Sluiten

Verhoging straffen bij dierenmishandeling en -verwaarlozing

17-05-2023

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verhoging van de straffen die gegeven kunnen worden bij dierenmishandeling en -verwaarlozing. De maximumstraf voor misdrijven zoals het doden, mishandelen of verwaarlozen van een dier, het organiseren van dierengevechten of het laten deelnemen van dieren aan dierengevechten, wordt verhoogd naar een gevangenisstraf van vijf jaar of een geldboete tot € 90.000.

De maximumstraf voor overtredingen, zoals een hulpbehoevend dier aan zijn lot overlaten, het meedoen aan wedstrijden met een dier waarbij een verboden of aangewezen lichamelijke ingreep is verricht, of het aanwezig zijn bij dierengevechten, wordt verhoogd naar een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete van maximaal € 22.500. Deze hogere strafmaxima zijn van toepassing op zowel particuliere als bedrijfsmatige houders van dieren.

Verder heeft de rechter in de toekomst de mogelijkheid om in geval van dierenmishandeling of -verwaarlozing een houdverbod op te leggen van maximaal 30 jaar. Dit moet voorkomen dat mensen die zich hieraan schuldig gemaakt hebben en waarbij bijvoorbeeld dieren zijn overleden of in beslag zijn genomen, opnieuw de fout in kunnen gaan. Het wijzigingsvoorstel is met brede steun bij de stemmingen aangenomen. Het wetsvoorstel moet nu eerst door de Eerste Kamer.