Sluiten

Hobbyfokker of dierenopvang? Registreren voor 1 november kan verplicht zijn

16-10-2014

In het Besluit houders van dieren is vastgelegd dat wie bedrijfsmatig met dieren bezig is, zich voor 1 november 2014 moet laten registreren. Dat kan ook gelden voor wie dieren opvangt of af en toe met dieren fokt en deze weggeeft of verkoopt. Ook al denkt u zelf dat u niet bedrijfsmatig bezig bent, de wetgever kan dat anders beoordelen!

Bedrijfsmatig hoeft bijvoorbeeld niet te betekenen dat u geld verdient met uw activiteit. Ook het gratis weggeven van dieren die u heeft gefokt of het opvangen van bijvoorbeeld konijnen of knaagdieren kan betekenen dat u als bedrijfsmatig wordt gezien.

De overheid heeft een aantal indicaties opgesteld waaruit blijkt dat u mogelijk bedrijfsmatig bezig bent. U vindt deze op de website van de overheid, mijnrvo.nl. Zorg dat u bijtijds nakijkt of dit ook voor u geldt, want in dat geval moet u dus voor 1 november een UBN nummer aanvragen!

Bewijs van Vakbekwaamheid verplicht

Daarnaast moet er op elke locatie waar bedrijfsmatige activiteiten met dieren worden uitgevoerd een beheerder aanwezig zijn die een bewijs van vakbekwaamheid heeft voor de diergroep waar hij mee werkt. Heeft u bijvoorbeeld een dierenopvang, dan moet u daarvoor een bewijs van vakbekwaamheid halen. Er is echter wel een overgangstermijn vastgesteld. Wie voor 1 juli 2015 al met een diergroep (anders dan kat of hond) werkte, heeft tot 1 juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid te behalen. Voor werken met honden en katten geldt dat men in alle gevallen vanaf 1 juli 2015 een vakbekwaamheidsdiploma nodig heeft.

Wie na 1 juli 2015 een bedrijfsmatige activiteit wil starten met dieren, moet zorgen dat hij eerst over een bewijs van vakbekwaamheid beschikt. Dat geldt voor alle diergroepen. Wie een tentoonstelling, beurs of markt organiseert waar bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden, moet ook zorgen voor de aanwezigheid van een persoon met een bewijs van vakbekwaamheid en men moet de locatie te laten registreren. Ook moet er een veterinaire gezondheidscontrole van de dieren worden gedaan voor ze toegang tot het evenement krijgen.

Wie al met honden en katten werkte, moest altijd al een bewijs van vakbekwaamheid volgens het Honden- en Kattenbesluit hebben. Dit bewijs blijft geldig. Voor overige diergroepen, of als u na 1 juli 2015 een bedrijfsmatige activiteit start met honden of katten en nog geen diploma vakbekwaamheid volgens het Honden- en Kattenbesluit heeft, moet een nieuw diploma worden gehaald. De diergroepen die worden onderscheiden zijn: Hond en kat, Overige zoogdieren, Vogels, Vissen, Herpeten (reptielen en amfibieën). Voor elke groep moet een apart bewijs van vakbekwaamheid worden gehaald: heeft u bijvoorbeeld een opvang voor vogels en knaagdieren, dan moet u zowel voor de ‘Overige zoogdieren’ als voor ‘Vogels’ een diploma halen! Het besluit over erkenning van het bewijs van vakbekwaamheid vindt u hier.

Eisen aan fokken, huisvesten en verzorgen

Behalve eisen van vakbekwaamheid bevat het Besluit ook regels over fokken en over huisvesting en verzorging. Deze gelden ook voor hobbyhouders.

Meer informatie

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, mijnrvo.nl, vindt u meer uitleg en de indicaties waaruit kan blijken of u wel of niet bedrijfsmatig bezig bent.