Sluiten

De KNMvD wil dat het kabinet dierenartsen op de lijst van cruciale beroepen plaatst

26-03-2020

Volgens de dierenartsen kan alleen op die manier de noodzakelijke medische zorg voor miljoenen dieren tijdens de Coronacrisis gegarandeerd worden. Nu al wordt die zorg bemoeilijkt, omdat huidige regels tot veel onduidelijkheid leiden. In Europese landen als België, Spanje en Duitsland is dierenarts al wel aangeduid als cruciaal beroep. In Nederland hebben gesprekken met het RIVM en het ministerie van LNV vooralsnog niet tot resultaat geleid.

Door als cruciaal beroep aangemerkt te worden, krijgen dierenartsen het recht om, ook tijdens verder beperkende maatregelen, de weg op te gaan, grenzen te passeren en contact te hebben met eigenaren of veehouders. Uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen en de adviezen van het RIVM. Dierenartsen zijn algemeen bevoegd, waardoor zij inzetbaar zijn in alle vormen van diergeneeskunde. Zo kan de voedselveiligheid en volksgezondheid in de in de voedselketen gegarandeerd kan worden, ook bij capaciteitsproblemen Alleen als alle dierenartsen inzetbaar zijn kan de beroepsgroep invulling geven aan hun zorgplicht en continuïteit garanderen, ook wanneer praktijken aangepast moeten werken en kampen met bezettingsproblemen.

Op dit moment nemen de dierenartsen al maatregelen om alleen noodzakelijke zorg te verlenen. Verder proberen zij de humane zorg zoveel mogelijk bij te staan, bijvoorbeeld met het beschikbaar stellen van beschermingsmiddelen en beademingsapparatuur.”. Het is nu nog steeds toegestaan naast diergeneeskundige noodhulp ook preventieve zorg te verlenen. Maar omdat verdergaande beperkende maatregelen in de toekomst niet kunnen worden uitgesloten, zijn heldere afspraken nodig, volgens de KNMvD.