Sluiten

Campagne 'Koop geen kortsnuit'

23-08-2022

Op 23 augustus is de campagne ‘Koop geen kortsnuit’ van start gegaan. Dieren met een korte snuit kunnen allerlei gezondheidsproblemen hebben. Bij deze dieren is generaties lang geselecteerd op dit uiterlijke kenmerk. De campagne ‘Koop geen kortsnuit’ is gestart door Dier&Recht, de Sophia Vereeniging, Stichting Dierenlot, Caring Vets en het cluster Gezelschapsdieren van de beroepsvereniging voor dierenartsen. De campagne wordt gesteund door veel andere organisaties en dierenartsen. 

Problemen bij kortsnuitige dieren

Honden en katten, maar ook bijvoorbeeld konijnen kunnen een te korte snuit hebben. Zo’n te korte snuit kan tot allerlei gezondheidsproblemen leiden.

Een groot gezondheidsprobleem is het brachycefaal obstructief syndroom (BOAS). Dit is een groep van afwijkingen waarbij de luchtwegen deels geblokkeerd worden. Dieren met BOAS lijden aan ademhalingsproblemen en daarnaast kunnen ze slaap- en eetproblemen hebben. Ook kunnen ze slecht tegen inspanning en warmte. Veel honden met BOAS maken snurkende geluiden. Helaas zijn er nog steeds mensen die dit schattig of grappig vinden klinken, terwijl het in feite betekent dat het dier niet voldoende adem krijgt. BOAS is een ernstige aantasting van het welzijn en de gezondheid van het dier.

Kortsnuitige dieren kunnen nog meer aandoeningen hebben. Aandoeningen die ook regelmatig gezien worden zijn:

  • Oogproblemen, zoals uitpuilende ogen, tranende ogen en chronische oogontstekingen
  • Huidproblemen, zoals ontstekingen van de huid tussen overdreven huidplooien.
  • Gebitsproblemen, doordat de boven- en onderkaak niet goed op elkaar aansluiten en de vorm van de schedel afwijkend is
  • Zenuwverschijnselen en pijn, omdat de inhoud van de schedel (hersenen) te groot is ten opzichte van de schedel zelf.
  • Geboorteproblemen, omdat het geboortekanaal te smal is voor de brede kop en schouders van dieren.

Al deze problemen geven een enorme aantasting van het welzijn van het dier. Vaak zijn er medische ingrepen en behandelingen nodig om het leven van deze dieren prettiger te maken, wat uiteraard ook tot hoge medische kosten leidt.

Wettelijk fokverbod

In de Wet Dieren staat dat het verboden is om te fokken met dieren die “beschikken over een bepaalde aandoening die, of een uiterlijk kenmerk dat, de gezondheid of het welzijn van het dier of de nakomelingen van het dier kan aantasten”. Het is daarmee wettelijk verboden om te fokken met dieren met een te korte snuit. Verkoop en bezit is weliswaar niet verboden, maar uit welzijnsoogpunt zou men niet voor dergelijke dieren moeten kiezen.

Meer informatie

Kies voor een dier met een voldoende lange snuit om gezondheidsproblemen te voorkomen. Het LICG benadrukt dit ook in haar bijsluiters en op diverse andere plaatsen op haar website.

Kijk op www.koopgeenkortsnuit.nl voor meer informatie over de campagne.