Sluiten

Gedragstherapie voor de kat

Soms kan het gedrag van katten in huis een probleem vormen. Voorbeelden hiervan zijn sproeien, naast de bak plassen, agressie tegen mensen, angst of onderlinge vechtpartijen als er meerdere katten in huis zijn. We spreken dan van probleemgedrag, wat vaak voor de kat weliswaar natuurlijk gedrag is, maar door de eigenaar als ongewenst wordt beschouwd. In een aantal gevallen is het met kleine aanpassingen in bijvoorbeeld de huisvesting of andere kattenbakroutines snel opgelost, maar het kan ook heel lastig zijn om de oorzaak van het gedrag te achterhalen. In dat soort gevallen is het verstandig om een deskundige in te schakelen.

Eerst naar de dierenarts

De eerste stap in het vinden van een oorzaak is om de kat goed door een dierenarts te laten nakijken. Nogal wat gedragsproblemen kunnen veroorzaakt worden door medische problemen. Blaasontsteking of blaasgruis kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn voor onzindelijkheid, agressie kan veroorzaakt worden door pijn en ook hormonen kunnen het gedrag behoorlijk beïnvloeden.

Een gedragsdeskundige raadplegen

Is er echter medisch gezien niets mis met de kat, dan is een goede tweede stap om een kattengedragsdeskundige in te schakelen. Een gedragstherapeut voor katten kan samen met u proberen te achterhalen wat de oorzaak voor het probleemgedrag is. Daarvoor moet de leefomgeving en de dagelijkse routine onder de loep genomen worden en komen allerlei factoren aan bod die het gedrag zouden kunnen beïnvloeden. Op grond van een degelijke analyse kan vaak een oorzaak worden vastgesteld.

Gedragstherapie

Vervolgens zal de kattengedragstherapeut een plan van aanpak opstellen waarmee u, eventueel onder begeleiding, het gedrag van de kat kunt ombuigen in ander, gewenst gedrag. Soms bestaat het plan uit een aantal wijzigingen in de omgeving van de kat, in andere gevallen moet de kat langzaam ander gedrag worden aangeleerd. Op die manier kan veel probleemgedrag verminderd of verholpen worden.

Hoe vindt u een betrouwbare therapeut?

Bij het zoeken naar een gedragstherapeut voor uw kat is het belangrijk dat u kritisch kijkt wie u inhuurt. De titel ‘kattengedragstherapeut ’is namelijk niet beschermd, waardoor iedereen zichzelf zo mag noemen. Voor een geslaagde behandeling van uw kat is het natuurlijk erg belangrijk dat de therapeut in kwestie een gedegen kennis heeft van katten, maar ook van leergedrag en therapievormen. Ga dus altijd na wat voor opleiding de kattengedragstherapeut heeft gevolgd. In Nederland geven Tinley en de Martin Gaus Academy opleidingen in kattengedragstherapie.

Stichting DierbaarCertipet
Certipet is een organisatie die in 2011 is opgericht met als doel om professionele diergedragstherapeuten herkenbaar te maken. Certipet werkt met een accreditatiesysteem: wie zich als gedragstherapeut wil laten accrediteren, moet aan diverse eisen voldoen met betrekking tot kennis, bijscholing, aantal behandelde dieren per jaar en aantal uur per week dat men als gedragstherapeut werkzaam is. Vanaf 1 september 2021 is Certipet ondergebracht bij het Dierbaar dierenwelzijnskeurmerk. Aangesloten therapeuten vindt u op hun website.

SPPD
SPPD staat voor ‘Stichting Platform van Professionele Diergedragsdeskundigen’. Kattengedragstherapeuten kunnen zich hierbij laten aanmelden door hun beroepsorganisatie als zij aan de eisen van de SPPD voldoen. De eisen hebben betrekking op de opleiding en ervaring van de therapeut. Adressen van aangesloten gedragstherapeuten vindt u op de website.