Sluiten

Uitkomst enquête: langdurig stress bij huisdieren door maandenlang knallen

27-12-2023

Uit een grootschalige enquête van de Gedragskliniek voor Dieren blijkt dat het vuurwerk voor honden en katten meer dan een eindejaarsprobleem is. Veel huisdieren worden weken- of zelfs maandenlang geconfronteerd met onvoorspelbare knallen.

Van de meer dan 3000 hondeneigenaren en 600 katteneigenaren die aan het onderzoek deelnamen, rapporteert meer dan de helft vanaf september vuurwerk te horen in de leefomgeving. Vanaf november tot en met januari is dat voor meer dan driekwart het geval. Vuurwerk zorgt voor een lange periode bij zowel honden als katten angst en/of stress.

Katten verstoppen zich vaak. Honden zoeken meer contact met de eigenaars op. Ook vluchtgedrag wordt veel gezien. Dat levert gevaar op. Vijf procent van de honden en bijna tien procent van de katten is wel eens zoekgeraakt na het horen van vuurwerk.

De helft van de dieren houdt ongeveer een half uur na het vuurwerk angst, bij een derde duurt dat nog langer. Dieren durven vaak niet meer naar buiten. Zeker bij honden die uitgelaten moeten worden, is dit een grote bron van stress, ook voor de eigenaren.

Mensen proberen hun dieren op allerlei manier te helpen: door ze steun en troost te geven, het vuurwerk aan het zicht te onttrekken, een schuilplekje te maken of door afleiding met voer of een spelletje te bieden. Hondenbezitters passen de uitlaattijden met hun hond aan. Maar helaas wordt er vaak geen blijvend positief effect gezien. Ook voedingssupplementen, homeopathische middelen, feromonen en zelfs gedragsmedicijnen werken vaak niet voldoende. Het beste resultaat heeft het opzoeken van een vuurwerkluw gebied of een vakantiehuis in een stillere omgeving.

Onderzoeker Ineke van Herwijnen concludeert dat het voor honden, katten en hun eigenaren van groot belang is om de periode waarin vuurwerk te horen is te verkorten. Voor die ene avond in het jaar kunnen veel diereneigenaren nog wel een oplossing vinden. Maar maandenlang met vuurwerkstress kampen is haast niet op te lossen.

Bron: Gedragskliniek voor Dieren, faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

Lees het hele artikel https://www.uu.nl/nieuws/uitkomst-enquete-vuurwerk-buiten-oudjaarsnacht-funest-voor-dierenwelzijn.