Sluiten

Invoereisen per land - Europa

Wanneer u uw huisdier mee naar het buitenland wilt nemen, moet u zich houden aan de buitenlandse wet- en regelgeving. De invoereisen voor de landen van de EU en voor de meeste overige landen in Europa kunt u hier vinden. Let ook op het volgende:

 • Zorg er voor dat uw hond, kat of fret gechipt is vóórdat hij zijn rabiësvaccinatie of overige behandelingen krijgt (op dezelfde dag mag ook). Ook moet hij een Europees dierenpaspoort hebben, zo'n paspoort koopt u bij uw dierenarts. Vanaf 29-12-2014 is er een nieuw EU dierenpaspoort, dat alleen door de dierenarts mag worden meegegeven nadat de identificatiegegevens van het dier zijn ingevuld en gelamineerd. Oude paspoorten die voor die datum zijn uitgegeven en ingevuld blijven geldig.
 • In sommige gevallen moet er voor vertrek een bloedtest gedaan worden om de rabiëstiter te bepalen. Dit is een test om te zien of de inenting tegen hondsdolheid goed is aangeslagen.
 • Let op! U heeft niet alleen te maken met de regels van het land dat uw eindbestemming is, maar ook met de regels van ALLE landen waar u doorheen reist!
 • De regels bij genoemde landen gelden voor dieren vanuit Nederland. Voor dieren die vanuit andere landen reizen (vooral als dit landen buiten de EU zijn) kunnen andere regels gelden.
 • Regels kunnen snel veranderen, neem daarom voor de meest recente regels contact op met de ambassade van het gewenste land.
 • Dieren jonger dan drie maanden, die te jong zijn om te worden ingeënt tegen rabiës, kunnen meestal niet worden meegenomen op vakantie. Wel is het in sommige landen toegestaan deze dieren eenmalig de grens te laten passeren. Vaak moet u dan een verklaring hebben dat het dier niet in contact is geweest met wilde dieren die mogelijk besmet zijn met rabiës.
 • Sinds 29-12-2014 mogen honden, katten en fretten alleen worden meegenomen naar Nederland als zij een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag worden gegeven vanaf een leeftijd van 12 weken en daarna geldt een wachttijd van 3 weken. Dieren van deze soorten moeten dus minimaal 15 weken oud zijn om naar Nederland te komen.
 • In veel Europese landen en regio's is het voor hondenbezitters verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Als u met uw hond op reis gaat naar of door zo’n land zonder aansprakelijkheidsverzekering, dan kunt u een boete krijgen. Meer hierover kunt u nakijken op de website van het A.I.C..

Honden, katten en fretten

Reizen binnen de EU

Vanaf 3 juli 2004 gelden voor het vervoer van honden, katten en fretten binnen de Europese Unie de volgende algemene regels:

 • De dieren moeten een Europees dierenpaspoort hebben. Na 29-12-2014 mogen deze alleen nog door dierenartsen worden uitgegeven.
 • De dieren moeten geïdentificeerd kunnen worden. Sinds 3 juli 2011 is daarvoor alleen de chip toegestaan. Een tatoeage is alleen geldig als u kunt aantonen dat die voor 3 juli 2011 is gezet en als hij goed leesbaar is.
 • De dieren moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid (rabiës vaccinatie) tenminste 21 dagen voor de reis. De chip moet zijn ingebracht voordat de inenting tegen rabiës wordt gegeven (op dezelfde dag mag wel).
 • De hier genoemde regels gelden voor niet-commercieel verkeer. Hieronder valt volgens de EU verordening “elke verplaatsing die niet tot doel heeft om een gezelschapsdier te verkopen of de eigendom ervan over te dragen”. Voor commercieel verkeer kunnen andere regels gelden. Over dieren die als handelsverkeer reizen kunt u meer informatie inwinnen bij de NVWA.

Bepaalde Europese landen hebben aanvullende regels, zoals bijvoorbeeld verplichte wormenbehandeling of het verbod van bepaalde rassen. Ook zijn er verschillende regels bij dieren jonger dan 3 maanden, die nog niet tegen rabiës ingeënt kunnen worden.

Reizen met dieren jonger dan drie maanden en dieren tussen 12 en 16 weken

Import van dieren jonger dan 3 maanden of tussen 12 en 16 weken is per land geregeld. Het reizen met dieren jonger dan drie maanden is in veel landen niet toegestaan omdat zij nog niet kunnen worden ingeënt tegen rabiës. Er zijn echter landen waar dit wel mag, als u een verklaring heeft dat het dier niet in aanraking is geweest met mogelijk met rabiës besmette dieren. Ook kan het zijn toegestaan om te reizen met dieren tussen 12 en 16 weken, mits zij zijn gevaccineerd en u bovenstaande verklaring kunt laten zien. Veel landen eisen echter een geldige rabiësvaccinatie die tenminste 3 weken oud moet zijn. Ga na wat de eisen zijn van de landen waar u heen of doorheen wilt reizen als u met een pup wilt reizen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de betreffende ambassade. Reizen naar Nederland met een pup, kitten of frettenpup zonder geldige rabiësvaccinatie (dus jonger dan 15 weken) is vanaf 29-12-2014 niet meer toegestaan.

Reizen met meer dan vijf dieren

Als een eigenaar met meer dan vijf dieren gaat reizen binnen de EU voor een tentoonstelling, wedstrijd, sport of training daarvoor moet u kunnen aantonen dat de dieren niet bestemd zijn voor handel. Dit kan bijvoorbeeld door een inschrijving van een wedstrijd of tentoonstelling te laten zien. U moet een verklaring kunnen tonen waarin staat:

“de betreffende dieren vertonen op het ogenblik van verzending geen duidelijke ziekteverschijnselen en er gelden op het bedrijf geen veterinairrechtelijke beperkende maatregelen ”

In het Engels is dit: “the animals in question do not show any obvious signs of disease at the time of dispatch and the holding is not subject to any animal-health restrictions”. 

Als u om andere redenen met meer dan vijf dieren wilt reizen dan valt dit onder handelstransport en gelden er andere regels. Daarover kunt u informatie inwinnen bij de NVWA. Het maximum van vijf dieren geldt per eigenaar, niet per vervoersmiddel.

Overige Europese landen

Voor Europese landen die niet aangesloten zijn bij de EU kunnen andere eisen gelden. In sommige gevallen zijn de eisen hetzelfde als die van de EU landen, maar niet altijd. Van de landen waarvan wij informatie hebben ontvangen, leest u hieronder de invoereisen.

Als u met uw dier naar een land buiten de EU reist, moet u ook opletten wat de eisen zijn om uw dier weer mee terug naar de EU (terug naar Nederland) te kunnen nemen! Soms zijn de eisen in zo’n land zelf niet zo streng, maar moet u om weer terug te mogen naar een land van de EU zorgen voor een bloedtest. Regel dit voor u vertrekt, zodat u niet in de problemen komt als u terug naar huis gaat.

Hieronder vindt u een lijst met de eisen per land.

Konijnen, kleine knaagdieren, vogels, vissen en amfibieën en reptielen

Voor het niet-commercieel verkeer van deze dieren zijn geen algemeen geldende EU-eisen vastgesteld. In veel gevallen is een door de dierenarts afgegeven gezondheidsverklaring voldoende, maar soms moet u rekening houden met specifieke eisen per diersoort. Voor de juiste informatie kan het beste contact worden gezocht met de ambassade van het land van bestemming. Wij kunnen u hierover niet nader informeren.

Wat als uw land of uw dier niet vermeld staat?

Van de landen binnen Europa maar buiten de EU die hieronder niet vermeld staan, hebben wij geen informatie kunnen achterhalen. Deze zult u zelf moeten opzoeken. Dat geldt ook als u wilt reizen met een ander dier dan hond, kat of fret.

Opzoeken wat uw dier nodig heeft om mee te mogen naar het buitenland

Volg daarvoor dit stappenplan.

Opzoeken wat uw dier nodig heeft om na vakantie terug te keren naar Nederland

Na een vakantie in een land buiten de EU is het belangrijk dat u weet wat de eisen zijn om uw dier weer mee terug te mogen nemen. Dit kunt u opzoeken via de speciale website van de NVWA: Import Veterinair Online. In dit document vindt u meer uitleg over wat u daar moet invullen.

Een dier meenemen naar Nederland

Wilt u een dier meenemen naar Nederland vanuit een land binnen de EU? Dan vindt u voor hond, kat of fret de eisen in het landenoverzicht hieronder bij Nederland.

Wilt u een dier meenemen naar Nederland vanuit een land buiten de EU? Dan moet u opzoeken aan welke eisen het dier moet voldoen. Dit vindt u via de speciale website van de NVWA: Import Veterinair Online. In dit document vindt u meer uitleg over wat u daar moet invullen.

Honden, katten en fretten jonger dan 15 weken mogen niet worden ingevoerd omdat zij nog geen geldige rabiës vaccinatie kunnen hebben.

Denk ook aan de chip- en registratieverplichting. Alle honden die na 1 april 2013 Nederland binnenkomen moeten binnen twee weken na aankomst worden geregistreerd bij een daarvoor aangewezen databank. Meer informatie en de aangewezen databanken leest u op www.chipjedier.nl.

Invoer van buiten de EU

De controles bij invoer in de Europese Unie worden verscherpt voor niet commercieel verkeer. Als het dier uit een land van buiten de EU komt (met uitzondering van enkele sterk aan de EU gelinkte landen zoals Zwitserland en Noorwegen), is de eigenaar of verantwoordelijke verplicht om uit eigen beweging het dier op de plaats van binnenkomst voor controle aan te bieden bij de douane!

België

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar België. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voor hij België binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar België.

Bijzonderheden:
U mag maximaal 5 dieren tegelijkertijd meenemen naar België.
Kijk voor meer informatie op:Invoereisen België.

Bulgarije

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Bulgarije. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Bulgarije binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Bulgarije.

Cyprus

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 maanden: Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Cyprus. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Cyprus binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Cyprus.

Bijzonderheden
24 tot 48 uur voordat u incheckt, moeten de dieren behandeld zijn tegen wormen en ectoparasieten. Wormbehandeling met gedaan worden met een middel dat Praziquantel bevat, behandeling tegen ectoparasieten met Fipronil. Vermeld de dag èn het tijdstip waarop behandelingen plaatsvinden!

Bepaalde hondenrassen mogen niet worden ingevoerd: Pit Bull Terrier (American Pit Bull), Japanse Tosa (Tosa Inu), Argentijnse Mastiff (Dogo Argentino), Braziliaanse Mastiff (Fila Brasileiro).

U moet kunnen aantonen dat het dier wordt ingevoerd vanuit een ander EU land.

Voor meer vragen kunt u terecht bij Cyprus Veterinary Services.

Denemarken

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.
Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid (Rabiës).

Identificatie:
Verplichte chip. Deze moet geplaatst zijn vóórdat de Rabiësvaccinatie wordt gegeven!

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Klik hier voor invoereisen van dieren jongen dan 15 weken.

Bijzonderheden:
Voor andere dieren dan een hond, kat of fret moet een invoervergunning gevraagd worden.

Let op: De volgende hondenrassen zijn niet toegestaan: Pit bull terriër, Tosa Inu, American Staffordshire Terriër, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, American Bulldog, Boerboel, Kangal, Centraal-Aziatische Ovtcharka, Kaukasische Ovtcharka, Zuid-Russische Ovtcharka, Sarplaninac, Tornjak.
Voor dieren die op deze rassen lijken, moet de eigenaar kunnen bewijzen dat zij niet tot deze rassen behoren. Honden die vóór 17 maart 2010 zijn aangeschaft (u moet dit kunnen bewijzen), mogen Denemarken wel in, maar moeten aangelijnd worden aan een korte lijn (maximaal 2m lengte), moeten voorzien zijn van een veilige gesloten muilkorf en mogen niet in Denemarken van eigenaar wisselen. Kijk hier voor meer informatie.

Wanneer uw hond langer dan 4 weken in Denemarken verblijft, is registratie in het Deense hondenregister verplicht. 

Voor de Faroër eilanden is invoer van alle dieren verboden.
Voor invoer naar Groenland moet van te voren een invoervergunning aangevraagd worden bij de autoriteiten.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Denemarken.

Duitsland

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken mogen sinds 29 december 2014 niet meer worden meegenomen naar Duitsland omdat zij nog niet kunnen worden gevaccineerd tegen rabiës. De vaccinatie mag gegeven worden vanaf 12 weken, daarna moet men 21 dagen wachten voor het dier mag worden meegenomen. Pups en kittens onder 15 weken kunnen daardoor niet naar Duitsland reizen.

Bijzonderheden:
Wanneer u uw hond met de auto vervoert, is het verplicht uw hond in de auto veilig vast te zetten, bijvoorbeeld door middel van een hondengordel, een reiskennel of achter een hondenrek.
Invoer van dieren van buiten de Europese Unie is alleen mogelijk uit een Annex II derde land. Dit wordt van geval tot geval bekeken. Zie voor meer informatie EG-verordening nr 425/2005 en neem contact op met de ambassade.
Regels over honden kunnen per deelstaat verschillen, bijvoorbeeld wat betreft aanlijnplicht of muilkorfplicht. Zie ook hier.

Het is verboden om in Duitsland met bepaalde gevaarlijke hondenrassen langer dan vier weken te verblijven. Dit geldt in elk geval voor: Pitbull-Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier en Bullterrier. U heeft voor hen bovendien speciale papieren nodig. Meer informatie daarover vindt u op Invoer bepaalde gevaarlijke hondenrassen (zie ook deze site voor de beschrijving van de vier weken termijn). Sommige deelstaten kennen een eigen, aanvullende lijst van verboden hondenrassen, zie ook hier.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Duitsland.

Engeland

zie Verenigd Koninkrijk

 

Estland

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.
Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid (Rabiës).

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Estland. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Estland binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Estland.

Bijzonderheden:
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Estland.

Finland

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 12 weken:
Dieren jonger dan 12 weken zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Voor meer informatie klik hier.

Bijzonderheden:
Behandeling tegen wormen met Praziquantel of Epsiprantel tegen lintworm is alleen verplicht voor de hond. Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in Finland moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen!

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Finland.

Frankrijk

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan. Elke hond, kat en fret moet een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Frankrijk binnen mag.

Bijzonderheden:

Honden die geen door de FCI erkende stamboom hebben en die qua lichaamsbouw lijken op de rassen Staffordshire Bull terrier, American Staffordshire terrier (“pit bulls”), Mastiff en Tosa zijn verboden. Ook pitbulls, kruisingen met pitbulls, Boerboels, kruisingen American Staffordshire Terriers,  kruisingen Staffordshire Bull Terriër (Engelse stafford), kruisingen Mastiff en kruisingen Tosa zijn verboden.

De invoer van honden van de volgende erkende rashonden, dus mét erkende stamboom, is, onder strikte voorwaarden, toegelaten: American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler (als rashond én kruisingen van de Rottweiler). Deze stambomen moeten erkend zijn door het Franse ministerie van Landbouw. Bij twijfel kan dit worden gecheckt op de website van de “Société Centrale Canine”. De voorwaarden die aan deze rassen gesteld worden, zijn zeer zwaar, er moet onder andere een Franstalige cursus en een gedragstest worden gedaan. Om die reden is het eigenlijk niet mogelijk om deze honden voor korte periode (bijvoorbeeld vakantie) mee te nemen naar Frankrijk.

Let op: bovenstaande regels gelden ook wanneer u op doorreis bent!

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Frankrijk (Franse site), Invoereisen Frankrijk en bij dit document over de honden die niet of alleen onder zware voorwaarden toegestaan zijn. Het LICG kan daarover geen advies geven voor specifieke gevallen; neem bij twijfel contact op met de ambassade en uw dierenarts.

Griekenland

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan. Elke hond, kat en fret moet een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Griekenland binnen mag.

Hongarije

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Hongarije. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Hongarije binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Hongarije.

Bijzonderheden:
U moet een muilkorf en riem bij u hebben.
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Hongarije.

Ierland

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven!!!
De chip moet overeenkomen met de ISO-standaard 11784 of 11785. Als dat niet het geval is, moet de eigenaar een eigen scanner meenemen waarmee de chip af te lezen is.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
Behandeling tegen wormen met Praziquantel is alleen verplicht voor de hond. Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in Ierland moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen! Behandeling tegen teken is niet meer verplicht maar wordt wel zeer aangeraden.

Dieren mogen per vliegtuig of Ferry worden geïmporteerd, zie ook hier.

Een aantal rassen valt onder 'restricted breeds' waarvoor speciale regels gelden. Dit geldt voor: American pit bull terrier, English bull terrier, Staffordshire bull terrier, Bull mastiff, Dobermann pinscher, Duitse herder, Rhodesian ridgeback, Rottweiler, Japanese Akita, Japanese tosa, Bandog. Ze moeten op openbaar terrein gemuilkorfd en aangelijnd worden gehouden (lijnlengte maximaal 2 meter) en begeleid door iemand van minimaal 16 jaar oud. Aan de halsband moet naam en adresinformatie van de eigenaar bevestigd worden op een penning, badge of ander plaatje. Kijk voor meer informatie hier bij 'banned breeds'. 

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Ierland.

IJsland

Let op:  IJsland is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat.
Uw dier mag niet jonger zijn dan 5 maanden. Niet alle rassen / kruisingen zijn toegestaan en het temperament van de hond kan gecontroleerd worden.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. Deze moet plaatsvinden tussen 60 dagen en 12 maanden voor invoer.
Minstens 30 dagen na de rabiësenting moet er een bloedtest gedaan worden waarbij de Rabiëstiter bepaald wordt. Na een positieve uitslag moet u nog 120 dagen wachten voor vertrek. Wordt het dier de volgende keer binnen het vaccinatieschema opnieuw gevaccineerd, dan is de bloedtest niet nodig en kan het dier 30 dagen na de booster worden ingevoerd.

Honden moeten ingeënt zijn tegen hondenziekte, parvo, hepatitis en leptospirosis. De vaccinatie tegen leptospirose moet gebeuren tussen 30 dagen en 180 dagen voor invoer. De vaccinatie tegen hondenziekte moet gebeuren tussen 30 dagen en 730 dagen voor invoer. De vaccinaties tegen hepatitis en parvo moeten gebeuren tussen 30 dagen en 365 dagen voor invoer.

Katten moeten ingeënt zijn tegen kattenziekte, feline rhinotracheitis en feline calicivirus. Dit moet gebeuren tussen 30 dagen en 365 dagen voor invoer.

Honden en katten moeten binnen 10 dagen voor vertrek behandeld worden tegen lintworm en tegen uitwendige parasieten.

Honden moeten binnen 30 dagen voor vertrek gecontroleerd worden op de aanwezigheid van brucellose en salmonella. Wanneer aangetoond, mag het dier niet ingevoerd worden.

Katten moeten binnen 30 dagen voor vertrek gecontroleerd worden op de aanwezigheid van kattenleukemie (FeLV) en FIV. Wanneer aangetoond, mag het dier niet ingevoerd worden.

Identificatie:
Verplichte chip.

Quarantaine:
Er is een quarantaineperiode van 4 weken.

Gezondheidscertificaat:
Verplicht. Het gezondheidscertificaat mag maximaal 10 dagen oud zijn.

Legalisering:
Legalisering gaat via de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Bijzonderheden:
U moet een importvergunning aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden. U kunt een importvergunning aanvragen bij:
Ministry of Agriculture
Tel.nr.: 00354-5609750
Fax.nr.: 00354-5521160
Verdere informatie, en benodigde documenten vindt u via deze link.

Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:
Verplichte chip.
EU dierenpaspoort verplicht.
Rabiës vaccinatie: tenminste 21 dagen voor vertrek.

Italië

Diersoorten:
Hond, kat/fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Italië. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Italië binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Italië

Bijzonderheden:
In openbare gelegenheden moet uw dier zijn aangelijnd en gemuilkorfd.
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Italië.

Kroatië

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Kroatië. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Kroatië binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Kroatië.

Bijzonderheden:
De invoer of het tijdelijke verblijf van de Pitbull terriër, die niet is opgenomen in het register van de Internationale Organisatie voor Hondachtigen (FCI) of kruisingen van Pitbull terriërs, is niet toegestaan. Op veel plaatsen in Kroatië, waaronder in de stad Zagreb, geldt een aanlijnplicht voor honden.
De volgende hondenrassen dienen in openbare ruimten aan de lijn gehouden te worden en een muilkorf te dragen: Dobermann, American StaffordShire Terriër, Bull Terriër, Rottweiler, Dog, Duitse en Belgische herder, Japanse gevechtshonden, Grote Japanse spits, Mastiff, Sarplaninac en hun kruisingen.
Bij uitzondering: de Bordeaux Dog en de Napolitaanse Mastiff dienen in openbare ruimten aan de lijn gehouden te worden, echter zonder muilkorf.
U mag maximaal 5 huisdieren invoeren.
Huisdieren mogen uitsluitend ingevoerd worden in gezelschap van de eigenaar of een andere begeleider die door de eigenaar is aangewezen.
Kijk  voor meer informatie hier.

Letland

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Elke hond, kat en fret moet een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Letland binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Letland.

Bijzonderheden:
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Letland.

Litouwen

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen: 
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Litouwen. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Litouwen binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Litouwen.

Bijzonderheden:
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Litouwen.

Luxemburg

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 12 weken en dieren tussen 12 en 16 weken:
Pups en kittens jonger dan 12 weken zijn te jong om een rabiësvaccinatie te krijgen. Pups en kittens tussen 12 en 16 weken kunnen vanaf 12 weken een rabiësvaccinatie krijgen, die dan echter vaak nog geen 21 dagen oud is op het moment van de reis. Voor deze jonge dieren geldt: zij mogen worden meegenomen als de eigenaar een verklaring ondertekent dat de dieren vanaf de geboorte geen contact hebben gehad met mogelijk besmette wilde dieren; de verklaring vindt u hier. Een andere mogelijkheid is dat de dieren vervoerd worden samen met hun moeder van wie zij nog afhankelijk zijn, mits deze moeder al voor de geboorte een geldige rabiësvaccinatie had. Uiteraard moeten de pups en kittens wel een chip en een EU dierenpaspoort hebben.

Klik hier voor het invoeren van 'gevaarlijke honden' (Franstalig). U vindt ook een samenvatting van de geldende wetgeving hier (Duits). 

Kijk voor meer informatie over invoereisen van Luxemburg hier

Malta

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen: 
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. De eerste rabiës enting mag gegeven worden vanaf 12 weken.

Identificatie:
Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven!!!

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
Behandeling tegen wormen (met Praziquantel) wordt in de toekomst verplicht voor honden. Uw hond moet dan tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in Malta behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen! Behandeling tegen teken is niet meer verplicht maar wordt wel zeer aangeraden. Zie ook hier.

Er is een toelatingsformulier nodig, dit is te verkrijgen via de website van Malta. Kijk voor meer informatie hier.

Nederland

Let op: De hier genoemde regels gelden voor reizen vanuit andere EU landen naar Nederland.

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. De eerste vaccinatie mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden.

Identificatie:
Verplichte chip (of een goed leesbare tatoeage mits deze bewijsbaar is gezet voor 3 juli 2011).

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 3 maanden:
Sinds 29 december 2014 is reizen naar Nederland met dieren jonger dan 3 maanden NIET meer toegestaan. Elke hond, kat of fret die Nederland binnenkomt moet dan een geldige rabiësvaccinatie hebben. Deze kan gegeven worden vanaf een leeftijd van 12 weken en is dan na 21 dagen geldig. Pups, kittens en frettenpups moeten dus tenminste 15 weken oud zijn om Nederland binnen te mogen komen.

Voor alle landen geldt dat de regels uitgaan van transport onder begeleiding. Bij transport zonder begeleiding kunnen andere regels gelden.

Bijzonderheden:
Meer informatie over invoer naar Nederland van buiten de Europese Unie, vindt u hier.

Alle honden die vanaf 1 april 2013 Nederland binnengebracht worden en langer dan drie maanden blijven, moeten verplicht gechipt zijn en geregistreerd worden bij een van de daarvoor aangewezen databanken. Meer informatie vindt u op www.chipjedier.nl en mijn.rvo.nl.

Noord-Macedonië

Let op:  Macedonië is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Bijzonderheden:
Aanbevolen: behandeling tegen teken en wormen (door uw dierenarts laten doen, invullen in het EU dierenpaspoort).

Kijk voor meer informatie op deze PDF en op: Invoereisen Macedonië.

Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:
Verplichte identificatie chip.
EU dierenpaspoort verplicht.
Rabiësvaccinatie, minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven.

Noorwegen

Let op:  Noorwegen is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. Deze moet plaatsvinden minimaal 21 dagen voor invoer. Na de eerste vaccinatie binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren zoals in de bijsluiter aangegeven door de fabrikant van het vaccin.

Identificatie:
Verplichte chip, of een goed leesbare tatoeage mits deze bewijsbaar is gezet voor 3 juli 2011. Uw dier moet gechipt of getatoeeerd zijn voordat de rabiësvaccinatie wordt gegeven!

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 3 maanden:
Dieren jonger dan 3 maanden worden in uitzonderingsgevallen toegelaten. Neem hiervoor contact op met de Norwegian Food Safety Authority.

Bijzonderheden:
De volgende dieren zijn verboden Noorwegen in te voeren: Pit Bull Terriër, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier, de Tsjechoslowaakse wolfhond en honden die een kruising zijn van de hond met de wolf. Voor honden waarvan niet duidelijk is dat zij niet tot bovenstaande rassen of kruisingen behoren, is een originele stamboom vereist om aan te tonen dat het niet een hond van één van bovenstaande rassen, of een kruising van (één van) bovenstaande rassen betreft (dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Saarloos Wolfhond: zorg dat u stamboompapieren kunt tonen!).

Uw hond moet ontwormd worden (Praziquantel of Epsiprantel) binnen 120 tot 24 uur voor invoer. Uw dierenarts tekent dit in het paspoort op, hierbij moet de datum en het gebruikte merk vermeld worden. Voor katten en fretten is deze behandeling niet nodig.

Bij binnenkomst dient u zich te melden bij de douane.

Sinds 1 juli 2018 heeft Noorwegen een nieuwe regel ingesteld om invoer van zwerfhonden tegen te gaan. Dit heeft tot gevolg dat u moet kunnen aantonen dat uw hond al tenminste 6 maanden in uw bezit is. Zie ook hier.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Noorwegen.

Oekraïne

Let op:  Oekraïne is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Oekraïne is een hoog-risico land voor rabiës. Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. Er moet een bloedtest op rabiëstiter gedaan worden. Deze moet gedaan worden minimaal 3 maanden en maximaal 2 jaar voorafgaand aan de reis.

De vaccinaties voor honden en katten zoals vermeld op het gezondheidscertificaat (hondenziekte, hepatitis, enzovoorts) moeten gegeven worden tussen de 6 maanden en uiterlijk 14 dagen voor de reis. Voor fretten geldt dat deze gevaccineerd worden tegen botulisme en hondenziekte. LET OP: ook de rabiësvaccinatie moet tussen de 6 maanden en uiterlijk 14 dagen voor de reis (nogmaals) gegeven worden!

Identificatie:
Verplichte chip, of een goed leesbare tatoeage mits deze bewijsbaar is gezet voor 3 juli 2011. Uw dier moet gechipt of getatoeeerd zijn voordat de rabiësvaccinatie wordt gegeven!

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Quarantaine:

Ja, 30 dagen in Nederland. De officiële dierenarts van de NVWA moet op het gezondheidscertificaat verklaren dat het dier 30 dagen onder toezicht heeft gestaan en klinisch gezond is.

Gezondheidscertificaat:
Verplicht. Het gezondheidscertificaat moet verplicht vertaald zijn in het Oekraïns. Zie HIER voor een geschikt certificaat voor honden en katten. Dit certificaat mag maximaal 5 dagen voorafgaand aan de reis afgegeven worden.

Legalisering:
Legalisering gaat via de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Dieren jonger dan 3 maanden:
Dieren jonger dan 3 maanden zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
Voor honden is een bloedtest op Toxoplasmose verplicht.

Kijk voor meer informatie hier (Oekraïnse website).

Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:
Verplichte chip.
EU dierenpaspoort verplicht.
Vóórdat u uit Nederland vertrekt, moet met behulp van een bloedtest de Rabiës titer bepaald worden. Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

Oostenrijk

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 3 maanden en dieren tussen 12 en 16 weken:
Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës. Er moet in beide gevallen een verklaring door de eigenaar worden ingevuld dat de pup tot aan de reis niet in contact geweest is met mogelijk besmette dieren. Deze verklaring vindt u hier. De dieren moeten wel verplicht gechipt zijn, en een EU dierenpaspoort hebben.

Invoer vanuit landen buiten de EU kan alleen vanuit een Annex II derde land en wordt van geval tot geval bekeken. Neem dus altijd contact op met de ambassade! Zie voor meer informatie EG-verordening nr 425/2005 en kijk hier.

Bijzonderheden:
U mag maximaal 5 dieren invoeren, uitgezonderd hiervan is een moederdier met pups.
Een hond moet zijn aangelijnd en in het openbaar vervoer is een muilkorf verplicht.
In sommige gebieden zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen in verband met eventuele hondsdolheid. Er staan rode waarschuwingsborden. U wordt aangeraden uw dieren zo mogelijk in de auto te houden.
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Oostenrijk.

Polen

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. De rabiës vaccinatie mag worden gegeven vanaf 12 weken.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Polen.

Portugal

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. De eerste vaccinatie mag pas gegeven worden vanaf 12 weken. Honden moeten gevaccineerd zijn tegen hondenziekte.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Portugal. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Portugal binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Portugal.

Bijzonderheden:
Dieren die meereizen van buiten de EU moeten binnen 48 uur voor binnenkomst worden aangemeld.

Er geldt een verbod op de invoer van 'gevaarlijke' honden: Fila Brasiliero, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Dogo Argentino, Japanse Tosa Inu en Pit Bull Terrier en kruisingen van deze rassen.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Portugal.

Roemenië

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 3 maanden:
Hoeven niet gevaccineerd te worden tegen Rabiës, maar men moet een verzoek indienen bij de National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority. Het dier mag niet in contact geweest zijn met wilde dieren en moet tot aan de reis op de plaats van geboorte zijn gebleven of dient vergezeld te worden door de moeder, van wie het nog afhankelijk is. Ook mag het dier niet blootgesteld zijn aan infecties. Dit moet worden vastgelegd in een verklaring van de eigenaar.

Servië

Let op:  Servië is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

Gezondheidscertificaat:
Verplicht, zie hier.

Legalisering:
Legalisering gaat via de afdeling CoA van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Dieren jonger dan 3 maanden:
Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid. Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden.
Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (Rabiës).

Bijzonderheden:

Kijk voor meer informatie op Invoereisen Servië.

Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:
Verplichte chip.
EU dierenpaspoort verplicht.
Vóórdat u uit Nederland vertrekt, moet met behulp van een bloedtest de Rabiës titer bepaald worden. Als het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw is gevaccineerd, is dit maar één keer nodig.

Slovenië

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen: 
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës)is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 3 maanden of tussen 12 en 16 weken:
Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid. Dieren tussen 12 en 16 weken moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës. Er moet in beide gevallen een verklaring door de eigenaar worden ingevuld dat de pup tot aan de reis niet in contact geweest is met mogelijk besmette dieren. Zo'n verklaring vindt u hier. De dieren moeten wel verplicht gechipt zijn, en een EU dierenpaspoort hebben.

Bijzonderheden:
De maximaal toegestane verblijfsduur in Slovenië is 6 maanden. Neem voor meer informatie contact op met de Ambassade van Slovenië.

Slowakije

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 3 maanden:
Informeer bij: State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic, Prof. Jozef Bíreš, DVM, DSc.., Botanická 17, 842 13 Bratislava, Slovakia. Tel.: +421 2 602 57 212, email: cvo.svfa@svps.sk

Bijzonderheden:
Bij vervoer per vliegtuig moet u 24 uur van te voren uw komst melden.
In het openbaar vervoer moet u uw dier verplicht muilkorven.
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Slowakije.

Spanje

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk ongevaccineerde pups en kittens mee te nemen naar Spanje. Vanaf die datum moet elke hond, kat en fret een geldige rabiës vaccinatie hebben. Deze mag pas vanaf een leeftijd van 12 weken gegeven worden, daarna moet het dier nog 21 dagen wachten voordat hij Spanje binnen mag. Pups of kittens jonger dan 15 weken kunnen daardoor niet worden meegenomen naar Spanje.

Bijzonderheden:
In hotels worden huisdieren meestal niet toegelaten.
Bepaalde hondenrassen vallen onder de regeling voor 'gevaarlijke honden'. Dit geldt onder andere voor de Pitbull en de Dogo Argentino maar ook de Rottweiler en Amerikaanse Staffordshire Terriër en meer rassen en kruisingen. Voor deze rassen gelden strenge regels, er is een aanlijnplicht en een muilkorfplicht en moet een vergunning worden aangevraagd. Deze regels gelden ook voor 'gevaarlijke honden' die op vakantie naar Spanje komen. Overigens kunnen de hierover gehanteerde regels per regio en gemeente verschillen. Neem dus altijd contact op met de ambassade als u zo'n hond mee wilt nemen. Het LICG kan daarover geen advies geven voor specifieke gevallen.

Meer informatie vindt u bij Invoereisen Spanje en hier.

Tsjechië

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren. De rabiës vaccinatie mag gegeven worden vanaf 12 weken.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 12 weken:
Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid. Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden. De moeder moet gechipt zijn, in bezit van een EU paspoort en voorzien zijn van een geldige rabiësvaccinatie, gegeven voor de geboorte van de pup.

Wanneer het moederdier niet aanwezig is, moet het dier gechipt zijn, een EU dierenpaspoort hebben en is er een schriftelijke verklaring verplicht (in het Tsjechies en Engels), waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (Rabiës).

Dieren tussen 12 en 16 weken:
Deze moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës, een chip en een EU dierenpaspoort hebben en er is een schriftelijke verklaring verplicht (in het Tsjechies en Engels), waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (Rabiës).

Bijzonderheden:
Voor doorvoer naar een ander EU land moet de rabiësvaccinatie minstens 21 dagen oud zijn.
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Tsjechië.

Verenigd Koninkrijk & kanaaleilanden Jersey en Guernsey

(Verenigd Koninkrijk = Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales)

LET OP: Helaas is er nog niet bekend of en hoe de regels zullen veranderen door de Brexit. Na een harde Brexit kunnen reizigers hun hond, kat of fret waarschijnlijk na een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk niet meer zomaar mee terug nemen naar Nederland of naar andere landen van de Europese Unie. De Europese Unie zal waarschijnlijk de extra eis gaan stellen dat honden, katten en fretten een bloedtest moeten hebben ondergaan. Uit deze test blijkt of de inenting tegen hondsdolheid goed is aangeslagen. Deze bloedtest moet worden uitgevoerd door een dierenarts, minimaal 30 dagen na de eerste rabiësvaccinatie. De resultaten van de bloedtest moeten ook in het Europese dierenpaspoort staan.

Het is ook mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk zelf de regels aanscherpt, in dat geval is het mogelijk dat er een bloedtest noodzakelijk is, met een wachttijd van 3 maanden vanaf het moment van bloedafname.

Gaat u in 2019 naar het Verenigd Koninkrijk? Dan kan het raadzaam zijn om uw huisdier zekerheidshalve een bloedtest te laten ondergaan om de rabiëstiter te bepalen. Meer informatie is terug te vinden op de Engelse website: https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit en op de website van de EU  https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en in het document helemaal onderaan bij Travel: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_en.pdf vanaf pagina 9.

Het zou kunnen dat de regels niet wijzigen, in dat geval geldt onderstaande informatie.

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste inenting moet minstens 21 dagen voor vertrek gegeven worden, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Identificatie:

Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven!!!

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 3 maanden:
Dieren jonger dan 3 maanden zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
Wanneer dieren in een auto vervoerd worden, is het verplicht om dit op een veilige manier te doen. In de Engelse wet (Higway Code) staat dat een dier u niet mag afleiden en dat dieren zichzelf of u niet in gevaar moeten brengen wanneer u onverwachts snel moet remmen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een speciale hondenriem, een bench, reismand of hondenrek.

Bepaalde typen honden zijn verboden in het VK: Pittbull, Japanse Tosa, Dogo Argentino en Fila Brasileiro. Let op, het gaat daarbij niet noodzakelijkerwijze om rashonden maar ook om honden die op deze rassen lijken! Klik hier voor uitgebreide informatie: Verboden honden.

Voor fretten gelden andere eisen, kijk hier voor meer informatie.

Een hond moet verplicht behandeld worden tegen wormen (Praziquantel). Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in het VK moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen. Dit moet gebeuren op de juiste plek, bij "echinococcose behandeling", zie ook hier. Behandeling tegen teken is niet verplicht maar wordt wel zeer aangeraden.

Wij adviseren om de dierenarts naast de rabiësvaccinatie ook de verplichte ontworming te laten lamineren in het EU dierenpaspoort.

Geadviseerd wordt om behalve het EU dierenpaspoort ook eventuele oude vaccinatiedocumenten mee te nemen, ter ondersteuning van de Rabiësvaccinatie.
U mag dieren alleen importeren via de officiële goedgekeurde transportroutes, zie de informatie op de website van DEFRA.

Extra informatie:
Als het oude paspoort vol is, zijn dit de regels voor het invullen van een nieuw paspoort door uw dierenarts:
- laatste rabiësvaccinatie overnemen (ook als deze al in het oude paspoort genoemd is)
- Eventuele bloedtest overnemen
- Pag. 1 t/m 3 volledig invullen (dus ook chip)
- Oude paspoort hoekje afknippen
- Beide documenten meenemen

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen UK.
Het PTS Helpline informatienummer is: 0044-370 241 1710 (maandag t/m vrijdag, 8.30 tot 17.00 UK time), of email: pettravel@apha.gov.uk

Zie ook de informatie over reizen naar Jersey en Guernsey op hun website.

Zweden

Diersoorten:
Hond, kat, fret.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste enting moet minstens 21 dagen voor invoer gegeven wordt. Daarna moet het dier binnen het entingsschema opnieuw ingeënt worden, zoals in de bijsluiter van de fabrikant van het vaccin aangegeven wordt. De eerste rabiës vaccinatie mag worden gegeven vanaf 12 weken.

Identificatie:
Verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn vóórdat de rabiësvaccinatie is gegeven. Mocht dit niet het geval zijn, kijk dan voor meer informatie hier.

Indien het dier door de dierenarts al eerder gevaccineerd is tegen rabiës terwijl het nog niet gechipt was of de dierenarts heeft een rabiësvaccinatiecertificaat gezien van het betreffende dier, dan kan de dierenarts een “identity certificate” schrijven. Een voorbeeldtekst staat hieronder:
"I, DVM [naam dierenarts], hereby state that the dog/cat [naam hond/kat], a [leeftijd] years old [kleur en vacht](breed)(male/female/castrated/sterilized),which according to a veterinary certificate was rabies vaccinated on [datum] has been identity marked today with the number [XXXX].
The identity of the animal is thus confirmed from the date of the above mentioned rabies vaccination until today.
(Date, the veterinarian’s signature and name in capitals)”

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Dieren jonger dan 15 weken:
Dieren jonger dan 15 weken zijn niet toegestaan.

Bijzonderheden:
U moet naast het EU dierenpaspoort alle originele papieren, zoals een eventueel vaccinatieboekje gekoppeld aan het identificatienummer van het dier of een gezondheidscertificaat als uw dier van oorsprong uit een ander land afkomstig is, bij u hebben. Dieren moeten aan de grens gemeld worden.

Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Zweden.

Zwitserland

Let op:  Zwitserland is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!

Diersoorten:
Hond, kat.

Identificatie:
Verplichte chip.

EU dierenpaspoort:
Verplicht.

Verplichte inentingen:
Inenting tegen hondsdolheid (Rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek inenten, daarna binnen het entingsschema opnieuw vaccineren.

Dieren jonger dan 3 maanden:
Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid. Het dier moet in gezelschap van de moeder, van wie het dier nog afhankelijk is, vervoerd worden.
Wanneer het moederdier niet aanwezig is, is er een schriftelijke verklaring van de dierenarts verplicht, waarin vermeld staat dat het jonge dier tot aan de reis niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (Rabiës).

Bijzonderheden:
In sommige Zwitserse kantons kunnen regels of verboden gelden voor specifieke hondenrassen. Neem hiervoor contact op met de veterinaire dienst van het kanton waar u heen wilt: zie hier.

De invoer van dieren moet aan de grens gemeld worden.
Kijk voor meer informatie op: Invoereisen Zwitserland.

Let op: indien uw dier na de reis weer terugkomt in Nederland, zijn er de volgende aanvullende regels:
Verplichte chip.
EU dierenpaspoort verplicht.
Een bloedtest op Rabiës titer is niet nodig (vrijgesteld).