Sluiten

Hulphonden bewezen hulp voor mensen met PTSS

21-04-2022

Promotieonderzoek naar de invloed van hulphonden op veteranen met posttraumatische stressstoornis (PTSS) toont aan dat het leven van veteranen met PTSS ten goede kan veranderen. Veteranen voelen zich beter en ervaren minder symptomen dankzij een hulphond.

Hulphonden worden al jaren ingezet, maar tot nu toe ontbrak wetenschappelijk bewijs dat de inzet ook daadwerkelijk een positief effect heeft op de mentale gesteldheid van mensen. Ook het effect van het assistentiewerk op de honden zelf werd bekeken. De honden zelf lijken geen stress te ondervinden van hun werk.

Resultaten tonen aan dat veteranen dankzij hun hulphond beter kunnen omgaan met hun PTSS symptomen. De fysiologische kenmerken van PTSS (zoals het stresshormoon cortisol) veranderden niet. Toch voelden de veteranen zich significant beter. Ze hadden minder nachtmerries, sliepen beter en hadden minder klinische symptomen.

Ook is gekeken naar de effecten van assistentiewerk op de hulphonden zelf. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de honden die zijn onderzocht geen signalen van langdurige stress vertonen. Verder onderzoek moet nu gaan uitwijzen of dit geldt voor alle PTSS hulphonden en ook over langere tijd. Dit is belangrijk om het begrip voor de inzet van dieren bij veteranen met PTSS binnen de reguliere psychosociale hulpverlening te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze therapievorm toegankelijker wordt voor veteranen.

Het onderzoek ‘Veteranen-PTSS-Werkhonden-Research Project’ (V-PWR) werd mogelijk gemaakt door het Karel Doorman Fonds, Royal Canin, Triodos Foundation, het K.F. Hein fonds, het Utrecht Universiteitsfonds en Vrienden Diergeneeskunde.

Bron: Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Onderzoek invloed hulphond op veteranen met PTSS.