Sluiten

Per 1 juli gebruik prikband verboden

02-07-2018

Een belangrijke wet die de gezondheid en het welzijn van dieren tracht te waarborgen is de zogeheten ‘Wet dieren’. In de Wet dieren staat dat het verboden is om dieren te mishandelen of om dieren te verwaarlozen.

In artikel 2.1 Wet dieren staat het verbod op dierenmishandeling en in artikel 1.3 van het ‘Besluit houders van dieren’, dat aan de Wet dieren gekoppeld is, staat een aantal concrete gedragingen die als dierenmishandeling moeten worden bestempeld. Zo is het verboden om een dier te dumpen, te slaan of te schoppen.

Per 1 juli is daaraan toegevoegd dat het gebruik van of het vastbinden of aanlijnen van een dier met een voorwerp waarmee het dier door middel van scherpe uitsteeksels pijn kan worden toegebracht verboden is. Hieronder vallen de zogenaamde 'prikbanden', halsbanden met daaraan scherpe punten van veelal metaal of plastic, bedoeld om in de nek van een dier te prikken. Ook vormen van anti-trektuigen die op deze manier werken zijn daarmee verboden geworden.

(bron: Besluit houders van dieren, Hondenbescherming).