Sluiten

Europees verbod op houden bepaalde diersoorten

14-07-2016

Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren.

Deze invasieve exoten zijn op de zogeheten Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie.

De Unielijst is een dynamische lijst. Op basis van risicobeoordeling kunnen soorten aan de lijst toegevoegd worden. Ook kunnen soorten weer van de lijst afgehaald worden als EU-regulering geen voordelen meer biedt. Het ligt echter in de lijn van de verwachting dat de komende jaren meerdere invasieve exoten van EU-belang op deze lijst geplaatst zullen worden.

Niet elke exoot die schadelijk is in Nederland of andere delen van de EU staat op de Unielijst. Het kan zijn dat er nog geen risicobeoordeling voor die soort is gemaakt die voldoet aan de EU-criteria. Een andere reden kan zijn dat een meerderheid van de lidstaten tegen opname van de soort op de Unielijst is. 

Op dit moment staan onder andere de rood- en geelwangschildpad, de geelbuikschildpad, bepaalde eekhoornsoorten en de wasbeer op de Unielijst. Deze dieren mogen per 3 augustus dus niet meer gehouden of verhandeld worden. Er geldt echter een overgangsregeling voor mensen die deze dieren op dit moment nog bezitten. Particulieren die in bezit zijn van een gezelschapsdier dat opgenomen is in de Unielijst, mogen deze dieren houden tot de natuurlijke dood van het dier. Zij moeten er zorg voor dragen dat de dieren niet kunnen ontsnappen. Ook fokken is niet meer toegestaan.

(bron: NVWA)