Sluiten

Strengere regels fokken kortsnuitige honden

24-08-2023

Vanaf nu mag er niet meer gefokt worden met honden die een te korte snuit hebben, ook niet als ze gekruist worden met een hond met voldoende lange snuit. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) legt de criteria voor het fokken met kortsnuitige honden vast in een nieuwe beleidsregel die ervoor moet zorgen dat honden verantwoorder worden gefokt. Dit om te voorkomen dat er nog honden worden gefokt met kenmerken die onnodig lijden veroorzaken. De regel gaat per direct in.

Fokken? Alleen met ouderdieren die aan de criteria voldoen!
Honden met een extreem korte snuit zoals mopshonden en Franse bulldogs hebben meer kans op ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen vanwege een te korte snuit. Daarom mag er sinds 2019 alleen met kortsnuitige honden gefokt worden wanneer ze voldoen aan 6 criteria die zijn opgesteld door deskundigen. De ouderdieren moeten onder meer een normaal ademgeluid vertonen in rust en een goede verhouding tussen de schedel en neus hebben. Deze regels zijn nu vastgelegd in een beleidsregel.

Uitzondering eindigt per direct
Tot nu toe bestond er een tijdelijke uitzondering waarbij gefokt mocht worden met honden die eigenlijk een te korte neus hadden, op voorwaarde dat die gekruist werden met een hond die een voldoende lange snuit had. Zo kregen fokkers de gelegenheid om toe te fokken naar honden met een langere snuit. Deze beleidsregel maakt nu een einde aan die uitzondering. Er mag niet meer gefokt worden met honden waarbij de verhouding tussen snuitlengte en schedellengte kleiner is dan 0,3 (de craniofaciale ratio), ook niet als ze gekruist zouden worden met bijvoorbeeld een ander ras met langere snuit.

Niet fokken na operatie
In de beleidsregel staat ook dat er niet gefokt mag worden met volwassen honden die geopereerd zijn aan een aandoening die te maken heeft met een te korte snuit. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een operatie waarbij de neusgaten groter gemaakt zijn en het zachte gehemelte is ingekort, zodat de hond beter adem kan halen. Zo’n operatie kan het welzijn van de hond bevorderen. De hond zou deze aandoeningen echter nog steeds kunnen doorgeven aan zijn nakomelingen.

Toezicht
De NVWA gaat op deze aangescherpte regels handhaven. Als een fokker de regels overtreedt kan een boete van € 1.500 euro volgen. Daarnaast wordt er in de meeste gevallen ook een last onder dwangsom opgelegd, om ervoor te zorgen dat de fokker ook echt stopt met fokken.

Fokkers kunnen de dierenarts vragen om hun kortsnuitige hond te beoordelen op de criteria en een dierenartsverklaring af te geven. Toekomstige baasjes van honden worden aangeraden om bij het aanschaffen van een hond te vragen naar deze dierenartsverklaring. Daarnaast is het natuurlijk altijd belangrijk om de moeder en liefst ook de vader van een puppy te zien, zodat men zelf kan inschatten of deze geen overdreven uiterlijk heeft zoals een te korte snuit.

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie over de gevolgen van een te korte snuit, BOAS (brachycephalic obstructive airway syndrome).
Ook vindt u er de puppychecklist, een handig hulpmiddel als u op zoek gaat naar een pup.

De 6 criteria vindt u nog eens uitgelegd bij de NVWA.


Bron: Rijksoverheid