Sluiten

In juni meeste tekenbeten en meeste besmette teken

13-07-2021

Uit langlopend onderzoek in het kader van het Natuurkalenderprogramma van Wageningen University blijkt dat het aantal teken besmet met de lymebacterie het hoogt is in juni. Dit valt gelijk met een piek in het aantal meldingen van tekenbeten. Over de hele studieperiode daalde het percentage besmette teken, maar het totaal aantal teken in Nederland steeg iets. Daardoor bleef het aantal besmette teken per vierkante meter ongeveer gelijk.

Van 2009 tot en met 2016 vingen vrijwilligers elke maand teken met een wit doek op steeds dezelfde plek. In twaalf gebieden werden van januari 2009 tot en met juni 2016 bijna 27 duizend tekennimfen gevangen. De maandelijkse vangsten van de teken lieten zien dat het aantal actieve nimfen vanaf maart toeneemt, piekt in juni en daarna weer geleidelijk daalt.

Rond die periode worden ook de meeste tekenbeten op tekenradar.nl gemeld. Ongeveer vijftig procent van alle jaarlijkse tekenbeetmeldingen wordt gedaan in juni en juli. De piek van de aantallen actieve teken valt dus samen met de piek van tekenbeetmeldingen. Het is dan niet alleen vaak mooi weer, wat mensen uitnodigt om naar buiten te gaan, maar het is ook de periode dat teken het meest actief zijn.

Over de hele periode bleek gemiddeld 15% van de nimfen besmet te zijn met de lymybacterie. In sommige gebieden was slechts 5% besmet, maar in andere gebieden wel 26%. In de tekenvanglocaties is het percentage besmette nimfen in de periode 2009 tot en met 2016 gedaald van 18% in de eerste twee jaar naar 12% in de laatste paar jaar van de studie. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van deze afname. Het aantal actieve teken is in de onderzoeksperiode in de twaalf gebieden juist toegenomen. Door deze toename bleef, ondanks de afname van de besmettingspercentages, het aantal besmette teken dus ongeveer gelijk.

De tekenverwachting is momenteel hoog. Controleer daarom uw lichaam en uw kleding op tekenbeten als u in het groen bent geweest. Heeft u een tekenbeet? Haal de teek snel weg. Tekenbeten kunt u melden op tekenradar.nl.

Bron: Nature Today