Sluiten

Besluit huis- en hobbydierenlijst aangekondigd

01-05-2024

Vandaag is het Besluit huis- en hobbydierenlijst officieel aangekondigd in de Staatscourant. Hierin staat de lijst met zoogdieren die gehouden mogen worden in Nederland (ook wel bekend als de ‘positieflijst’). De huis- en hobbydierenlijst gaat per 1 juli 2024 in. Dieren die niet op de lijst staan, mogen vanaf dat moment niet meer gehouden, gefokt of geïmporteerd worden.

Deze wetgeving geldt alleen voor zoogdieren, dieren waarvan de jongen melk drinken bij het moederdier. Voor andere diergroepen, zoals vogels, reptielen of vissen, is nog geen lijst opgesteld.

Een aantal veel gehouden dieren staat niet op de lijst, zoals de Russische, Roborovski en Campbelli dwerghamsters. Ook onder andere degoes, chinchilla’s, stekelmuizen, witbuikegels en wallaby’s mogen straks niet meer gehouden worden.

Overgangsregeling voor aanwezige dieren
Er is een overgangsregeling voor mensen die op 1 juli al dieren hebben die niet op de lijst staan. Ze mogen die dieren houden en ook overdragen naar een andere houder. Ook mogen jongen waarvan het moederdier drachtig is op 1 juli, nog gehouden of overgedragen worden. Daar zitten wel voorwaarden aan (zowel voor de oorspronkelijke houder als voor eventuele volgende houders):

  1. De houder moet kunnen aantonen dat de dieren al werden gehouden voor 1 juli 2024.
  2. De houder moet ervoor zorgen dat de dieren zich niet meer kunnen voortplanten.

Om aan te tonen dat het dier al werd gehouden voor 1 juli is bijvoorbeeld een chip, aankoopbewijs, dierenartsrekening of dierenpaspoort een mogelijkheid. Getuigenissen van anderen of foto’s waarop geen datum staat, zijn onvoldoende bewijs. Heeft u dieren die niet op de lijst staan, dan is het dus verstandig om voor 1 juli te zorgen voor geschikt bewijs.

Om voortplanting te voorkomen wordt bijvoorbeeld gewezen naar anticonceptie, sterilisatie, castratie (eventueel chemisch) of het apart houden van mannen en vrouwen. Wat een geschikte methode is, verschilt per diersoort. Overleg bijtijds met uw dierenarts wat voor uw diersoort geschikt en mogelijk is. Houd ook rekening met het welzijn van de dieren; groepsdieren die een paartje vormen, voortaan apart zetten, kan bijvoorbeeld veel stress opleveren en in zo’n geval zou sterilisatie of castratie misschien een betere optie zijn, als dat voor uw diersoort mogelijk is.

Vrijstellingen
Er is een vrijstelling voor het houden van damherten en edelherten. Dit is gedaan vanwege de lange geschiedenis van hertenkampen in Nederland, de maatschappelijke waarde ervan en de grote hoeveelheid herten die op deze manier worden gehouden.

Ook zijn er vrijstellingen voor onder andere dierenartsen, dierentuinen, proefdiercentra en opvangcentra die aan bepaalde voorschriften voldoen.

Bezwaar en aanvragen van (her-) beoordelingen
Wie het niet eens is met het Besluit huis- en hobbydierenlijst, kan tot 6 weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken. Dat kan via RVO

Nieuwe diersoorten aandragen voor beoordeling, zodat ze misschien op de lijst komen te staan, maar ook een herbeoordeling vragen van een soort die op de lijst staat als men vindt dat hij niet op de lijst zou moeten staan, is mogelijk. Dit kost 500 euro per diersoort.

Waar vindt u de nieuwe wetgeving?
Tot nog toe stond de huis- en hobbydierenlijst en de uitwerking daarvan in de Regeling houders van dieren. Er komt nu een nieuw Besluit huis- en hobbydierenlijst waarin de lijst en de regels die daarmee te maken hebben, komen te staan.

De aankondiging in de staatskrant met daarin de lijst van dieren die gehouden mogen worden en de toelichting op het besluit vindt u hier.
De aanpassing van de Regeling houders van dieren en de toelichting daarop vindt u hier