Sluiten

Huis- en hobbydierenlijst (positieflijst) verwacht in 2021

20-01-2020

Minister Schouten heeft begin dit jaar bekend gemaakt dat in de loop van 2020 zo’n 260 zoogdiersoorten beoordeeld gaan worden. Daaruit zal bepaald worden welke dieren op de ‘Huis- en hobbydierenlijst’ zullen komen en dus in Nederland gehouden mogen worden. Zo’n lijst wordt verwacht begin 2021.

In november 2018 is de nieuwe beoordelingsmethode waarmee de dieren voor de Huis- en hobbydierenlijst getoetst moeten gaan worden, op internet bekend gemaakt voor consultatie. De reacties daarop zijn intussen verwerkt en minister Schouten heeft het uiteindelijke toetsingskader op 8 januari naar de Tweede Kamer gestuurd.

De volgende stap is dat een commissie van experts, de Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren(BHH), de ongeveer 260 diersoorten die op de lijst staan van in Nederland gehouden zoogdiersoorten zal gaan beoordelen. De experts doen dit onafhankelijk van elkaar. De soorten zullen worden ingedeeld in 6 risicoklassen. Daarbij wordt gekeken naar risico’s voor mensen (zoönosen en letsel) en naar risico’s voor de gezondheid en het welzijn van het dier zelf.

De minister besluit uiteindelijk aan de hand van de risico-beoordeling van de BHH welke dieren op de Huis- en hobbydierenlijst komen te staan. Die lijst zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 op internet gezet worden, waarna er weer mogelijkheid is om te reageren. De uiteindelijke wetgeving zal waarschijnlijk ingaan in het eerste kwartaal van 2021.

Op dit moment mogen dieren die niet op de te beoordelen lijst van zoogdieren staan, nog gehouden worden; na het in werking treden van een Huis- en hobbydierenlijst mogen alleen dieren die op die lijst staan, gehouden worden. Wie een dier houdt dat niet op de te beoordelen lijst staat, kan dit doorgeven bij RVO. De diersoort kan dan alsnog beoordeeld worden.

Bron:

RVO
Dierenwelzijnsweb