Sluiten

Katten en honden vormen geen reservoir voor coronavirus

24-02-2022

Zonder infecties bij huisdieren was de coronapandemie niet wezenlijk anders verlopen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Erasmus Medisch Centrum. In huishoudens wordt het coronavirus wel regelmatig overgedragen van besmette mensen naar katten en honden, maar de onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat het virus zich onafhankelijk van de mens in katten- of hondenpopulaties kan handhaven. De rol van deze huisdieren in de huidige coronapandemie zien zij dan ook als verwaarloosbaar.

Het was al bekend dat honden en katten besmet konden worden. Omdat huisdieren vaak wezenlijk onderdeel zijn van het gezin was het belangrijk om uit te zoeken of ze mogelijk een virusreservoir kunnen vormen, of de ziekte kunnen overbrengen. Dit leidde tot het onderzoeksproject “Fighting COVID-19 in animals and humans, a One Health approach”, uitgevoerd door verschillende onderzoeksgroepen, verenigd binnen het Netherlands Centre for One Health (NCOH). De faculteit Diergeneeskunde coördineerde het project, dat na anderhalf jaar is afgerond.

Uit het onderzoek blijkt dat geïnfecteerde katten het virus wel kunnen vermenigvuldigen en aan elkaar overdragen als ze langdurig in dezelfde ruimte verblijven. Verder kunnen katten besmet raken in een omgeving waarin het virus aanwezig is, maar die kans is kleiner dan bij direct contact met een geïnfecteerde kat. Katten en honden worden meestal niet ziek van een infectie met SARS-CoV-2.

Infectie van kat op mens is in dit onderzoek niet aangetoond. Maar in een besmet huishouden neemt het aantal besmette personen toe als er meer katten per persoon aanwezig zijn. Dit kan erop wijzen dat de kat overbrenger kan zijn van infectie bij de mens. Maar de rol van honden en katten bij de epidemische verspreiding van SARS-CoV-2 in Nederland is tot nu toe verwaarloosbaar geweest, constateren de onderzoekers.

Het is wel aan te bevelen om in een huishouden mensen die besmet zijn met corona af te zonderen van katten en honden. Katten vertonen na infectie vaak geen verschijnselen, maar kunnen de infectie wel naar andere katten overdragen en besmettelijk virus in de omgeving brengen. Daarom is het advies van de onderzoekers om katten uit besmette huishoudens binnen te houden. Voor honden geldt in principe hetzelfde, maar die mogen wel kort worden uitgelaten aan de lijn.

 

Bron: uu.nl