Sluiten

Hondensector, wetenschap en dierenwelzijnsorganisaties presenteren plan FairDog

16-01-2020

‘Waar kan ik zonder zorgen een gezonde en sociale hond aanschaffen?’ Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijk te beantwoorden. De wereld van de hondenhandel en –fokkerij is gecompliceerd en aan elk kanaal kleeft een risico. Dit maakt de aanschaf van een hond alles behalve eenvoudig. Met onder andere kwaliteitscriteria voor de hondenfokkerij en import van buitenlandse herplaatsers, een website met betrouwbaar aanbod voor consumenten en het stimuleren van het bonafide aanbod wil FairDog op termijn een goed antwoord kunnen geven op deze vraag.

In Nederland houden we zo'n 1,5 miljoen honden en naar schatting is er elk jaar vraag naar 150.000 honden. De vraag is groot. Het aanbod ook, alleen is dat versnipperd en niet altijd even betrouwbaar. Waar moet je zijn als je op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, wachten tot de hond van een kennis weer een nestje heeft of toch maar via Marktplaats? De consument ziet door de bomen het bos niet meer. Zeker niet als je ook nog wilt voorkomen dat je toekomstige hond uit de malafide handel komt, gezondheids- of gedragsproblemen heeft of ziektes met zich meedraagt.

Website met betrouwbaar aanbod
Om zoekende hondenkopers te helpen wil FairDog op termijn de consument een website met alleen betrouwbaar aanbod bieden. Daarbij maakt het niet uit of ze op zoek zijn naar een professioneel gefokte hond, een gelegenheidspup of een herplaatser (bijvoorbeeld een hond uit een asiel) uit binnen- of buitenland. 

Kwaliteitscriteria fokkerij en import honden
Om tot zo'n aanbod te komen moeten er onder meer kwaliteitscriteria worden vastgesteld binnen de fokkerij. Denk aan eisen op het gebied van gezondheid, gedrag, fokmethode, huisvesting en het welzijn van de honden. Voor import van honden uit het buitenland komen daar nog een aantal zaken bij. Transparantie over de herkomst, voorkomen van insleep infectieziekten, goed transport en hulp bij het oplossen van zwerfhondproblemen in land van herkomst zijn daar voorbeelden van. De consument moet er straks op kunnen rekenen dat de hond die ze via FairDog vinden, gezond en sociaal is en op een verantwoorde wijze gefokt of geïmporteerd.

Deelnemers FairDog
Citaverde College, Dibevo, Dier & Recht, Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Stray Animal Foundation Platform, Universiteit Utrecht, Hogeschool Van Hall Larenstein en Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK). 

Het LICG ondersteunt de ambities van FairDog en draagt graag bij aan goede voorlichting over de aanschaf van een gezonde en sociale hond. Op onze website vinden mensen die een hond willen aanschaffen diverse hulpmiddelen. Zo zijn er de rassenbijsluiters die helpen een ras te kiezen dat echt bij hen past, is er onze campagne-pagina ‘Ontmasker de foute fokker’ die helpt malafide aanbieders te herkennen, kan men onze puppychecklist gebruiken als men naar een nestje gaat kijken, en biedt onze speciale website rashondengids.nl informatie over erfelijke aandoeningen waar men rekening mee moet houden bij het uitkiezen van hond.

Andere partijen die belangstelling hebben om mee te doen aan FairDog kunnen zich bij het platform aanmelden via de website Fairdog.nl. Wilt u het hele plan lezen? Download het FairDog rapport 2020.