Sluiten

Over het LICG

Veel mensen willen een huisdier, want dat is leuk en gezellig. Maar weet u wel wat zo’n dier nodig heeft? En, zo nee, hoe komt u daar dan achter? En is alle informatie die u krijgt wel 100 procent betrouwbaar? U ziet, voordat u met een gerust hart een huisdier kunt aanschaffen moeten er nogal wat vragen worden beantwoord. Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) kan u daar uitstekend bij helpen.

Het LICG is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Wij geven objectieve en betrouwbare informatie over het verantwoord kopen en houden van huisdieren, zodat u keuzes kunt maken die het welzijn van huisdieren ten goede komen. Daardoor dragen wij én u bij aan een beter dierenwelzijn in Nederland.

Waarom is het LICG opgericht?

Het hebben van huisdieren is niet iets van de laatste tijd. Al ver voor het jaar nul hielpen honden de mens bij de jacht en het hoeden van vee. Maar huisdieren spelen tegenwoordig een heel andere rol. Er zijn inmiddels ruim 31 miljoen huisdieren en 54% van de gezinnen heeft er één of meer. Huisdieren maken echt deel uit van het gezin. De meeste huisdieren in ons land hebben het gelukkig prima.

Maar helaas kwamen er met de groei van de populariteit van huisdieren ook meer welzijnsproblemen. Daarom organiseerde de Minister van LNV in 2004 de Werkconferentie Welzijn Gezelschapsdieren. Er werd bekeken wat de problemen zijn en hoe we, overheid en alle betrokken partijen samen, het welzijn van gezelschapsdieren konden verbeteren. De conclusie was dat veel problemen onstaan door gebrek aan kennis bij huisdierenbezitters.

Er moest één centrum komen waar iedereen terecht kan voor objectieve en deskundige informatie. De sectorpartijen en de overheid hebben daarom de handen ineengeslagen en het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren opgericht. Op 31 oktober 2007 werd het LICG geïntroduceerd. Het LICG is een onafhankelijke organisatie, die betrouwbare informatie geeft over het verantwoord omgaan met gezelschapsdieren. De informatie heeft zo veel als mogelijk een wetenschappelijke basis en is gebaseerd op de meest recente inzichten.

Wat doet het LICG

Het LICG is speciaal in het leven geroepen om u deskundig advies te geven. Bij de aanschaf van een huisdier, maar ook daarna – zodat u uw huisdier op een verantwoorde manier kunt houden. Wij adviseren over de aanschaf en verzorging van alle mogelijke huisdieren: honden, katten, konijnen, maar ook slangen, vissen, kanaries of zelfs wandelende takken. We doen dat onder meer via deze website waar u huisdierenbijsluiters vindt van alle veel gehouden dieren. Daarin staat alle basisinformatie over hun verzorging, huisvesting, voeding, gezondheid en kosten. Daarnaast bieden we veel algemene praktische informatie die voor alle dieren van toepassing is.

Professionals in de dierenbranche kunnen terecht op onze professionals website. Daar vinden zij onder andere campagnematerialen, kennisdocumenten, handige downloads zoals QR codes, widgets om informatie op de eigen site te zetten en relevant nieuws.

Het LICG is onafhankelijk en niet-commercieel. U krijgt dus objectieve en betrouwbare informatie. Vóór publicatie legt het LICG bovendien alle informatie waarvoor dit relevant is voor aan een wetenschappelijke toetsingscommissie die de informatie op juistheid controleert. Dat maakt het LICG tot een absolute autoriteit op het gebied van huisdieren.

ANBI-status
Het LICG is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om de ANBI-status te krijgen, moet aan strenge voorwaarden worden voldaan en mag men bijvoorbeeld geen winstoogmerk hebben.

Beleidsplan
Meer lezen over het beleid van het LICG? Lees de samenvatting van ons beleidsplan 2017.

Jaarverslag
Wilt u meer lezen over het LICG? Download dan ons jaarverslag 2016. Jaarverslagen over eerdere jaren kunt u per email aanvragen.

Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG)
Fiscaal nummer: 817248882
Postbus 86, 3770 AB Barneveld

Wie maken het LICG mogelijk?

Het LICG wordt mogelijk gemaakt door een aantal organisaties. Dit zijn de Dierenbescherming, de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Aeres Barneveld, Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Dierenbescherming

De Dierenbescherming is met een achterban van 200.000 leden, donateurs en vrijwilligers de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren. Door met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming dierenmishandeling en -verwaarlozing aan te pakken. Of door hulp te bieden aan dieren in nood, zoals het jaarlijks opvangen van tienduizenden 'dakloze' huisdieren, via de asielen van de Dierenbescherming. Door inzet van vrijwilligers voor preventie, maar ook door het geven van (bijvoorbeeld scholen-)voorlichting, wil de Dierenbescherming dierenleed voorkomen. Daarnaast ijvert de Dierenbescherming in samenwerking met Eurogroup for Animals ook hard voor verbetering van de Europese wetgeving en stimuleert diervriendelijker (koop) gedrag door het voeren van het Beter Leven Keurmerk.

Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht
De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Naast het opleiden van studenten tot dierenarts vindt er ook wetenschappelijk onderzoek plaats. De faculteit is daardoor een nationaal en internationaal kenniscentrum voor alle diergeneeskundige aangelegenheden. Zowel voor de gezondheid en het welzijn van landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren. De faculteit heeft ook veel kennis over specifieke volksgezondheidsaspect. Zoals het voorkomen van zoönosen (van dier op mens overdraagbare ziekten) en het waarborgen van de voedselveiligheid. De faculteit is toonaangevend in Europa en behoort wereldwijd tot de top vijf van diergeneeskundige instituten.

Aeres MBO Barneveld
Aeres MBO Barneveld biedt algemeen vormend en beroepsonderwijs aan iedereen die met dieren wil werken. Zowel op mbo- als op hbo-niveau verzorgt het opleidingen op het gebied van Dierverzorging, Paardenhouderij en Veehouderij/loonwerk. Aeres MBO Barneveld streeft er naar dat iedereen die daar onderwijs volgt een individuele leerweg kan volgen die past bij zijn of haar aard en mogelijkheden. Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het onderwijs. Aeres MBO Barneveld wil een open instelling zijn waarin respect is voor de natuur en de mens als uniek wezen. Het werkt samen met het Aeres Training Centre Barneveld en Aeres Training Centre International. Bij het Aeres Training Centre Barneveld kunnen professionals én particulieren terecht voor cursussen, bij Aeres Training Centre International voor praktijktrainingen.

Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. Binnen de KNMvD vertegenwoordigt de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG) alle dierenartsen die zich vooral bezighouden met huisdieren. De GGG verzorgt onder andere nascholing voor dierenartsen en paraveterinairen, zodat hun kennis up to date blijft. Daarnaast heeft de GGG diverse werkgroepen en commissies, die zich elk bezighouden met een specifiek vakgebied.

Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo
Dibevo komt op voor de belangen van ondernemers in de hele huisdierenbranche. Het gaat dan om mensen die een dierenspeciaalzaak of groothandel hebben, mensen die levende dieren in- en exporteren, maar ook om mensen met bijvoorbeeld een dierenpension of een trimsalon. In totaal vertegenwoordigt Dibevo zo’n 1.600 ondernemers. Dibevo behartigt de belangen door te overleggen met andere organisaties. Ook participeert het in een aantal overlegorganen. Daarnaast organiseert Dibevo allerlei activiteiten. Doel is om er voor te zorgen dat er verantwoord gehandeld wordt in en met dieren.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil boeren, tuinders en vissers perspectief bieden. Daarnaast heeft ook diergezondheid en dierenwelzijn de aandacht van dit Ministerie. Natuurlijk is de eigenaar van een dier primair verantwoordelijk voor de zorg voor zijn dieren, maar de overheid stelt wel regels aan de omgang met dieren. Zo is wettelijk vastgelegd dat je dieren niet mag mishandelen en dat je ze ook de benodigde zorg niet mag onthouden.

Wie vormen het bestuur

Alle organisaties die het LICG mogelijk maken, mogen een bestuurslid afvaardigen. Het Ministerie van LNV vaardigt geen bestuurslid af.

Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
• Prof. Dr. E. Teske (Universiteit Utrecht): voorzitter
• G.J.H. van Houwelingen (Dibevo): secretaris en penningmeester
• G.A.M. Willemsen (Dierenbescherming): algemeen bestuurslid
• W.G. de Haas (Aeres MBO Barneveld): algemeen bestuurslid
• D.B. Westgeest (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde): algemeen bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de beleidsbepalende werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Contactgegevens voor de pers

Voor al uw persvragen over gezelschapsdieren bent u bij het LICG aan het goede adres. De informatie van het LICG is onafhankelijk en wetenschappelijk getoetst. Onze woordvoerders en experts staan graag voor u klaar. Staat het antwoord van uw vraag niet op onze website? Leg dan uw persvraag aan ons voor. Mail naar info@licg.nl. We proberen u snel antwoord te geven.

Blijf op de hoogte
Het LICG geeft regelmatig persberichten uit. Journalisten kunnen de persberichten via mail ontvangen. Meldt u aan voor de perslijst via info@licg.nl. U kunt zich natuurlijk ook aanmelden voor onze nieuwsbrief of gebruik maken van de RRS-feed.