Sluiten

Huisdiereigenaren in de problemen door stijging kosten

03-10-2022

Door de hoge inflatie en de stijgende energierekening komen steeds meer huishoudens in de financiële problemen. Hierdoor is een toenemend aantal huisdierbezitters niet in staat om de kosten voor hun huisdier te betalen. Het LICG heeft de afgelopen maanden al tientallen mails met noodkreten ontvangen en dit is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Het LICG en Dactari Dierenartsencoöperatie luiden de noodklok.

De kosten voor voer en verzorging van het huisdier zijn de laatste tijd gestegen. Dit maakt het voor huisdierbezitters met weinig geld al moeilijk om rond te komen. Als er dan ook nog onverwachte dierenartskosten voor onderzoeken of een operatie bijkomen is dat voor deze mensen vaak niet meer op te brengen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat mensen vanuit de goedheid van hun hart de zorg voor een huisdier overnemen, bijvoorbeeld als de oorspronkelijke eigenaar er niet langer voor kan zorgen. Deze mensen realiseren zich soms onvoldoende dat je niet alleen de dagelijkse zorg voor een dier krijgt, maar ook een, soms zware, financiële verplichting.

Uit de mails die het LICG ontvangt blijkt dat het niet meer goed kunnen zorgen voor een huisdier veel zorgen en stress met zich meebrengt. Mensen zijn vaak wanhopig en in het ergste geval is men genoodzaakt om afstand te doen van een dier. Het niet geven van de nodige zorg aan een huisdier is niet alleen ellendig voor de eigenaar en het dier, maar het is bovendien strafbaar.

Hulp is hard nodig
Er zijn in Nederland diverse hulporganisaties actief die kunnen helpen bij (acute) problemen. Het LICG heeft op de website een lijst van minimadierenartsen, dierenvoedselbanken en stichtingen die landelijk en regionaal hulp kunnen bieden. Veel van deze initiatieven draaien compleet op inkomsten vanuit donaties, daarom zijn er strenge voorwaarden waar hulpvragers aan moeten voldoen. LICG en Dactari zijn heel blij dat er dierenliefhebbers zijn die donaties geven aan dit soort organisaties.

Waarschijnlijk is het aantal mensen dat geholpen kan worden door deze liefdadigheidsinstellingen echter slechts een druppel op de gloeiende plaat. Ook zijn er gemeenten in Nederland met speciale regelingen voor minima met huisdieren. Het LICG en Dactari zien graag dat álle gemeenten goed nadenken over hulp aan huisdierbezitters ter voorkoming van dierenleed.

Probleem wordt groter
Het LICG vreest dat de problemen deze winter alleen maar gaan toenemen. De verwachting is dat de kosten voor levensonderhoud voorlopig blijven stijgen. Dat betekent dat er minder geld overblijft voor goede zorg voor huisdieren. Het gaat dan niet alleen om zorg voor honden, katten of konijnen; mensen met een aquarium of terrarium zullen de hogere energiekosten ook direct in hun portemonnee gaan voelen.

Overleg met je dierenarts
Dierenartsen zien nu al dat eigenaren een bezoek aan de dierenarts uitstellen totdat het ‘echt niet meer gaat’. Guido Camps, dierenarts en bestuurslid van het LICG: “Dat is niet eerlijk voor je dier en kan ook nog zorgen dat de kosten op langere termijn hoger uitvallen. Denk aan bezuinigen op castratie of sterilisatie, dat scheelt nu kosten, maar voor je het weet word je verrast met een nestje kittens en bijbehorende kosten”. Ook dierenartsenpraktijken lopen tegen hogere kosten aan door de inflatie en energieprijzen. “Zij kunnen dus ook niet ineens hun werk goedkoper doen, maar je kunt wel als eigenaar overleggen met je dierenarts wat er mogelijk is binnen de financiële ruimte die je hebt”, aldus Camps.

Plan vooruit
Het LICG adviseert al jaren dat het belangrijk is dat mensen een ziektekostenverzekering voor hun dier afsluiten of zelf zorgen voor een spaarpotje. Camps: “Helaas komen veel mensen momenteel toch in de moeilijkheden en is een oplossing voor acute problemen niet gemakkelijk. Soms kan er een betalingsregeling met de dierenarts worden afgesproken, maar vaak wordt er een contante (aan)betaling gevraagd. Bestaande hulporganisaties voor minima nemen vaak geen nieuwe aanvragen meer aan, omdat ook zij beperkte budgetten hebben”. Het LICG heeft een artikel met tips en adviezen voor huisdiereigenaren met een kleine beurs. Hopelijk helpt het mensen om hun weg te vinden in de mogelijkheden om hulp te krijgen.