Sluiten

Update vogelgriep: ook regels voor hobbymatige vogelhouders

23-10-2020

Het virus van de besmette knobbelzwanen is hoogstwaarschijnlijk uit Rusland afkomstig en met trekvogels naar Nederland is gebracht. In Rusland zijn de afgelopen maanden veel meldingen van vogelgriep geweest. Veel watervogelsoorten leven in groepen in deze tijd van het jaar. Onder deze omstandigheden kan het vogelgriepvirus zich relatief gemakkelijk spreiden onder wilde watervogels.

Maatregelen voor hobbymatige houders

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.

Verder is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden, toegang tot de verblijfplaats van vogels en pluimvee moet worden voorkomen.

Ben uw hobbypluimveehouder en is een van uw dieren dood gegaan? Neem dan contact op met uw dierenarts. Deze kan zo nodig de dode dieren onderzoeken (kosten zijn voor uw rekening). Als de dierenarts het niet vertrouwt, kan hij/zij een dierziektemelding doen bij de NVWA via het Landelijk meldpunt voor dierziekten, (045) 54 63 188.

Maatregelen voor commerciële bedrijven

Er is een landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken door virus uit wilde vogels. Pluimveebedrijven met een uitloop (vrije-uitloop en biologische) hebben een grotere kans om vogelgriep in te slepen.

Daarnaast worden eendenbedrijven verplicht het strooisel, dat in de stal gebruikt wordt, zo op te slaan dat het ontoegankelijk is voor wilde vogels en bij het aanbrengen van het strooisel in de stal te voorkomen dat materiaal van het erf in de stal terecht kan komen.

Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.

In een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Altforst geldt een vervoersverbod voor pluimveebedrijven. Dit vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Dode wilde vogels gevonden?

Het is van belang dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld bij de daarvoor bestemde instanties. De procedures daarvoor zijn te vinden op de website van de NVWA.
(bronnen: Rijksoverheid, NVWA)