Sluiten

Paard uit de wei voorkomt obesitas

28-11-2012

Ter voorkoming van overgewicht kun je recreatiepaarden beter niet onbeperkt laten grazen. Overgewicht veroorzaakt gezondheidsproblemen zoals hoefbevangenheid en insulineresistentie. En is er eenmaal overgewicht, dan is dat er met 1 tot 2 uur rijden per dag niet af te trainen. Dit staat onder meer in een rapport van de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research, geschreven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Vrijetijdsruiters (NVVR).

Paarden hebben zelf geen ‘stop’ in de voeropname. Voor een goede stofwisseling hebben ze vrijwel continu ruwvoer nodig, waarvan een deel structuurrijk moet zijn. Daarom is het advies om paarden in weiden met energierijk gras ook grof (minder energierijk) ruwvoer te geven. Als de graszode erg dicht is, kan de paardenhouder de grasopname eveneens beperken door de paarden in erg weinig (kort) gras te laten grazen. Nadeel daarvan is echter, dat kort gras een hoger suikergehalte heeft. Sommige paarden zijn daar overgevoelig voor. Voor deze paarden kan paardenhouder beter de grasopname wat beperken. Dat is eenvoudiger dan het omlaag brengen van het suikergehalte in het gras. Daarbij mogen de paarden niet langer dan vier uur achtereen zonder ruwvoer zitten.

De resultaten, conclusies en aanbevelingen van het literatuuronderzoek en een enquête onder NVVR-leden zijn beschreven in Wetenschapswinkelrapport 289: ‘De optimale inrichting van paardenweides. Voeder- en andere behoeften, grasaanbod en weidemanagement.’ Dit rapport is gratis te downloaden vanaf www.wetenschapswinkel.wur.nl.