De eerste vaccinatie mag pas gegeven worden vanaf 12 weken. 

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Portugal. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Portugal binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Portugal.

Bijzonderheden:
Dieren die meereizen van buiten de EU moeten binnen 48 uur voor binnenkomst worden aangemeld.

Portugal kent regels rondom mogelijk gevaarlijke hondenrassen en kruisingen daarvan:

 • Het gaat om: Braziliaanse Mastiff (Fila Brasileiro), Argentijnse Mastiff (Dogo Argentino), Pit bull terriër, Rottweiler, Amerikaanse Staffordshire Terriër, Staffordshire Bullterriër, American Bully en Japanse Tosa (Tosa Inu).
 • Wanneer u korter dan 4 maanden in Portugal verblijft is import van deze honden toegestaan, maar het is verplicht om een muilkorf en korte lijn (1 meter) te gebruiken. Verder moet u uw naam- en adresgegevens doorgeven, het dierenpaspoort laten zien, vermelden waar u met de hond verblijft en aantonen dat u minder dan 4 maanden in het land bent (vermelding vertrekdatum).
 • Voor langer verblijf gelden aanvullende strenge regels.
 • Meer informatie vindt u hier

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Portugal.

Roemenië

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 16 weken:
Dieren jonger dan 12 weken kunnen nog niet gevaccineerd worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken moeten een rabiësvaccinatie gehad hebben, maar deze is pas geldig vanaf 3 weken na de vaccinatie. Voor dieren onder 16 weken zonder geldige rabiësvaccinatie geldt: Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden.
Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (rabiës). Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben. Men moet bovendien een verzoek indienen bij de National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority. 

Bijzonderheden:
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Roemenië onder 'Transport of animals for non-commercial purposes within the European Union'.

Let op:
Indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende regels:

 • Verplichte chip.
 • EU dierenpaspoort verplicht.
 • Geldige rabiësvaccinatie.

Servië

Let op:  Servië is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Een gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 16 weken:
Dieren jonger dan 16 weken zijn alleen toegestaan op basis van documentatie die bewijst dat het dier sinds zijn geboorte niet verhuisd is en niet in contact is geweest met wilde dieren die mogelijk rabiës geïnfecteerd zijn én ze moeten samen reizen met het moederdier. Het moederdier moet voor de geboorte van de jongen gevaccineerd zijn tegen rabiës.

Bijzonderheden:
Kijk voor meer informatie op Invoereisen Servië.

Let op:
Indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:

 • Verplichte chip.
 • EU dierenpaspoort verplicht.
 • U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie formulier (en uitleg).
 • Vóórdat u uit Nederland vertrekt, moet met behulp van een bloedtest de rabiës titer bepaald worden. Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

Slovenië

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen: 
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës)is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 16 weken:
Dieren jonger dan 12 weken kunnen nog niet gevaccineerd worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken moeten een rabiësvaccinatie gehad hebben, maar deze is pas geldig vanaf 3 weken na de vaccinatie. Voor dieren onder 16 weken zonder geldige rabiësvaccinatie geldt: Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden.
Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (rabiës). Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden:
Verblijfsduur: maximaal 6 maanden toegestaan.
Neem voor meer informatie contact op met de Ambassade van Slovenië of kijk op de website van het Ministerie van Agricultuur.

Slowakije

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 16 weken:
Dieren jonger dan 12 weken kunnen nog niet gevaccineerd worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken moeten een rabiësvaccinatie gehad hebben, maar deze is pas geldig vanaf 3 weken na de vaccinatie. Voor dieren onder 16 weken zonder geldige rabiësvaccinatie geldt: Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden.
Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (rabiës). Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden:
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Slowakije.

Spanje

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Spanje. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Spanje binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Spanje.

Bijzonderheden:
In hotels worden huisdieren meestal niet toegelaten.

Bepaalde hondenrassen vallen onder de regeling voor 'gevaarlijke honden'. 

 • Dit geldt onder andere voor de Pitbull en de Dogo Argentino maar ook de Rottweiler en Amerikaanse Staffordshire Terriër en meer rassen en kruisingen.
 • Voor deze rassen gelden strenge regels, er is een aanlijnplicht en een muilkorfplicht en moet een vergunning worden aangevraagd.
 • Deze regels gelden ook voor 'gevaarlijke honden' die op vakantie naar Spanje komen.
 • Overigens kunnen de hierover gehanteerde regels per regio en gemeente verschillen. Neem dus altijd contact op met de ambassade als u zo'n hond mee wilt nemen. Het LICG kan daarover geen advies geven voor specifieke gevallen.

Meer informatie vindt u bij Invoereisen Spanje en hier.

Tsjechië

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren. De rabiës vaccinatie mag gegeven worden vanaf 12 weken.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 16 weken:
Dieren jonger dan 12 weken kunnen nog niet gevaccineerd worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken moeten een rabiësvaccinatie gehad hebben, maar deze is pas geldig vanaf 3 weken na de vaccinatie. Voor dieren onder 16 weken zonder geldige rabiësvaccinatie geldt: Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden. Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring verplicht (in het Engels en in het Tsjechisch), waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (rabiës). Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben. Tenminste 15 dagen voor import moet bovendien toestemming hiervoor gevraagd worden via epodatelna@svscr.cz of int@svscr.cz.

Bijzonderheden:
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Tsjechië.

Verenigd Koninkrijk

Kijk voor de invoereisen van Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales) en Jernsey, Guernsey of Isle of Man bij 'Groot-Brittannië & kanaaleilanden Jersey en Guernsey en Isle of Man'.

Kijk voor de invoereisen van Noord-Ierland bij 'Noord-Ierland'.

Zweden

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste vaccinatie moet minstens 21 dagen voor invoer gegeven wordt. Daarna moet het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw ingeënt worden, zoals in de bijsluiter van de fabrikant van het vaccin aangegeven wordt. De eerste rabiës vaccinatie mag worden gegeven vanaf 12 weken.

Identificatie:
Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
U moet naast het EU dierenpaspoort alle originele papieren, zoals een eventueel vaccinatieboekje gekoppeld aan het identificatienummer van het dier of een gezondheidscertificaat als uw dier van oorsprong uit een ander land afkomstig is, bij u hebben.

Dieren moeten aan de grens gemeld worden. U kunt dat echter ook vooraf digitaal doen, zie hier

Dieren moeten veilig vervoerd worden. Voor honden zijn daarover regels opgesteld.

 • Ze kunnen vervoerd worden in het combi-gedeelte van uw auto als u de hond continu goed in het oog kunt houden, achter een stevig rek, door hem vast te maken met een speciale hondengordel of door hem te vervoeren in een stevige transportkennel gemaakt voor vervoer in de auto.
 • De hond mag geen risico lopen om gewond te raken, bijvoorbeeld als u remt of een aanrijding krijgt.
 • Andere bagage moet zo worden vastgezet dat het niet op of tegen de hond aan kan vallen.
 • Bij gebruik van een transportkennel moet deze groot genoeg zijn. De minimale maat is:
  • Lengte: 1,1 keer de lengte van de hond gemeten vanaf de punt van de neus tot de zitbeenknobbel als de hond in een normale houding staat.
  • Breedte: 2,5 keer de borstbreedte van de hond.
  • Hoogte: tenminste even hoog als de kruin van de hond als deze in een normale houding staat.
 • De hond moet in de kennel kunnen gaan liggen en vrij kunnen draaien. Er moet schaduw zijn en goede ventilatie.
 • Zieke en gewonde honden mogen niet vervoerd worden, behalve voor dierenartsbezoek.
 • De hond mag niet in de auto worden achtergelaten bij temperaturen boven 25 graden of onder -5 graden. De hond mag niet langer dan 3 uur in de auto worden achtergelaten.
 • Meer informatie over de eisen voor het transport vindt u hier.
 • Voor andere praktische auto tips kijkt u hier.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Zweden.

Zwitserland

Let op:  Zwitserland is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht EU dierenpaspoort.

Gezondheidscertificaat:
Een gezondheidscertificaat is niet nodig.

Legalisering:
Legalisering van de reisdocumenten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet nodig.​

Dieren jonger dan 12 weken:
Dieren jonger dan 12 weken hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid. Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden. De moeder moet gechipt zijn, in bezit van een EU paspoort en voorzien zijn van een geldige rabiësvaccinatie, gegeven voor de geboorte van de pup.

Wanneer het moederdier niet aanwezig is, moet het dier gechipt zijn, een EU dierenpaspoort hebben en is er een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (rabiës). Deze mogelijkheid geldt niet voor dieren jonger dan 8 weken.

Dieren tussen 12 en 16 weken:
Deze moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës, een chip en een EU dierenpaspoort hebben en er is een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (rabiës).

Bijzonderheden:
De import van honden met gecoupeerde oren of staart is verboden. Voor een korte vakantie is dit vaak wel toegestaan. Dit moet dan wel aangegeven worden bij de douane. Zie ook hier voor meer informatie. 

In sommige Zwitserse kantons kunnen regels of verboden gelden voor specifieke hondenrassen die als 'gevaarlijk' worden gezien. Een overzicht per kanton vindt u hier. Wilt u voor uw ras opzoeken in welk kanton er speciale regels zijn dan is dit ook een handig overzicht. Neem voor verdere vragen hierover contact op met de veterinaire dienst van het kanton waar u heen wilt. Zie ook deze lijst: contactgegevens kantons.

De invoer van dieren moet aan de grens gemeld worden.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Zwitserland.

Let op:
Indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:

 • Verplichte chip.
 • EU dierenpaspoort verplicht.
 • Rabiësvaccinatie, minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven.
 • Een bloedtest op rabiës titer is niet nodig (vrijgesteld).
 • U moet een eigenaarsverklaring invullen waarin staat dat het dier niet bedoeld is voor eigendomsoverdracht, zie formulier (en uitleg).