Sluiten

Vogelgriep vastgesteld op onderwijsinstelling in Barneveld

07-09-2022

Mbo-school Aeres in Barneveld is getroffen door vogelgriep. Op de onderwijsinstelling worden meerdere opleidingen dierenverzorging aangeboden. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, werden de circa 1250 kippen en watervogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De school ligt in het hart van de pluimveesector, een gebied waar al bijna een jaar lang vogelgriep heerst. Na de ruimingen zal er waarschijnlijk drie maanden lang geen gevogelte zijn op het terrein van Aeres. De opleidingen met andere dieren, zoals kamelen, alpaca's en knaagdieren, kunnen gewoon doorgaan. 

In de 3 kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 29 andere pluimveebedrijven. Ook deze bedrijven zullen worden gescreend op vogelgriep en de komende 14 dagen intensief gemonitord worden. In het 10-kilometergebied liggen 258 andere bedrijven. Voor deze bedrijven geldt per direct het vervoersverbod. Dit verbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Ook is in een aantal regio’s, waaronder de regio waar deze besmette inrichting in ligt, de ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht. In deze regio’s geldt de ophokplicht voor commercieel gehouden vogels.

Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels geldt een afschermplicht. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de ophok- en afschermplicht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Bron: Rijksoverheid