Sluiten

Minister Schouten: Tijdelijk kleine verruiming fokmogelijkheden kortsnuitige honden

12-05-2020

Voor het fokken met kortsnuitige honden gelden sinds maart 2019 aanvullende criteria vanuit de overheid. Deze maken het in de praktijk vrijwel onmogelijk om nog met een aantal van deze rassen te fokken. Minister Schouten heeft nu aangegeven dat hoewel de criteria onveranderd zullen blijven, zij tijdelijk een kleine verruiming toestaat. Dit moet het mogelijk maken om toe te werken naar langere snuiten.

De Raad van Beheer, de koepelorganisatie van rasverenigingen en kynologenclubs, heeft samen met de rasverenigingen van kortsnuitige honden in augustus 2019 een fokbegeleidingsplan ingediend. Daarin staan extra maatregelen op het gebied van gezondheid van ogen en ademhaling. Hiermee wilde de Raad van Beheer een uitzondering bewerkstelligen op het criterium snuitlengte voor de gereguleerde stamboomfokkerij zodat deze rassen toch in een gezonde vorm, en met een langere neus, in Nederland gefokt kunnen blijven worden.

Met het fokbegeleidingsplan hoopte men een gezond en verantwoord alternatief te kunnen bieden aan import van deze honden. Voor sommige rassen wordt meer dan 70% van de pups in Nederland geïmporteerd, en omdat die in het buitenland gefokt worden waar geen fokcriteria gelden, kunnen zij nog steeds ongezond korte snuiten en dus een verminderd welzijn hebben.

Tijdelijke uitzondering
Minister Schouten van LNV waardeert de inspanning van de Raad en onderschrijft grotendeels de aanvullende maatregelen uit het fokbegeleidingsplan, maar neemt het plan niet over en handhaaft de zes criteria uit het oorspronkelijke rapport. De minister wil echter niet rassen verbieden en zij staat daarom tijdelijk toe dat er gefokt wordt met ouderdieren waarvan één van beide ouderdieren niet voldoet aan het criterium snuitlengte. Door een hond met een eigenlijk te korte snuit te kruisen met een hond die wél voldoende snuitlengte heeft, kan worden toegewerkt naar langere snuiten bij de pups. Dit kan vanuit het beleid van de Raad van Beheer door selectie binnen het ras of via raskruisingen.

De Raad van Beheer zegt te betreuren dat de minister niet ingaat op de noodzakelijke aanpak van o.a. de import van honden. De geïmporteerde honden blijven voor de handhavingscriteria buiten schot terwijl de georganiseerde kynologie hier wel aan moet voldoen. Daardoor krijgt de import meer kans om ongebreideld te groeien, wat de gezondheid en het welzijn van de honden niet dient. De Raad van Beheer wil daarom, mede in overleg met de rasverenigingen van kortsnuitige honden, initiatieven ontwikkelen om deze rechtsongelijkheid ten opzichte van importhonden en honden afkomstig van zogenaamde puppyfarms aan te pakken.

Aangepaste regels voor afgeven van stambomen
De Raad van Beheer heeft op basis van de reactie van het ministerie een nieuwe maatregel afgekondigd voor het afgeven van stambomen voor kortsnuitige rassen. Voor dekkingen vanaf 18 mei 2020 worden alleen nog maar stambomen afgegeven voor de pups als de ouders bewezen voldoen aan de handhavingscriteria zoals die door de minister zijn gesteld. Dat betekent dat in elk geval één van de ouders moet voldoen aan alle 6 oorspronkelijke criteria. De andere ouder mag een te korte snuit hebben maar moet wel voldoen aan alle 5 andere gezondheidscriteria. Zonder bewijs daarvan krijgen de pups geen stamboom.

Meer informatie over het fokken met kortsnuitige honden leest u bij de Raad van Beheer

Bron: Raad van Beheer