Sluiten

De Juni Chipmaand 2023 is weer begonnen!

01-06-2023

Zoals ieder jaar schenkt het LICG ook dit jaar in juni weer extra aandacht aan het belang van het chippen en registreren van huisdieren. Voor honden is de chip al verplicht. Pups geboren in Nederland moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en een EU-dierenpaspoort krijgen. Ze moeten altijd eerst op naam van de fokker geregistreerd worden. Daarna moet de nieuwe eigenaar de registratie op zijn of haar naam overzetten en die goed up-to-date houden als er iets wijzigt.

Het LICG merkt dat er veel onduidelijkheid is over de registratie van pups die uit het buitenland komen. Deze pups moeten al gechipt zijn om Nederland in te mogen. Als ze geen chip hebben zijn ze illegaal in Nederland. Veel mensen die via een fokker of handelaar een hond uit het buitenland kopen zijn daar niet van op de hoogte.
De pups moeten bovendien nog binnen 2 weken geregistreerd worden. Om dit te kunnen regelen moet de importeur zich aanmelden bij RVO en een UBN aanvragen. Dit moet altijd! Dit geldt niet alleen voor handelaren, maar ook voor particulieren die zelf een hond uit het buitenland halen!

Er wordt door de overheid over gesproken om chippen en registreren ook voor katten in de toekomst verplicht te maken. Maar ook zonder verplichting is dit heel verstandig. Met name in de vakantieperiode raken veel katten zoek. Als de kat gechipt is kunnen dierenartsen, asielmedewerkers of mensen van de dierenambulance met een reader het nummer van de chip uitlezen. Als dit nummer juist geregistreerd staat kan contact met de eigenaar worden opgenomen. Het dier hoeft dan niet onnodig lang in een opvang te verblijven en men loopt niet het risico dat het dier bij een ander geplaatst wordt.

Met de huidige inflatie en kostenstijging bezuinigen sommige katteneigenaren op het chippen. Het LICG vind dit zorgelijk: niet alleen omdat de dieren dan niet gechipt worden, maar ook omdat dit de vraag oproept of men dan wel aan een kat zou moeten beginnen. Hoewel het aanschafbedrag voor een kat vaak niet hoog is, moet men wel rekening houden met ruim 600 euro aan kosten per jaar voor voer en verzorging. Daarbij kunnen dan ook nog onverwachte dierenartskosten komen. De kosten van het chippen zijn slechts een kleine uitgave in vergelijking daarmee.

Goed nieuws is dat veel dierenartsenpraktijken in de Juni Chipmaand speciale acties hebben. Op de website Chipjedier.nl van het LICG kan men zien welke dierenartsen en chippers meedoen. Daar kan men bovendien bekijken hoe het precies zit met de regels voor het chippen, bij welke databanken men zich kan registreren en hoe men de registratie kan checken.