Sluiten

Voorstellen voor maatregelen hoog-risicohonden

22-12-2023

In de week voor kerst heeft minister Adema een aantal voorstellen naar de kamer gestuurd over het tegengaan van bijtincidenten. Hij wil een mix van maatregelen uitwerken om het aantal bijtincidenten te verminderen.

Omdat hondenbeten ontstaan uit een combinatie van factoren, wil de minister inzetten op verschillende onderdelen. De volgende voorstellen zijn nu gedaan:

1) Verbieden van hoog-risicohonden zonder stamboom.
Hierbij zou het fokken en houden van honden met bepaalde kenmerken verboden worden, tenzij ze een stamboom hebben. Dit biedt de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan de fok, zoals het afleggen van een gedragstest voordat er gefokt mag worden.

2) Vergroten van kennis bij eigenaren met een verplichte cursus.
Een verplichte (online) theoriecursus voorafgaand aan de aanschaf van een hond zou ervoor moeten zorgen dat men meer kennis heeft van hondengedrag en het verantwoord houden van honden. Daarmee zouden signalen van stress en agressie sneller herkend kunnen worden. Ook kan men dan beter inschatten wat de behoeften van de hond zijn, zodat frustratie en aantasting van welzijn van de hond voorkomen kunnen worden. Zo’n cursus zou eventueel kunnen worden aangevuld met praktijktraining. De minister wil onderzoeken of zo’n cursus ook de impulsaankoop van honden kan verminderen.

3) Het instellen van een landelijk meldpunt en volledigere registratie.
Er zou een landelijk meldpunt moeten komen waarbij iedereen gevaarlijk gedrag van honden kan melden. Dit wordt dan doorgezet naar handhavers. Zo is er een betere registratie en kan vaker preventief worden ingegrepen met maatregelen.

4) Landelijk geldende muilkorf- en aanlijnplicht voor honden die gevaarlijk gedrag vertonen.
Op dit moment kan een burgemeester een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen aan een gevaarlijke hond. Dat geldt dan echter alleen binnen de gemeentegrenzen. Met deze maatregel zou zoiets landelijk gaan gelden.

5) Euthanasie van honden die ernstige schade hebben toegebracht.
Honden die zich verdedigen tegen een bedreiging en daarom bijten, laten normaal gesproken daarna los. Honden die bijten omdat ze een ‘prooi’ zien, houden vast en proberen die prooi te doden. Die laatste categorie honden levert veel gevaar op. Bij honden die hebben gebeten om te doden wordt gekeken of er sneller tot euthanasie besloten kan worden. Nu is dit vaak een lang traject, wat ook voor de hond veel stress oplevert en bovendien gevaarlijk is voor de verzorgers van de hond.

Eigenaars van honden die wél weer terug naar huis mogen, moeten bovendien leren hoe ze ervoor kunnen zorgen dat er geen bijtincidenten meer gebeuren. De minister wil daarom kijken of teruggave van de hond samen kan gaan met een educatieve maatregel.

Al deze maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden en met de kamer besproken worden.

Bron: Rijksoverheid