Sluiten

Garantietermijn dieren

02-05-2022

Wanneer iemand een dier koopt van iemand anders, is het afhankelijk van de verkoper of hierbij aanspraak gemaakt kan worden op garantie. Wanneer er sprake is van consumentenrecht, gold tot dusver een garantietermijn van 6 maanden. Bij zo’n consumentenkoop gaat het om de koop waarbij een particulier een dier koopt van iemand die ‘handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf’.

Een nieuwe richtlijn vanuit de Europese Unie bepaalde in 2019 dat de garantietermijn van het consumentenrecht verruimd moest worden van zes maanden naar twaalf maanden. De Europese Unie bood hierbij wel een mogelijkheid aan de lidstaten om bij deze richtlijn een uitzondering te maken voor de verkoop van levende dieren. Landen als Duitsland, Denemarken, Frankrijk en België maken al gebruik van deze uitzonderingsclausule.

In Nederland was er in eerste instantie geen politieke meerderheid om deze uitzondering voor de verkoop van dieren in te voeren. In de Tweede Kamer haalde een amendement om de garantietermijn op zes maanden te houden het niet. Een motie in de Eerste Kamer krijgt nu echter wel voldoende steun.

Tijdelijk 12 maanden garantie

De nieuwe wet, waarbij de garantietermijn naar twaalf maanden verandert, is per 19 april 2022 van kracht geworden. De uitzonderingsclausule voor dieren is daar nog niet in opgenomen. Minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft beloofd een spoedprocedure aan te vragen om nog voor de zomer de garantietermijn van zes maanden bij de verkoop van dieren terug in te voeren. Tot die tijd geldt er dus een garantietermijn van twaalf maanden wanneer er sprake is van consumentenrecht.

(Bron: KNMvD, LTO Nederland)