Sluiten

De aanschaf van een raskat

Dit document is een aanvulling op het Praktisch document ‘De aanschaf van een kat’.

Welke raskat past bij mij?

U heeft besloten een raskat aan te schaffen, maar waar vindt u deze en waar moet u op letten?

Als u er nog niet zeker van bent welk ras het beste bij uw past, kunt u bijvoorbeeld een kattenshow bezoeken. Hier ziet u allerlei verschillende rassen en de verschillende kleurpatronen binnen een ras. Op een kattenshow kunt u geen kitten kopen, maar u kunt wel praten met eigenaren en fokkers over de karaktereigenschappen van de verschillende rassen.

Hou bij het kiezen van een ras rekening met uw thuissituatie en hoeveel tijd u heeft. Sommige raskatten zullen zich niet makkelijk aanpassen aan een leven alleen, zonder maatje, als u naar uw werk bent. Als u zelf regelmatig van huis bent, kunt u dan beter overwegen om twee kittens te nemen om elkaar gezelschap te houden.

Bepaalde rassen hebben een uitgebreide vachtverzorging nodig en dit vraagt behoorlijk wat toewijding. Vraag na hoeveel vachtverzorging het kitten vereist en ga bij uzelf na of u dit er voor over heeft.

Ook bij katten komen erfelijke aandoeningen voor. Sommige aandoeningen zijn ras-gerelateerd en samenhangend met het uiterlijk. U kunt bij een rasvereniging informeren naar voorkomende aandoeningen die belangrijk zijn voor dat ras. Ook een dierenarts kan u goede, onafhankelijke informatie geven.

Waar vind ik een raskat?

Nadat u goed bekeken heeft welk kattenras het beste bij u en uw gezin past, kunt u bij een rasvereniging aankloppen voor meer informatie. Zij kunnen u in contact brengen met verschillende fokkers, verder informeren over de belangrijkste eigenschappen van het ras en vertellen wat gangbare prijzen zijn. Ook via internet en advertenties kunt u fokkers vinden.

Laat u nooit verleiden tot de aanschaf van een raskat via een dierenspeciaalzaak of een handelaar. Koop ook nooit ongezien een kat via het internet. Een fokker die werkelijk om zijn kittens geeft, zal deze nooit via een tussenpersoon verkopen, maar kennis willen maken met de toekomstige eigenaar en zich willen overtuigen dat de kittens goed terechtkomen.

Wanneer u een fokker gevonden heeft, bel hem of haar dan op en vraag of er kittens aanwezig zijn of verwacht worden. Wanneer u informeert naar kittens, vertel dan zo duidelijk mogelijk waar u naar op zoek bent. Als u erover denkt om in de toekomst te gaan fokken, of mee wilt gaan doen aan shows, geef dit dan aan. Voor een kat die u alleen als huisdier wilt houden, is showkwaliteit of fokkwaliteit niet van belang en een ‘vlekje op de verkeerde plek’ maakt niets uit. Dat kan echter wel belangrijk zijn als u in de toekomst zelf zou willen gaan fokken.

Veel fokkers zullen bovendien als voorwaarde willen stellen dat de dieren gecastreerd worden. Dit kan ook in het koopcontract vastgelegd zijn. Een dergelijke bepaling kan gewoon rechtsgeldig zijn. Wanneer u de mogelijkheid van een toekomstig nestje wilt openhouden, moet u zo’n contract dus niet ondertekenen. Overleg met de fokker wat de mogelijkheden zijn. Er zijn overigens veel voordelen aan castreren. Het voorkomt ongewenste nestjes, sproeigedrag en krolsheid.

Hou er rekening mee dat ‘show’ of ‘fok’ kwaliteiten niets zeggen over de gezondheid of over het karakter van een kat.

Is het kitten geregistreerd?

De meeste fokkers zullen hun kittens inschrijven in het stamboek van een raskatten vereniging. Dit geeft u zekerheid over de stamboekstatus van de beide ouderdieren. U weet dan zeker dat u niet te maken heeft met een fokker die een huisdierkwaliteit raskat heeft en deze gebruikt als fokdier, puur uit winstoogmerk.

Vraag of u de stamboom van het kitten in mag zien. De stamboom toont de voorouders van uw kitten. Het behoort de namen van de ouderdieren te bevatten, de grootouders, overgrootouders en over-overgrootouders, samen met alle rasnummers en stamboeknummers. Vraag of het kitten al is ingeschreven of ingeschreven kan worden. Een stamboom wordt afgegeven aan katten,

  1. waarvan tenminste 3 generaties voorouders zijn geregistreerd bij een Nederlandse raskattenvereniging of bij een erkend stamboek
  2. waarvan tenminste 3 generaties voorouders behoren tot hetzelfde ras of dezelfde rasgroep als de kat zelf
  3. en die behoren tot een door de rasvereniging erkend ras / erkende variëteit.

Neem voor meer details over inschrijving in het stamboek contact op met de betreffende raskattenvereniging.

Ras-gerelateerde problemen

Bij raskatten kunnen ras-gerelateerde gezondheidsproblemen voorkomen. Veel voorkomende aandoeningen, die in diverse rassen aanwezig zijn, zijn bijvoorbeeld de hartziekte Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) en de nierziekte polycysteuze nefropathie (PCN of PKD - Polycystic Kidney Disease). Ga van te voren na welke aandoeningen bekend zijn bij het ras waar u in geïnteresseerd bent en vraag of de ouderdieren hierop getest zijn. Een betrouwbare fokker moet u testuitslagen kunnen laten zien waaruit blijkt dat beide ouderdieren vrij zijn van bepaalde aandoeningen.

Bij sommige rassen kunnen gezondheidsproblemen voorkomen die een direct gevolg zijn van het uiterlijk van de kat. Zo kunnen bij de Pers bijvoorbeeld ernstige gezondheidsproblemen ontstaan wanneer er teveel is gefokt op kortschedeligheid. Ze kunnen last hebben van ademhalingsproblemen en kunnen gebitsproblemen hebben omdat de tanden niet goed op elkaar aansluiten.

Een ander voorbeeld is de Munchkin, een niet-erkend ras waarbij de dieren korte poten hebben door een afwijkende botgroei. Deze afwijkende botgroei kan leiden tot pijn en moeite bij het bewegen.

Naaktkatten zijn gevoeliger voor kou, de huid raakt sneller beschadigd en ze zijn gevoeliger voor huidinfecties. Ze kunnen meer oorsmeer hebben dan harige katten, omdat ze nauwelijks haren in de gehoorgang hebben om vuil op te vangen. Dit maakt naaktkatten ook gevoeliger voor oorontstekingen. Bovendien kan het ontbreken van snorharen ervoor zorgen dat ze meer moeite hebben met het waarnemen van hun omgeving. Naaktkittens zijn kwetsbaarder dan kittens met een vacht.

De scottish fold en andere vouwoorkatten hebben een kraakbeenafwijking. Dit uit zich echter niet alleen door de vouw in de oren, maar dit afwijkende kraakbeen zit op meer plaatsen in het lichaam. Dit kan zorgen voor kreupelheid en pijn. Daarom is het in Nederland verboden om met deze dieren te fokken.

Koop geen dier waarbij het uiterlijk het welzijn van de kat aantast!

U kunt meer lezen over erfelijke aandoeningen bij katten in het Praktisch document ‘Overzicht erfelijke aandoeningen bij katten.

Leeftijd van het kitten, vaccinaties

In het stamboekreglement van de Nederlandse raskatten verenigingen staat dat fokkers geen kittens jonger dan 13-14 weken leeftijd zullen verkopen. De socialisatie van de kittens vindt dan voor het grootste gedeelte bij de fokker thuis plaats. Het is dus wel heel belangrijk dat de fokker hier voldoende aandacht aan besteedt! De kittens moeten volgens het stamboekreglement bovendien volledig gevaccineerd zijn tegen kattenziekte en niesziekte, voordat ze de fokker verlaten. De eerste vaccinatie vindt in de meeste gevallen bij een leeftijd van negen weken plaats en de herhalingsvaccinatie (boostervaccinatie) bij een leeftijd van twaalf weken. Hierna volgt nog een week rust bij de fokker, zodat het kitten niet direct na de vaccinatie aan de stress van een verhuizing wordt blootgesteld. Ook kunt u er dan zeker van zijn dat het kitten volledig beschermd is voordat hij naar zijn nieuwe eigenaar gaat.

Koop geen kitten dat nog niet volledig is gevaccineerd. Bij de aanschaf van een kitten hoort een ingevuld dierenpaspoort of vaccinatiebewijs te zitten, waarin de vaccinaties zijn opgetekend door een dierenarts.

Neem de tijd

Laat u niet opjagen om een beslissing te nemen. De meeste fokkers vinden het prima als u nog even wil nadenken over de aanschaf van het kitten, sommige staan er zelfs op. Het gaat tenslotte om een langdurige relatie met een kitten waar u vele jaren voor zult gaan zorgen.

Zorg dat zowel u als de fokker een goed gevoel heeft bij de aan- en verkoop van het kitten. Als u twijfelt of het kitten wel precies is wat u zoekt, aarzel dan niet om dit te vertellen. De fokker weet dan dat het kitten nog beschikbaar is en slaat niet direct andere verzoeken om informatie af. Als u aan de andere kant het kitten juist graag wilt hebben, reserveer het kitten dan tot het oud genoeg is om de fokker te verlaten.

Als het kitten nog te jong is om mee te nemen, kan de fokker om een voorschot vragen om de koop veilig te stellen. Dit wordt veel gedaan, maar vraag wel altijd een schriftelijk bewijs van de aanbetaling, waarbij de volledige details van het kitten dat u gereserveerd heeft worden vermeld. Vraag of de aanbetaling kan worden teruggestort als u zich mocht bedenken.

Wat krijgt u van de fokker mee?

De volgende papieren zult u van de fokker meekrijgen:

  • Het eigendomscertificaat / overschrijfformulier dat u samen met de fokker invult om het kitten officieel op uw naam te zetten.
  • Een vaccinatiebewijs (dierenpaspoort).
  • Een verzekeringsbewijs, als het kitten reeds verzekerd is.
  • Eventueel een registratiebewijs van het portaal (de databank) waar een gechipte kat ingeschreven kan zijn.
  • Een voedingsschema met daarop wat en hoeveel uw kitten dagelijks nodig heeft.
  • De fokker kan u vragen om een verklaring te tekenen dat u uw kitten laat castreren.
  • Ontvangstbewijs van de betaling.

U kunt uw kitten het beste binnen 48 uur na aankoop laten controleren door uw eigen dierenarts.

Als u, om wat voor reden dan ook, weer afstand moet doen van uw kitten, neem dan altijd eerst contact op met de fokker. Veel fokkers nemen het kitten of de kat, van welke leeftijd dan ook, terug. Als dit niet mogelijk is, zullen ze helpen bij het zoeken naar een nieuw tehuis. Sommige fokkers staan erop dat u bij de aankoop van een kitten een overeenkomst tekent dat u contact opneemt met de fokker als u in de toekomst van haar afstand moet doen.