Sluiten

Paardenpaspoort - wanneer mag een paard geslacht worden?

20-09-2022

Paarden worden wettelijk gezien als productiedieren, net als bijvoorbeeld koeien, varkens en schapen. Dat betekent dat deze dieren volgens de wet geslacht mogen worden en het vlees dan opgegeten mag worden. Dit kan alleen als er geen 'niet voor slacht' aantekening is opgenomen in de administratie. De regels hierover zijn sinds de invoering van een nieuwe Europese verordening aangepast.

Productiedieren, waaronder paarden, mogen geslacht worden voor humane consumptie. Het is dan wel van belang dat deze dieren niet behandeld zijn met medicijnen. Is dat wel het geval, dan moet er rekening gehouden worden met een wachttijd voordat een dier geslacht mag worden voor consumptie. Sommige medicijnen leiden tot een permanent slachtverbod voor humane consumptie. 

Nieuwe EU-regelgeving

Als een paard behandeld wordt met medicatie, dan moet dit bijgehouden worden in het paardenpaspoort. Met de invoering van de Europese Uitvoeringsverordening 2021/963 is er een wijziging doorgevoerd in het uitsluiten van paarden voor de voedselketen. In deze verordening staat dat een paard geacht is bestemd te zijn voor de slacht voor menselijke consumptie tenzij:

  • de dierenarts, vanwege een behandeling, het paard heeft uitgesloten voor de slacht,
  • het paard in het paspoort al uitgesloten was voordat deze regelgeving van kracht was, 
  • er een duplicaat of vervangend paspoort wordt uitgegeven omdat het oorspronkelijke paspoort weg is,
  • het een importpaard is uit een derde land waarbij het paspoort niet voldoet aan de EU regelgeving.

In het verleden kon een eigenaar, om emotionele redenen, een aantekening in het paspoort laten zetten dat het paard uitgesloten werd voor slacht. Zo'n aantekening blijft altijd geldig. Dat betekent dat als het paard op enig moment verkocht werd, ook een volgende eigenaar nooit meer voor slacht kon kiezen. 

De mogelijkheid om als eigenaar zelf zo'n aantekening in het paspoort te laten opnemen is met de nieuwe regelgeving komen te vervallen. Als eigenaar kunt u nog steeds kiezen voor een alternatief voor slacht, zoals inslapen. Verkoopt u uw paard echter, dan kan een volgende eigenaar wél voor slacht kiezen (tenzij dit om bovengenoemde redenen niet mogelijk is).

Door deze wijziging is het mogelijk meer paarden te slachten voor menselijke consumptie. Staat er geen uitsluiting voor de slacht in het hoofdstuk 'Medische behandelingen' in het paardenpaspoort? En staat er in het I&R systeem ook geen uitsluiting geregistreerd, bijvoorbeeld vanwege een duplicaat paspoort? Dan mag het dier geslacht worden.

(Bron: Levende Have, EU 2021/963)