Sluiten

Vink

Vinken zijn mooie zangvogels die in een ruime buitenvolière gehouden kunnen worden. Ze vormen paartjes voor het leven. De mannetjes kunnen prachtig zingen. Zij verdedigen hun territorium fel, houdt daarom niet meerdere paartjes bij elkaar.

Kies het juiste dier voor uw situatie: lees vóór het kopen eerst of de vink het huisdier is dat u zoekt.

Algemeen

De vink, ook wel botvink genoemd, is een bekende zangvogel. Vinken worden als volièrevogel gehouden vanwege hun uiterlijk en het feit dat de mannetjes mooi kunnen zingen. De zang van de mannetjes is te horen van februari tot in september. De vink behoort tot de beschermde vogelsoorten, in Nederland mogen daarom alleen geringde vinken, die in gevangenschap geboren zijn, als kooivogel gehouden worden. Uit ringwerk blijkt dat vinken in de vrije natuur zelden ouder worden dan acht jaar. In gevangenschap kunnen vinken veel ouder worden, er is een vink bekend die 27 jaar is geworden.

Verschillende varianten

Een vink is tussen de 15 en 16 centimeter lang. Het mannetje onderscheidt zich van het vrouwtje (pop) door zijn zang en zijn kleur. Het mannetje heeft een roodbruine rug, donkerbruine vleugels met twee witte banden en een zwarte staart met witte zijkanten. De onderzijde is wijnrood tot wit onderop de buik. De kop en nek zijn blauwgrijs met een zwart voorhoofd. Het vrouwtje en de jongen zijn helemaal bruin, met duidelijke vleugelstrepen. Ze hebben een donkere staart met witte zijkanten. Er zijn meerdere afwijkende kleuren bekend, zoals isabel, agaat, bruin, pastel, opaal en bont.

Van nature

De vink is een trekvogel en komt van nature voor van Europa tot West-Siberië, in het midden oosten, Noord-Afrika en enkele eilanden in de Atlantische Oceaan. De vink broedt in loof- en naaldbossen, boomgaarden, parken en tuinen. ’s Winters leeft hij ook in open landschap, soms zien we ze in grote troepen op akkers of in duinen. Vinken vormen een eigen territorium, dat ze met name in de broedtijd flink verdedigen tegen indringers. De mannetjes kunnen tijdens de broedperiode ook onderling erg agressief zijn. Vinkenmannetjes en vrouwtjes zijn trouw; ze gaan een levenslange verbintenis aan. Mocht één van de partners doodgaan, wacht dan tot het volgende broedseizoen met de introductie van een nieuwe levensgezel.

Huisvesting

Vinken kunnen het beste worden gehouden in een overkapte buitenvolière, die gedeeltelijk beplant is met groenblijvende planten, zoals spar en conifeer. Een nachthok is niet noodzakelijk, mits de volière op een beschutte plaats staat en er voldoende dichte beplanting is waarin de vogels zich terug kunnen trekken. In een vinkenverblijf mag het absoluut niet tochten. U kunt in de volière meerdere dikke en dunne stokken, takken of twijgen aanbrengen, plaats de zitstokken zo hoog mogelijk. Let in de winter op dat de vogels niet op bijvoorbeeld een ijzeren stang gaan slapen, niet zelden gebeurt het dat de pootjes bevriezen. Vinken kunnen in principe samengehouden worden met andere vogelsoorten. Let wel op dat de volière niet overbevolkt raakt, en dat de vogels elkaar verdragen. In de broedtijd kunnen vinkenmannetjes agressief zijn. Ze verdedigen hun territorium en vechten ook onderling om de gunsten van de vrouwtjes. Daarom kunt u een koppel vinken tijdens de broedperiode het beste apart van de andere vogels houden in een eigen volière. Vanwege de agressie en territoriumdrang van de mannetjes, is het niet verstandig om meerdere koppels vinken bij elkaar te houden.

De pop moet zich kunnen verschuilen voor het mannetje, bijvoorbeeld in struiken en planten. Het is raadzaam om de pop enkele dagen eerder dan het mannetje in de volière te zetten zodat ze de schuilhoekjes kent.

Verzorgen en hanteren

Vinken zijn gevoelig voor veranderingen. Wanneer de verzorger de vinken steeds op dezelfde manier toespreekt als hij ze benadert, worden de vogels steeds minder schuw en onrustig. Een verzorger die plotseling een pet draagt of kleding waaraan de vinken niet gewend zijn, kan onrust veroorzaken. Ook de aanwezigheid van vreemden kan de vinken onrustig maken.

De bodem van de volière moet u minstens elke twee tot drie weken helemaal schoonmaken, en de voer- en drinkbakjes moeten dagelijks gereinigd worden.

Voeding

Vinken zijn zaadeters. Ze doen het prima op een basis van wildzangzaad, een zaadmengsel voor Europese cultuurvogels. Dit is te koop bij de dierenspeciaalzaak. Ook zijn er speciale pellets te koop. Daarnaast lusten vinken onder andere bessen, knoppen van vruchtbomen, kiemend zaad en levend voer zoals meelwormen en bladluis. U kunt verschillende soorten groente en fruit voeren, maar geef nooit avocado. Deze vrucht is giftig voor vogels. Ook sla is uit den boze, omdat dit diarree kan veroorzaken. Jongen worden met insecten grootgebracht, in gevangenschap voornamelijk met de buffaloworm. Let op dat het voerbakje altijd gevuld is met voer, vinken verhongeren snel. Vinken moeten onbeperkt maagkiezel en grit tot hun beschikking hebben, dit nemen ze op naar behoefte. Het is belangrijk dat de vogels elke dag vers drinkwater krijgen. Let in de winter op dat het drinkwater niet bevriest.

Voortplanting

De kweek van vinken is niet makkelijk. De beste broedresultaten worden behaald in broedkooien, vluchten van 2x1x2 meter of apart in een goed begroeide volière. Zorg voor nestmateriaal, zoals kokosvezel, grasstengels, veertjes, haar of sisal. Het nest wordt gebouwd door de pop, die daar gemiddeld drie tot vier eitjes in legt. Zij is degene die het leeuwendeel van het broedwerk voor haar rekening neemt, en ze broedt van half april tot juli. Na elf tot dertien dagen komen de jongen uit het ei. Ze worden door beide ouders gevoerd, liefst met kleine levende insecten. Als ze twaalf tot zeventien dagen oud zijn, vliegen de jonge vinken uit. Ze worden dan nog een week of drie gevoerd door de ouders en vervolgens worden ze uit het ouderlijk territorium verjaagd. De jonge vinken zullen dan uitgevangen moeten worden, verplaats hen naar een ander verblijf. Een ouderpaar dat in goede conditie is, kan meerdere legsels per jaar grootbrengen.

Ziekten en aandoeningen

Een bekende vinkenziekten is coccidiose. De ziekte wordt veroorzaakt door een parasiet. De vogels krijgen diarree en verzwakken. De parasiet is te vinden door de ontlasting van de vogels te laten onderzoeken. Ook kunnen vinken last hebben van mijten, wormen, virusinfecties, darminfecties of voedingsstoornissen. Een zieke vogel slaapt vaak met opgezette veren en op twee poten op een stok. Tijdens het slapen stopt hij de snavel tussen de veren. In een later stadium slaapt de vogel met de kop recht vooruit en lijkt het alsof hij adem te kort komt. Uiteindelijk zal hij op de grond gaan zitten. Vogels die vermageren, vieze veertjes onder hun staart hebben en niet alert zijn, zijn ziek. Als uw vogel ziekteverschijnselen vertoont is het verstandig zo snel mogelijk naar een dierenarts te gaan.

Houd een pas aangekochte vogel uit voorzorg een aantal weken apart van uw andere vogels. Plaats een zieke vogel ook direct afzonderlijk van de rest. Wacht altijd nog een paar weken voordat u een genezen vogel terugzet bij andere vogels.

Benodigde ervaring

Voor het op een verantwoorde wijze houden van dit huisdier is geen specifieke ervaring nodig.

Aanschaf en kosten 

U kunt een vink kopen bij een gespecialiseerde vogel- of dierenspeciaalzaak. Vaak bieden leden van een vogelvereniging ook vogels te koop aan. U kunt een in gevangenschap gekweekte vink herkennen aan zijn gesloten pootring. De pootring van een vink heeft een maximale diameter van 2,7 mm. Vraag aan de verkoper welke soort zaad en krachtvoer de vogels krijgen. Wilt u wisselen van voer, wen de vogels dan langzaam over.

De aanschafprijs van een vink is ondermeer afhankelijk van het geslacht en de zang. Denkt u aan prijzen variërend van 5 tot 100 euro. Daarnaast zijn er eenmalige kosten voor de aanschaf en inrichting van een kooi of volière, en terugkerende kosten, zoals uitgaven voor voer. Wildzangzaad kost enkele euro's per kilogram. Daarnaast kunt u voor kosten komen te staan als uw dier onverhoopt ziek wordt.