Sluiten

Tien jaar betrouwbare informatie over huisdieren

03-10-2017

Het LICG bestaat in oktober tien jaar! En dat vieren we onder andere met deze nieuwe website. Op deze website kunnen huisdierbezitters nu ook met hun mobiel snel betrouwbare informatie opzoeken over het houden van huisdieren.

In de afgelopen tien jaar is het LICG uitgegroeid tot de nationale vraagbaak voor alles wat met huisdieren te maken heeft. Huisdierbezitters en potentiële kopers van huisdieren kunnen bij het LICG alle belangrijke informatie vinden om goed voor hun dier te kunnen zorgen. Dit gaat verder dan alleen informatie over voeding en verzorging. Zo geeft het LICG ook reisadviezen, informatie over wet- en regelgeving en handige tips voor het vinden van betrouwbare verkoopadressen als men een dier wil kopen. Inmiddels weten meer dan anderhalf miljoen mensen per jaar het LICG te vinden.

Tien jaar geleden besloot de overheid, samen met een aantal belangrijke spelers in de huisdierenwereld, dat er een informatiecentrum moest komen waar iedereen terecht kan voor informatie die correct, wetenschappelijk getoetst en onafhankelijk is. Het LICG wordt gesteund door het ministerie van EZ en diverse partijen uit de huisdierenbranche.

Inmiddels vormen de meer dan driehonderd huisdierenbijsluiters en praktische documenten een bron van kennis die door velen gebruikt wordt. Winkeliers geven de informatie van het LICG mee aan mensen die een dier kopen. Voor dierenartsen en hun klanten is het LICG een goede informatiebron, waar regelmatig naar verwezen wordt. Ook de inspectiedienst van de Dierenbescherming maakt gebruik van de informatie van het LICG.

Met de vernieuwde website en de verbeterde mobiele toegankelijkheid hoopt het LICG nog meer mensen sneller te kunnen bereiken. Toekomstplannen zijn er nog genoeg. Het LICG wil het aantal huisdierenbijsluiters uitbreiden zodat ieder huisdier dat in Nederland gehouden mag worden een eigen bijsluiter heeft. Met campagnes en door het adequaat inspelen op actualiteiten wil het LICG zich ook de komende tien jaar met veel energie blijven inzetten om mensen te helpen goed voor hun dier te zorgen.