Sluiten

Geen landelijk verplichte cursus voor eigenaren van hoog-risico honden

05-02-2018

Baasjes van zogeheten 'hoog-risico honden' hoeven niet verplicht een cursus te volgen. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat dat plan van haar voorganger varen en laat het aan gemeenten over of een hondenbezitter verplicht op les moet.

De minister heeft dit in een verzamelbrief dierenwelzijn aan de Tweede Kamer meegedeeld. De minister is van mening dat een cursus, opgelegd door de gemeenten, effectiever is dan het landelijk verplichten van een cursus voor alle houders. Een houder van een hond zou aangesproken moeten worden zodra het dier symptomen van afwijkend gedrag laat zien. De sleutel daarvoor ligt, aldus Schouten, bij de gemeenten. Zo kunnen bijvoorbeeld op basis van vroegtijdige signalen en afhankelijk van de situatie maatregelen getroffen worden die variëren van een waarschuwing tot en met strafrechtelijke maatregelen. Gemeenten kunnen dan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in individuele gevallen cursussen aan houders gaan verplichten.

De Minister wil ook dat er een wetenschappelijk onderbouwde  lijst komt met genetisch risicovolle honden. "Deze honden zijn niet per definitie gevaarlijk om te houden, maar op grond van de aangeboren kenmerken (zoals kaakstructuur, kaakkracht, doel waarvoor het dier gefokt is) zijn deze honden wel als genetisch risicovol te bestempelen. Dit maakt dat als een dier met de genoemde kenmerken niet op de juiste wijze wordt opgevoed en/of wordt gehouden, maatschappelijk ongewenst (agressief) gedrag kan gaan vertonen. Als dit ongewenste gedrag zich uit middels bijten kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Het is daarom van belang dat (toekomstige) houders zich ervan bewust zijn dat het houden van een dergelijke hond extra verantwoordelijkheden met zich mee brengt. Een hond die op de juiste wijze wordt opgevoed en goed wordt behandeld, zal weinig tot geen neiging hebben om abnormaal hondengedrag te vertonen." Gemeenten kunnen deze lijst gaan gebruiken om samen met binnengekomen signalen via een laagdrempelig meldpunt, problematische hond/eigenaar combinaties  eerder op te sporen en gerichte maatregelen te treffen.

Vorig jaar is er een lijst opgesteld van hoog-risicohonden. Op deze lijst staan onder andere pitbull-achtigen en verschillende honden als de Rottweiler, Cane Corso en American Staffordshire Terriër, indien deze geen stamboom hebben.  

(bron: Tweedekamer.nl)