Sluiten

Verplichting bewijs van vakbekwaamheid

22-06-2015

Het Besluit houders van dieren stelt dat wie bedrijfsmatig werkt met dieren, een erkend bewijs van vakbekwaamheid moet hebben dat gericht is op de diergroep waar mee gewerkt wordt. Die diergroepen zijn Hond & Kat, Overige zoogdieren, Vogels, Herpeten (amfibieën en reptielen) en Vissen. Dit zou gaan gelden per 1 juli 2015.

Voor Hond & Kat bestonden al opleidingen en was al een verplichting om een bewijs van vakbekwaamheid te halen. Voor de overige 4 diergroepen was dit nieuw. Omdat gebleken is dat de termijn tot 1 juli 2015 te kort was om nieuwe opleidingen samen te stellen voor de vier nieuwe diergroepen, heeft het ministerie nu besloten deze verplichting uit te stellen.

Voor diergroep Hond & Kat blijft de oorspronkelijke datum van kracht: wie bedrijfsmatig werkt met honden en/of katten moet in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid.

Voor de andere vier diergroepen zal gaan gelden:

  • Wie op of na 1 juli 2014 bedrijfsmatige activiteiten start met dieren uit een van deze groepen, moet vanaf 1 juli 2016 in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid voor de betreffende diergroep(en).
  • Wie al voor 1 juli 2014 begonnen is met dergelijke activiteiten, moet voor 1 juli 2020 een bewijs van vakbekwaamheid voor de betreffende diergroep(en) hebben.

Organiseert u tentoonstellingen, beurzen of markten waar bedrijfsmatige activiteiten worden verricht voor andere diersoorten dan honden en katten, dan bent u vanaf 1 juli 2020 verplicht iemand aanwezig te hebben die over een bewijs van vakbekwaamheid beschikt. Voor honden en katten geldt deze verplichting al vanaf 1 november 2015. 

Zie voor meer informatie over bedrijfsmatig werken mijnrvo.nl