Sluiten

Eikenprocessierups: let op uw dieren!

27-06-2019

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups heeft bekend gemaakt dat er dit jaar drie keer zoveel eikenprocessierupsen zijn, in vergelijking met een jaar geleden. Enorme jeuk, rode bultjes en soms zelfs heftige klachten als kortademigheid of een dikke tong kunnen het gevolg zijn van contact met de minuscule brandhaartjes van de rups. Ook dieren kunnen last hebben van de eikenprocessierupsen. De klachten komen vooral voor bij honden, maar ook katten, paarden en andere dieren kunnen er last van krijgen.

Klachten bij honden en katten

Honden en katten lopen met name risico’s wanneer zij aan nesten snuffelen of deze in hun bek nemen. Door de blootstelling aan de haartjes van de eikenprocessierups krijgen ze vooral last van ogen, lippen en tong. Symptomen kunnen zijn: opgezwollen mondslijmvlies, traanogen, gezwollen lippen, een rode dikke tong en fors kwijlen. Ook hoesten is mogelijk, een dier kan misselijk zijn, braken of last hebben van sloomheid. Heeft uw huisdier dergelijke symptomen? Neem dan direct contact op met een dierenarts om het dier te laten onderzoeken. Wanneer er een heftige irritatiereactie is en hier niets aan gedaan wordt, kan dit leiden tot afsterving van weefsel. Een dierenarts kan de klachten met een injectie onderdrukken.

Wat kunt u zelf doen?

Houd uw hond goed in de gaten en/of aangelijnd als u in de buurt van eiken gaat wandelen. Probeer niet in gebieden met nesten te gaan lopen. Probeer ook uw kat uit de buurt van nesten te houden en overweeg om hem niet naar buiten te laten als er nesten in de nabije omgeving zijn.

Begint een dier te krabben na een wandeling, dan kan dit komen door blootstelling aan brandharen, die in de vacht zitten. Het kan ook dat het dier zelf geen last heeft van de brandharen op zijn vacht. Het is dan echter wel mogelijk dat u zelf klachten krijgt, bijvoorbeeld wanneer u uw dier aait. Bij honden (en indien mogelijk bij katten) is het daarom het beste om bij aanwezigheid van brandharen het dier direct met water af te spoelen om zoveel mogelijk brandharen te verwijderen. U kunt ook tape op de vacht plakken en dat er dan weer vanaf trekken. Eventuele brandharen in de vacht kunnen zo (deels) weggehaald worden.

Wanneer er een verdenking is van een acute irritatie van de huid of de slijmvliezen, spoel deze dan direct goed met warm water en neem contact op met uw dierenarts.

Klachten bij landbouwhuisdieren

Ook voor koeien, schapen, geiten en paarden geldt dat voorkomen moet worden dat zij aan de nesten kunnen zitten of dat ze brandharen in hun bek, respectievelijk mond krijgen. Paarden lijken gevoeliger voor de brandharen van de eikenprocessierups dan andere dieren, doordat ze niet kunnen braken en kolieken kunnen krijgen. Daarnaast kunnen klachten optreden als vee bijvoorbeeld graast onder of in de directe nabijheid van aangetaste eikenbomen of als gras afkomstig uit de directe nabijheid van aangetaste eiken als veevoer wordt gebruikt. Het gras kan vol met brandharen zitten. Koeien kunnen gaan speekselen en onrustig worden indien zij brandharen binnen hebben gekregen. Dit geldt ook voor paarden, die gezwollen mondslijmvlies kunnen krijgen en gaan kwijlen. Ook kunnen ze oogirritaties krijgen. Raadpleeg bij klachten altijd een dierenarts.

(bron: Kennisplatform processierups, NOS)