Sluiten

Een tweede leven voor kleine proefdieren

29-04-2020

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht werken samen met dierenwelzijnsorganisaties aan herplaatsing van kleine ex-proefdieren, zoals muizen en ratten. De meeste van deze dieren zijn gefokt als proefdier, maar niet daadwerkelijk voor een dierproef ingezet.

Kleine knaagdieren die wel voor dierproeven worden ingezet, worden meestal gedood om na de proef de uitwerking van de proef op hun organen te kunnen bestuderen. Voor herplaatsing van grotere ex-proefdieren, zoals honden en katten, wordt vaak veel moeite gedaan, maar dit gebeurt veel minder voor kleine proefdieren.

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht, die namens beide instellingen toeziet op het welzijn van de proefdieren, wil daar verandering in brengen. Ze vroeg advies bij diverse organisaties voor dierenwelzijn en kwam tot samenwerking met opvangcentrum Het Knagertje in Den Haag. De Dierenbescherming, Animal Rights en de Stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren bleken bereid om op andere manieren mee te denken en mee te werken.

Vanaf oktober 2019 is gestart met een pilot. In een half jaar zijn er 156 muizen en 8 ratten herplaatst. Een positief bijeffect van het project is dat de fokkers en gebruikers van proefdieren zich meer bewust worden van de noodzaak het aantal overtollige proefdieren te verminderen.

Geen impulsaankoop
De initiatiefnemers willen voorkomen dat mensen zich impulsief aanmelden als adoptant en vervolgens niet goed voor de dieren kunnen zorgen. Het Knagertje houdt daarom vooraf een indringend gesprek met elke adoptant. Wie de knaagdieren wil adopteren moet zich eerst goed verdiepen in de verzorging en de huisvesting. Ook op andere manieren wordt om het welzijn van de dieren gedacht. Groepjes dieren die elkaar al kennen, blijven zoveel mogelijk bij elkaar.

Over de verzorging en huisvesting van de verschillende knaagdiersoorten leest u meer in de Huisdierenbijsluiters.

Meer informatie:
Binnenkort vraagt de Dierenbescherming aandacht voor herplaatsing van ex-proefdieren op Ik-Zoek-Baas.
Knaagdieren adopteren of financieel steunen: knaagdierenopvang.org
Grote proefdieren adopteren: www.shhh.nl

Bron: Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht